Veksthjulet som vil gi deg grep om utviklingen!

Full oversikt, null beslutningsvegring og umiddelbar iverksetting!

Slik kan man oppsummere ambisjonen til opphavspersonene bak forretningsutviklingsverktøyet GrowthWheel. Forventningen til deres kompetente og sertifiserte rådgivere er intet mindre enn å framstå kyndig, betrodd og verdiskapende.

Verktøyet GrowthWheel oppstod i Danmark med David Madie som opphavsmann. Hjulet er inndelt i fire like store sektorer. Grunnlegger Madie mener sektorene gjenspeiler fire hovedutfordringer som gjør seg gjeldende for all forretningsvirksomhet og uavhengig av bransje og livsfase:

  • Forretningskonsept
  • Organisasjon
  • Kunderrelasjoner
  • Drift

I Norge er GrowthWheel tatt i bruk ikke minst i SIVA-nettverket og representert ved

Øystein Bredal-Thorsen, representerer GrowthWheel i Norge. Foto @ GrowthWheel

Øystein Bredal-Thorsen som Norwegian Business Partner.

Handlingsrettet og fleksibelt

– GrowthWheel kjennetegnes ved å være et praktisk, visuelt og handlingsrettet verktøy til forretningsutvikling. 360° perspektivet er temmelig unikt i så måte. Videre er GrowthWheel er enkelt å kombinere med andre verktøy som for eksempel «Osterwalder» og Lean Canvas, sier Øystein Bredal-Thorsen.

Sammenlignet med Business Model Canvas — som ble utviklet 5 år senere enn GrowthWheel — mener opphavsmennene til GrowthWheel at deres verktøy ikke bare bidrar til å velge hensiktsmessig forretningsmodell, men også til å få tatt alle beslutninger og utført handlinger som er nødvendig for å realisere virksomhetens aktuelle forretningsmodell.

– I forhold til den konvensjonelle forretningsplan er fordelen ved GrowthWheel at det eliminerer produksjonen av en masse unødvendig papir og langtidsplaner. I stedet orienteres fokus mot handling gjennom 30-60-90-dagersplaner, framhever David Madie.

Veksthjuleierne ser også aktualiteten i å sammeligne seg med Lean Business-prosesser. I så måte har GrowthWheel fordelen av over 300 stk utprøvde one-pager-verktøy som er utviklet for å svare på de fleste utfordringer. One-pagerne skal kunne anvendes fleksibelt og i den rekkefølge situasjonen krever som hjelp til å få tatt kritiske beslutninger.

– Utover å være et annerledes verktøy er GrowthWheel også langt mer enn et dialogverktøy. I dag er GrowthWheel et Business Advisory System som understøtter hele veilederens arbeidsprosess med sine kunder fra onboarding, behovsavklaring, verktøydeling, rapportering samt styring av kunderelasjonen, følger Bredal-Thorsen opp.

Veksthjulet for 360-graders oversikt. Foto @ GrowthWheel

– Alle GrowthWheel workshops skal resultere i en konkret og praktisk handlingsplan for de neste 30-60-90 dager. Alt arbeid med 360° screening, oppbygging av et scoreboard for ambisjoner, utfylling av vekstark og å gjøre strategiske valg, har samlet det ene fokus å hjelpe virksomheten til å ta beslutninger og iverksette neste steg, fastslår Madie.

Prosessoppfølging – mer enn finansielle nøkkeltall

Gode brukereferanser. Foto @ GrowthWheel

I GrowthWheels verktøykasse finnes et vekstark for å definere nøkkeltallsindikatorer, men det finnes også andre verktøy som gjør det samme eller er bedre til dette. GrowthWheel er utviklet for å gi merverdi ved å inkludere mer enn kun finansielle nøkkeltall.

Eksempelvis kan veiledere følge måltall for virksomhetens utførelse av tiltak og status i forhold til ambisjoner. Det handler med andre ord om å følge indikatorer på prosessen. De tradisjonelle finansielle nøkkeltall blir derved til sist resultat av en mer omfattende og bearbeidende prosess.

– En god forretningsutviklingsprosess skal først og fremst være kundetilpasset. Det krever et verktøy som kan tilpasses kunder og bedrifter i forskjellige livsfaser, bransjer og størrelser, og GrowthWheel er fra starten designet til dette. For det andre skal prosessen ha 360° perspektiv på vekst. Det handler ikke bare om finansiering, markedsføring, eksport og dess like. Alt henger sammen og med GrowthWheel arbeider man med sammenhengene og dypereliggende årsaker til barrierer mot vekst og utvikling. Og endelig for det tredje er det helt avgjørende at prosessen er handlingsrettet. Man kan bruke lang tid på å snakke om idéer og strategier, men en god prosess skal avsluttes med at kunden har en liste over beslutninger som skal tas og handlinger som skal utføres, meddeler Bredal-Thorsen.

Sjefen har klare krav til en GrowthWheel-rådgiver. Foto @ GrowthWheel

På Innomags spørsmål om hva som så kjennetegner en kompetent GrowthWheel forretningsutvikler svarer Madie med tre ting:

  • Å være kyndig betyr å forstå sin oppgave i den forstand å gi nye perspektiver og å komme med idéer, men ikke anbefalinger. Kunden skal selv beholde eierskapet til sine beslutninger.
  • Å være betrodd (“trusted advisor”) betyr ikke bare å være en troverdig person, men også at man gjennomfører en systematisk prosess som kunden får tillit til.
  • Å være verdiskapende betyr at kunden går fra hvert møte, hver workshop eller telefonsamtale med et konkret tiltak som kan bringe virksomheten et nytt steg fremad.

Også for oppstartvirksomheter

– GrowthWheel kan brukes av virksomheter i alle livsstadier, fordi det alltid gir et 360° perspektiv på en virksomhet, og fordi virksomheters utfordringer uansett livsstadie kan inndeles i veksthjulets fire sektorer. En oppstartvirksomheter skal utvikle et attraktivt produkt, bygge et team, sikre varige kunderelasjoner og skape overskudd. Nettopp det gjelder like mye for scale-ups, altså etablerte vekstbedrifter, som for sylferske startups, avslutter Bredal-Thorsen.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!