Vi møter mannen bak NIEC – hva brenner han for?

InnoMag har tatt en prat med Kristian Aartun, nordmannen som tok initiativet til NIEC konferansen. Den blide entreprenøren møter oss med en entusiasme som gir oss bakoversveis og forteller engasjert om hvordan det hele begynte…

– Jeg var på et tidspunkt landets yngste platedirektør, bare 19 år gammel, og ville selvsagt erobre verden. Blant annet var jeg pådriver for å stifte Music Export Norway som skulle promotere norsk musikk internasjonalt. En kjepphest var at jeg mente at langt flere norske entreprenører burde satse internasjonalt. For å gjøre en lang historie kort; På et møte i Utdanningsdepartementet om entreprenørskap, reiste jeg meg og sa at, OK, i oktober neste år skal jeg arrangere en internasjonal entreprenørkonferanse her i Oslo. Dette var i 2011. Etter dét har det bare ballet på seg.

Hva er hovedformålet ditt med konferansen? 

Det viktigste for meg er å kople mennesker for å bidra til økt internasjonalt samarbeid. Gjennom møteplasser som NIEC får nordmenn samarbeidspartnere over hele verden. Dette gjør det lettere for norske start-ups å satse globalt.

Planlegger du flere konferanser i årene fremover?

– I 2020 arrangerer vi en ny konferanse i Oslo og i Amsterdam. I tillegg har vi fått henvendelser både fra USA og Tanzania for å arrangere tilsvarende konferanser der, så ja, det blir helt klart flere konferanser både i Norge og internasjonalt.

Hva er hovedtemaet for NIEC 2019?

– I tillegg til å føre entreprenører og investorer sammen i et internasjonalt nettverk, er Impact Leadership en rød tråd. Hvordan kan vi gjøre en forskjell i verden? Som bevisste investorer og entreprenører trenger vi å opptre som ansvarlige globale ledere, ikke bare ha fokus på profitt og «hard facts».

Hva er drivkraften bak ditt engasjement?

Jeg blir mest inspirert av å treffe nye mennesker som brenner for å skape noe, og som bidrar til noe positivt for andre mennesker. Drivkraften bak mitt engasjement ligger i å skape muligheter og gode opplevelser for andre. Det er høyt nivå på foredragsholdere og erfaringen er at det handler om relasjoner. Det handler alltid om relasjoner – om å bygge relasjoner og vennskap, skape tillit. I år har vi en venteliste på 15 talere som det ikke var plass til i år, som svært gjerne ville ha vært med på konferansen.

Du har fått svært gode tilbakemeldinger på dine tidligere konferanser – hva er etter din mening hemmeligheten bak en vellykket konferanse?

– Jeg setter pris på alle slags tilbakemeldinger, men det er klart at det er ekstra inspirerende å oppleve at deltakere har fått venner for livet og møtt nye inspirerende kontakter. Når foredragsholdere og deltakere forteller meg at de har hatt en topp dag og har lyst til å komme tilbake til neste års konferanse, da har det vært et vellykket arrangement.

Vi har også i år meget gode foredragsholderer, blant andre Partha fra India med selskaper i 29 land, Mac Macartney, gründer og lederguru fra England, Rahfeal Gordon fra USA, rådgiver for globale ledere, professor Paul Iske og Claudia Van Zuiden fra Amsterdam.

– Du kan lese om flere av foredragsholderne på www.niec.co

– Det unike med NIEC er at det er en møteplass som motiverer til internasjonalt samarbeid og et globalt mindset. Dessuten legger vi stor vekt på å skape en personlig ramme der alle skal føle seg velkommen.

Hva har den største utfordringen vært i de årene du har holdt på?

– Den største utfordringen er å skaffe sponsorer. I Norge spytter næringslivet inn millioner i sport og idrett. Det er langt vanskeligere for en entreprenørkonferanse som NIEC å få tilstrekkelig finansiering. I USA er sponsing av slike arrangementer langt vanligere.

– I Norge mangler vi investorene som på ren og skjær magefølelse forteller deg at de går inn med 100 000 kroner. Jeg hadde besøk av en slik investor fra USA for noen år siden. Han tok opp sjekkheftet og skrev ut en sjekk til meg uten å forlange verken business-plan eller flere møter. I USA tar investorer risiko i langt større grad. I Norge mangler vi mye av en slik villighet og risikoevne. Jeg håper dette forandrer seg for fremtiden.

Hvordan bør det offentlige virkemiddelapparatet og private investorer samarbeide for å lykkes internasjonalt?

– Vi må skape flere og bedre plattformer for samhandling. Vi må treffes for å knytte kontakt og utveksle erfaringer. Det trengs større forståelse for fordelene av økt samarbeid. Norske gründere har en tendens til å tenke for smått. Stort sett holder de seg til Norge og Skandinavia. En mulighet er å starte et selskap helt fra starten i Amsterdam eller New York. Her er det oftere lettere å etablere seg og få tilgang til et nødvendig nettverk.

La oss avslutningsvis spørre om hvilke råd du vil gi gründere som vil satse internasjonalt?

– Reis mye. Knytt internasjonale kontakter. Tenk globalt. Kom på NIEC 1. november!

Det å holde seg orientert om ledelse av innovasjon og entreprenørskap, samt tenke som en internasjonal entreprenør er helt nødvendig i dagens globale marked, avslutter NIEC generalen som gleder seg til 1. november.

NB! Vi gjør oppmerksom på at InnoMag er mediapartner til konferansen.

 

 

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!
Translate »