Med E-smart Event er Ungarns ambassade i Oslo på offensiven og introduserer høyteknologiske aktører i det norske markedet. I tillegg til å selge produkter og løsninger, ønsker ungarske tech-selskaper seg norske utviklingspartnere.

Ungarns ambassade i Oslo er på offensiven og inviterte før påske til et innledende E-SMART EVENT med presentasjon av teknologimiljøer fra hjemlandet. Ungarske teknologiutviklere søker norske markeder og norske partnere.

IoT- og M2M-utviklere

Først ut var direktør for salg og forretningsutvikling Laszlo Suveges-Szabo fra WM systems LLC som utvikler og produserer IoT- og Machine-to-Machine (M2M)-løsninger. Selskapet legger vekt på at deres produkter er sikre, pålitelige og kan fjernbetjenes. Løsningene for dataoverføring presenteres som kompatible med Narrow Band og alle typer mobilplattformer.

– Smarte løsninger for forbruksmåling av vann, gass og elektrisitet er blant våre mestselgende produkter. Styring av gatelys og optimalisering med Smart Grid og Load management i kraftforsyningsnett er andre eksempler. Vi søker partnere å jobbe sammen med i introduksjon av våre IoT-produkter, rutere og andre trådløse kommunikasjonsløsninger i Norge, sier Suveges-Szabo.

Moon42

László Szabó og Zsolt Csepelyi i Moon42 ønsker seg norske utviklingspartnere. Foto: Gudbrand Teigen

Programvareutviklerne Moon42 var representert ved prosjektleder Zsolt Csepelyi og László Szabó. Selskapet jobber med utvikling av programvareløsninger, og legger i sin presentasjon vekt på ord som agile, rapid, realtime, skybasert og AI. Moon42 tar oppgaven fra ide til løsning, og de nevner særskilt erfaring innen segmenter som arkiv- og dokumenthåndtering, bildeling og smarthus-apper. Programvare for landbrukssektoren nevnes også som et spesialområde der sensordata og forecast stasjon gir grunnlag for råd til bonden.

– Vi er opptatt av å se våre kunder som utviklingspartnere for økt kreativitet og best mulig designforståelse. For helsesektoren har vi på den måten utviklet et armbånd med sensorer som kan varsle ved avvik, fall og lignende. Vi har utviklet bildelingsapp med sjåfør-, kunde- og managerportal. Og for elbil-sektoren har vi med tyske Hubject som samarbeidspartner utviklet en internasjonal infoportal for elbil-brukere, sier Csepelyi.

Innovasjon Norge

– Velkommen til Norge, sier Trine Smukkestad Lavik som er juridisk ekspertrådgiver fra Innovasjon Norge. Hun er spesialisert på produktkrav og merking innen Enterprise Europe Network (EEN). Med en humoristisk og lett ironisk tilnærming introduserer Smukkestad Lavik ungarerne til norsk kultur, folkelynne og noen myter. Hun vektlegger særpreg i væremåte og tradisjon før hun redegjør for norske oppfinnelser, rammevilkår knyttet til EU/EØS og lovverk om immaterielle rettigheter (IPR).

Oslo – internasjonalt anerkjent for elbil-satsing

Norge har relativt mye gunstigere elbil-vilkår sammenlignet med for eksempel Tyskland. Især har Oslo kommune oppnådd internasjonal anerkjennelse for elbil-satsing og -tilrettelegging. Prosjekter som Vulkan mobilitetshub med smart grid, optimalisert parkering og lading for el-kjøretøy, samt utplassering av autonome busser bidrar til å gi Oslo status i sektoren. Paal Mork har tittel som elkjøretøy-rådgiver i byutviklingsavdelingen.

– 55% av klimautslippene kommer fra transportsektoren. I Oslo har vi oppnådd kraftig økning i kollektivtrafikken gjennom seneste tiår, og samtidig er bilbruken redusert. Oslo har nesten 1300 elbilladestasjoner, hvorav 150 hurtigladere. ~150 taxi- og bedriftsladere kommer i tillegg, forteller Mork.

På ungarernes litt skeptiske spørsmål om ikke elbil-branner er en stor risiko, spesielt utfordringen med å stanse / få kontroll over el-motor-brann, kunne Innovasjon Norge hjelpe og parere med at en norsk startup kommersialiserer effektive branntepper spesialutviklet for slukking i elbiler og elmotorer.

Klára Jankovics ved Ungarns ambassade promoterer gjerne den ungarsk-norske handelsforening HNCC. Foto: Gudbrand Teigen

Mer om ungarsk-norsk handel og samarbeid:

The Hungarian-Norwegian Chamber of Commerce