Dette er en kronikk fra professor Tor W Andreassen som leder Open Innovation Lab of Norway’s faglige råd. Han er også tilknyttet DIG senteret ved Norges Handelshøyskole

Fredag 3. mars 2023 falt dommen. Vy tar over Flytoget og med det mister de reisende til Gardermoen et togtilbud som har gitt svært høy kundetilfredshet og en opplevelse av en innovative og dermed en attraktiv aktør. Argumentet om et mer effektivt togtilbud trumfet kundenes vurderinger. Det kundene trenger er ikke mer effektiv togdrift, men et bedre togtilbud. Det er ikke gitt at de får det nå.

Med Vy som eier, som ifølge Norsk kundebarometer (NKB) og Norsk innovasjonsindeks (NII), ligger i den laveste delen av rangeringene, er det vanskelig å forestille seg hva Vy kan tilføre Flytog-konseptet av markedsorientert ledelse eller innovasjonskapasitet. Aktørenes prestasjoner sett gjennom kundens øyne, er vist i tabellen.

Vy Flytoget
Kundetilfredshet 67 79
Innovasjonsevne 47 58
Relativ attraktivitet 53 67

Kilde: NKB og NII, 2022. Tallene er indeksert fra 0 til 100 (best)

Hva kundene mener og opplever i denne saken har ikke vært relevant sett fra myndighetenes ståsted – noe som vitner om en manglende forståelse for hvordan effektiv konkurranse bør og må fungerer. De mest produktive virksomhetene med det beste markedstilbudet og de beste innovasjonene presser ut de dårligere og mindre produktive. Når vi ikke lar denne prosessen av kreativ ødeleggelse skje, bygger vi inn en rigiditet i omstillingsprosessene som er det motsatte av hva vi trenger for å omstille Norge.

Det vi når står igjen med er at Flytog-kundene mister markedets beste tilbud og den mest innovative aktøren. Ledelsen og de ansatte i Flytoget har mest sannsynlig opplevd prosessen som urettferdig og gjennomfør med maktmisbruk i deres disfavør. Da er dette i deres øyne en fiendtlig overtakelse. Min prediksjon er at ansatte i Flytoget vil skape kø i døren på vei ut og vekk fra Flytoget. Vy overtar i verstefall et tomt selskap og må løse oppdraget på en gjennomprøvd Vy-måte.

Når produktene – togene og strekningen – er identiske, er det de teknologiske løsninger før under og etter turen kombinert med de ansatte som skaper tilfredshet, innovasjoner, og attraktivitet. På de to siste punktene driver Flytoget en annen idrett enn Vy og det er vanskelig å se hvordan et monopol med en lang historie i å score lavt på viktige kundevariabler, kan tilføre de ansatte og markedet noe annet enn jobb sikkerhet og mindre fornøyde kunder.