«Når en professor kan undervise 50.000 mennesker samtidig forandrer det de økonomiske premissene innenfor all utdanning.» – Andrew Ng, founder of Coursera 
Statistisk sentralbyrå anslår at over 80 prosent av den norske nasjonalformuen består av menneskelige ressurser. I et slikt lys får vår evne til å tilegne oss kunnskap, kompetanse og holdninger en helt avgjørende betydning både for samfunnet, virksomheten vi jobber i og for den enkelte av oss.
En av samfunnets viktigste oppgaver er derfor å sikre at nye generasjoner får den kompetanse de trenger for å lykkes i fremtiden. Det handler om å skape læringssituasjoner som motiverer, aktiviserer og støtter oppunder viktige forståelsesstrategier. Problemet innen norsk skole har vært at nye verktøy, arbeidsformer og læringsmetoder i altfor liten grad har blitt tatt i bruk, og skolen som arena for læring har i stedet stagnert og blitt hengende igjen i industrisamfunnets verdisyn og logikk med dets klare skille mellom læring og underholdning, arbeid og fritid. Utfordringen nå er at dagens skolesystem, etter mange års effektiv motstand mot endring, er i ferd med å bli revolusjonert. Måten vi lærer på er i ferd med å endre seg fundamentalt og en hel verden er i ferd med å ty til helt nye løsninger.
Her er noen fakta:
• I 2007 ble kunnskapsreformen innført i norsk grunnskole. Den innebærer blant annet at digitale ferdigheter skal være en av fem basisferdigheter norske elever skal beherske.
• På under ett år har Coursera passert 3,2 millioner registrerte internettstudenter
• Udemy leverer nå over 8000 universitetskurs, og deres 10 mest populære instruktører har til sammen tjent over 30 millioner NOK
 
Mot livslang læring og virtuelle skoler
Det store paradokset er at skolesystemet utfordres samtidig som de fleste nordmenn har innsett at vi har et nærmest kontinuerlig behov for påfyll av ny kunnskap, enten det er for å få drømmejobben eller det rett og slett er for å kunne takle alle endringene som skjer. Det er ikke lenger slik at noen kan kalle seg ferdig utlært selv etter et langt utdanningsløp. Livslang læring blir derfor svært viktig for vår livskvalitet og mulighetene til å delta i morgendagens innovasjonssamfunn. Heldigvis vil mesteparten av undervisningen skje via nettet, og vi kan velge de flinkeste pedagogene som krydrer kompetanseoverføringen med gode poeng – og de som har den høyeste scoren er rene underholdere.
«Den som føler seg ferdig utlært er ikke utlært, men ferdig.» Gammelt norsk visdomsord
Fjernundervisning er ikke noe nytt, spesielt ikke i Norge. Her ble den første institusjonen for fjernundervisning etablert i 1914, mens Norge i 1948 var det første landet i verden som lovregulerte korrespondanseutdanning. NKI Nettstudier i Oslo har i mange år vært en av de største leverandørene av betalt fjernundervisning i verden og en pioner innen virtuell utdanning. Allerede i 1987 ble det tilbudt online-opplæring med utviklingen. Det gamle paradigmet stemmer ikke lenger. God underholdning øker faktisk evnen til læring, fysisk plassering er uviktig og
skillelinjen mellom arbeid og fritid har vist seg å være kunstig.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here