Home Biz Virke-sjefen bekymret for offentlig “luksusfelle”

Virke-sjefen bekymret for offentlig “luksusfelle”

0
Foto @ Virke
En ny rapport viser at vi er dårlige på å la private slippe til som tjenesteleverandører. – Her går nasjonen glipp av store gevinster og kvalitetsforbedringer, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Hovedorganisasjonen Virke.

Fortsetter dagens offentlige utgiftsnivå vil vi få et underskudd på 50 milliarder i 2040, og dette vil ha steget til 150 milliarder allerede i 2060, fremgår det i en ny rapport som Oslo Economics utført på oppdrag for Virke, næringslivets nest største hovedorganisasjon.

– Det haster å få på plass tiltak for å forhindre at den offentlige luksusfellen drar oss inn i et underskudd vi ikke kan håndtere. Et ledd i dette er å åpne for flere private og ideelle aktører til å utføre offentlige oppgaver, sier Vibeke Hammer Madsen i en pressemelding.

Rapport estimerer at kun 15 prosent av oppgaver som er egnet for å settes ut til private, er satt ut i dag, mens markedet for bruk av private aktører er på ytterligere 500 milliarder. Rapporten har tatt for seg utvalgte områder innenfor offentlig sektor hvor man kan ha private leverandører, slik som sykehjem, hjemmetjenester, matleveranser, fysisk aktivitet, kunde- og callsentre, regnskap og lønn. Bare ved å ta i bruk flere private tilbydere av hjemmetjenester, som hjemmesykepleie, vil dette kunne gi over 4 milliarder kroner i årlige besvarelser.

– Det er åpenbart at aktørmangfold skaper mer innovasjon, læring og effektivitet. Her har norske kommuner og fylker en stor mulighet, men mange politikere har åpenbart ideologiske skylapper. Når vi ser på partiprogrammene, er det kun tre av partiene som er entydig positive til mer private tjenester. Det bekymrer oss. Å slippe til private er ikke ideologi, med en økonomisk nødvendighet, sier Madsen.

Et ubrukt potensial

Hilde Dalen, leder i Senter for Sosialt Entreprenørskap, mener det ligger et stort ubrukt potensial i å utvikle tjenestetilbudet i offentlig sektor, gjennom samskaping og samhandling på tvers av de tradisjonelle samfunnsinndelingene; offentlig, privat og frivillig sektor.

– Ideelle og private aktører har mye å bidra med inn i et slikt samarbeid. Samtidig har jeg erfart at forbedringene og forenklingene ofte er et resultat av fag- og tjenesteutvikling hvor både målgruppene, ledere og de ansatte er involvert. Løsningene er for meg en kombinasjon fremfor å ukritisk sette tjenestene ut til private aktører, sier hun.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst