Slik kan robotene som skal reparere satellitter mens de går i bane rundt jorden, komme til å se ut. Illustrasjon: Thales Alenia Space.

Vil sende roboter for å reparere satellitter i verdensrommet

Utdaterte satellitter som er tomme for drivstoff blir i dag til romsøppel og utgjør et stort problem i verdensrommet. Nå jobber SINTEF med utvikling av roboter som kan reparere satellittene mens de går i bane rundt jorden.

Det er tusener av satellitter i bane rundt jorden, fra små satellitter som suser av gårde i lav bane rett over atmosfæren, til geostasjonære satellitter store som busser langt unna. De hjelper oss å finne veien dit vi skal med navigasjon til bil og båt, de leverer kommunikasjonstjenester og TV-signal, og leverer data for værmeldingen.

On-Orbit Servicing

– Når de går tom for drivstoffet som kreves for å holde banen eller er blitt utdaterte må de kasseres, enten ved å sendes ned for å brenne opp i atmosfæren eller parkeres i en gravplassbane lengre ute. I verste fall ender de opp som romsøppel til fare for andre satellitter i økonomisk viktige baner der det er trangt om plassen. Dette er lite bærekraftig, sier forskningsleder Kristoffer Nyborg Gregertsen fra SINTEF Digital.

Gregertsen leder forskningsinnsatsen innen programvarearkitektur og systemintegrasjon i det nylig oppstartede EU-prosjektet EROSS+. Formålet er å utvikle et europeisk konsept for On-Orbit Servicing, som kan utføre vedlikehold og oppdateringer på satellitter mens de er i bane rundt jorden.

Paradigmeskifte

– On-Orbit Servicing er et paradigmeskifte innen romfart. Nye satellitter vil ikke lengre bli overlatt til sin skjebne når de er skutt opp, men kan videreutvikles gjennom sin levetid, sier Gregertsen.

Ved bruk av robot-satellitter som fungerer som “mekanikere” i verdensrommet vil det være mulig å oppdatere funksjonalitet til eksisterende satellitter, fylle på nytt drivstoff, inspisere og reparere dem, og taue dem over i nye baner. Romsøppel kan også gripes tak i og dyttes ut av veien slik at de ikke lengre er til fare for andre satellitter og bemannede stasjoner.

Sattelittkappløp

Prosjektet startet i begynnelsen av 2021 og skal i løpet av to år lede frem til en demonstrator som, dersom det får klarsignal, vil etterfølges av et prosjekt for en fullskala demonstrator som skal skytes opp rundt 2025. Dette vil representere et teknologisk gjennombrudd og en stor mulighet både for europeisk og norsk romfartsindustri.

Satellitter av den typen som brukes for kommunikasjon og jordobservasjon koster over en milliard kroner og krever mye energi for å skytes opp i bane. On-Orbit Servicing er derfor en tjeneste med et stort økonomisk potensial, og det er allerede et kappløp mellom Europa, USA og andre romfartsnasjoner om å komme først på markedet.

Stoffet er hentet fra en pressemelding fra SINTEF.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!
Translate »