Home Nyheter Vil forske på gründere

Vil forske på gründere

0
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen ønsker mer kunnskap for å kunne utvikle en treffsikker gründerpolitikk. Foto @ NFD

Næringsministeren vil vite mer om gründerpolitikk, vekst og innovasjon, og gir derfor fem millioner kroner til forskningsprosjekt.

80 prosent av de største norske bedriftene er mer enn 100 år gamle. Nå ønsker næringsminister Torbjørn Røe Isaksen å se nærmere på om dette er et resultat av at nye gründerbedrifter har blitt hindret fra å etablere seg og å vokse frem, eller om det er andre sammenhenger som ligger bak.

– Vi trenger mer kunnskap om innovasjon, entreprenørskap og verdiskaping for å kunne utvikle treffsikker gründerpolitikk. For å sikre et bærekraftig velferdssamfunn, er vi  avhengig av det skapes nye, lønnsomme arbeidsplasser. Gründerbedriftene er avgjørende for dette, sier Røe Isaksen i en pressemelding.

Forskningsprosjektet skal være en direkte oppfølging av regjeringens gründerplan.

I 2019-budsjettet foreslår regjeringen å bruke ca. 9,7 milliarder kroner til næringsrettet forsking og innovasjon. Men til tross for fokuset på forskning, var det lite i årets budsjett som kom gründere til gode.

Blant annet var det ingen endring i opsjonsordningen,som lenge har vært et het tema blant norske gründere, ettersom opsjoner er flittig brukt av oppstartsbedrifter i kampen om å rekruttere og beholde de beste hodene på arbeidsmarkedet.

To års plan

En gruppe forskere ved Institutt for økonomi ved Universitet i Oslo, ledet av professorene Karen Helene Ulltveit-Moe og Andreas Moxnes, skal bruke to år på arbeidet.

– Vår målsetting er å levere forskning som, avhengig av våre resultater, kan bidra til et virkemiddelapparat som i større grad evner å bidra til å effektivisere ressursallokeringen i samfunnet og økonomiens virkemåte. Hva er det som teller for suksess over tid; kompetanse, kapital eller nettverk?, spør professor Karen Helene Ulltveit-Moe.

Tildelingen av oppdraget til Universitetet i Oslo kom på plass etter en offentlig utlysning der flere sterke miljøer deltok i konkurransen. Rammen for kontrakten er på fem millioner kroner, og arbeidet skal strekke seg over flere år.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst