Ukens lederkommentar: – Om en vinter på vei, noen lange tanker og 9 konkrete råd

I en uke preget av høstferie-ro, regnskyll av tropiske dimensjoner og de første tegn på en vinter som kan bli både tøff og lang, er det tid for å tenke noen tøffe og lange tanker. En nyttig øvelse, selv i en verden der antall e-poster og Facebook-oppdateringer sloss om vår oppmerksomhet på måter vi slett ikke er konstruert for å trives med.

I inngangen til en måned der vi snart skal oppleve en ny Solberg-regjering på vei ut på Slottsplassen, har vi i InnoMag funnet tiden inne til å gi ni klare råd til Erna og hennes team, til beste for kunnskaps- og innovasjonsnasjonen Norge.

Kjære Erna,

Sats på norsk verdiskapning, uansett bransje! Takket være vår oljerikdom, løse EU-kobling, høye utdanningsnivå kombinert med norske dugnadsånd og vilje til å prøve nye ting, har vi gode muligheter til å bli Europas innovasjons- og nyskapningssenter og en av verdens mest informasjonseffektive og kunnskapsutnyttende nasjoner. Selv om det skrives bøker og utgis tusenvis av artikler om hvordan man best lykkes, er realiteten enkel. Suksess handler om kompetanseoppbygging hos dyktige medarbeidere, intelligent informasjonsutnyttelse og kontinuerlig innovasjon, nå og i fremtiden.

På samme måte som seiling er et fysisk samspill mellom mannskap, fartøy, seil, vær og sjø, er moderne ledelse et intelligent samspill med medarbeidere, organisasjon, riktige verktøy, gode prosesser og markedet. Det er IKKE en statlig oppgave å plukke vinnere og beslutte hvem som skal få støtte og hvem som skal nektes hjelp. I stedet bør den nye regjeringen legge til rette for at alle som tør å satse på å bygge arbeidsplasser, får en god start. Det innebærer at ALLE nye virksomheter ønskes velkommen med tre års arbeidsgiveravgiftsfri, 200 000 i starthjelp og et mentorteam som kan veilede og bistå gründerene basert på erfaring, ikke slik dagens ordninger fungerer der våre grundere slås i hodet og motarbeides av byråkrater som selv aldri har skapt en arbeidsplass.

Sats på fremtiden, ikke fortiden! Du har nå en gylden anledning til å organisere regjeringsarbeidet på en måte som er fremtidsrettet, og det innebærer noen vesentlige endringer.

Her er tre konkrete forslag;

  • Reduser antall departementer for å øke gjennomføringsevnen. Vi trenger flere som slåss for det nye og færre som sloss for det bestående. Når næringsministeren bruker mesteparten av tiden på å mene noe om korrupsjonsproblemer i Telenor, Kongsberggruppen og Yara, er vi på ville veier. Gi oss i stedet en gründer- og innovasjonsminister som brenner for nyskapning og innovativ tenkning og som tør å ta grep.
  • Selg Argentum og Norges andel av flyselskapet SAS og bruk de pengene på å opprette et nasjonalt innovasjonsfond i samarbeid med Oljefondet, hvor man i samarbeid med fagmiljøene investerer langsiktig i flyvedyktige nye norske kunnskapsbaserte virksomheter.
  • Gjør Norge til en attraktiv økonomisk frisone hvor både norske og internasjonale selskaper med hovedkontor i Norge tilbys mulighetene til å drive under full skattefrihet under samme vilkår som skipsfartsnæringen gjør det.

Sats på holdningsarbeid, uansett alder! Vi skal leve lenge i dette landet og vi vet alle at holdningsskapende arbeid er essensielt for å skape både forståelse og rom for endring. La oss begynne tidlig med å utvikle egenskaper og ferdigheter som gjør oss til verdifulle ressurser og lykkelige mennesker som bidrar til å bygge landet.

Her er tre konkrete forslag;

  • Kjør 10 minutter etter nyhetene på TV hver lørdag for å informere om hva som gjøres av innovative flotte grep landet rundt og peke på noen av våre mange hverdagshelter.  Vi trenger alle positive rollemodeller, la oss prioritere dette i stedet for lottotrekninger og Paradise Hotell-kåringer som belønner narsissister og indoktrinerer nordmenn vranglæren om at det finnes snarveier til rikdom og berømmelse.
  • Få på plass en langt sterkere satsing på forskning og innovasjon i et bedre samspill med det private næringsliv og la våre forskere og gode hjelpere på offentlig lønn jobbe gratis i 3 måneder annethvert år for de som tør å satse, og slutt samtidig å sy puter under armene på de som ikke lykkes.  Det er noe fundamentalt galt med troen på at det er det offentliges ansvar å prioritere de som ikke gjør det så bra, år etter år. Moods of Norway fortjente støtte de første årene, ikke etter at eierne hentet ut 60 millioner i utbytte. Norsk Hydro må gjerne bygge ut sin fabrikk, men det er offentlig galskap å gi 1,6 milliarder av fellesskapets penger til et selskap som har vært børsnotert i over 100 år.
  • Få norsk tilgjengelig kapital på banen, og premier både privatpersoner, venture miljøer og statlige investorer når de bruker en del av sine opptjente midler på norske oppstartsideer – ikke som i dag hvor våre norske felles sparepenger i stedet går til å styrke internasjonale konkurrenter rutet gjennom ansiktsløse internasjonale forvaltere som tror Norge er hovedstaden i Danmark.

Vi er overbevist om at disse grepene vil støtte norske virksomheter som våger seg på eksportmarkedet, det er nemlig tøft der ute og hjelp trengs.  Slik skaper man i tillegg gode arbeidsplasser der folk bor. Det siste er jo til og med god Senterparti politikk 😊

På seilasen håper vi at du som oss finner inspirasjon i følgende dikt;

“If there was ever a time to dare, to make a difference, to embark on something worth doing, IT IS NOW.”

“Not for any grand cause, necessarily…but for something that tugs at your heart, something that’s your inspiration, something that’s your dream. You owe it to yourself to make your days here count. HAVE FUN. DIG DEEP. STRETCH. DREAM BIG.”

(Fra diktet anything is possible)

Happy Friday!

 

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!