Denne uken holdt moteplattformen Zalando sin årlige pressekonferanse. På agendaen var blant annet Zalandos strategier knyttet til selskapets målsetning om å bli en ledende bærekraftig plattform.

På samme måte som Spotify er et utgangspunkt for musikk og Google et utgangspunkt for internettsøk, er Zalandos visjon å være et utgangspunkt for mote i Europa. Det tyske selskapet har opplevd en enorm vekst siden oppstarten i 2008, og mer enn 50% av omsetningen genereres nå utenfor DACH-landene Tyskland, Østerrike og Sveits. Zalando har allerede kommet langt, i 2020 hadde selskapet utrolige 5.4 milliarder besøk på Zalando.no.

Vel vitende om at moteindustrien står for omtrent 4% av globale klimagassutslipp, fører den enorme veksten med seg et ansvar for å minimere selskapets karbonavtrykk. Zalando har derfor satset stort på bærekraft.

Bærekraftig moteplattform

– I 2019 utviklet vi en bærekraftvisjon om å være en bærekraftig plattform med en netto-positiv påvirkning på mennesker og planeten, sier Ruben Ritter, co-CEO i Zalando.

At selskapet ønsker å være netto-positiv vil si at de skal gi tilbake mer enn de tar fra samfunnet og miljøet.

– Hittil har vi redusert utslippene fra Zalandos egne operasjoner med 64% siden 2017. Vi har som mål å redusere utslippene med 80% innen 2025, sier Ritter.

Siden Zalando samarbeider med frittstående merker, har de fremdeles indirekte karbonutslipp knyttet til dette. Likevel peker Kate Heiny, direktør for bærekraft, på at Zalando har redusert karbonutslippene innenfor den såkalte Scope 3-kategorien med 18% samtidig som omsetningen økte med 30%.

– Det vil si at vi har redusert utslippene samtidig som omsetningen har vokst og dermed har vi redusert utslippene per volum, sier Heiny.

Som en del av målsetningen om å gi mer tilbake enn det de tar, er Zalando også i ferd med å plante trær tilsvarende 500 fotballbaner i Spania sammen med partneren Land Life Company.

I løpet av mars 2021 vil 26.000 trær ha blitt plantet, og innen utgangen av 2022 skal antall plantede trær være over 300.000.

Obligatoriske bærekraftsvurderinger

I tillegg har Zalando innført en obligatorisk ordning der forhandlere som selger produktene sine på plattformen, må foreta en evaluering av hvorvidt de møter retningslinjer for bærekraftig drift.

Produktene som møter kravene for bærekraftig mote blir flagget slik at kundene kan se hvor miljøvennlig produktene de kjøper er.

For at et produkt skal bli flagget innebærer dette at det enten har en effektiv produksjonsprosess (for eksempel mindre vann), bedre materiale (for eksempel organisk bomull i stedet for tradisjonell bomull) eller gode sosiale betingelser (for eksempel fair-trade).

– I 2020 kunne vi tilby kundene våre mer enn 80.000 slike klima-flaggede produkter, sier Ritter.

Bærekraftige returer

Zalandos filosofi er at de skal bringe prøverommene hjem til folk og dermed gjøre det lett å både prøve og bytte. Med gratis retur og 100 dagers åpent kjøp legger de til rette for dette, og så mange som 50% av bestillingene ble returnert i 2020.

I tillegg til å ha forpliktet seg til å være karbonnøytrale i egne operasjoner, arbeider Zalando med å tilby bedre størrelses-guider online.

– På den måten får kundene våre bedre forutsetninger for å velge riktig og dermed unngå å måtte sende produktet i retur, sier Heiny.

I tillegg har de som mål å designe emballasje som skal minimere avfall og ivareta materialet innen 2023. Spesielt ønsker de å eliminere bruk av engangsplast.

Sirkulær business-modell

Heinly rapporterer videre at Zalandos kunder er mer opptatt av bærekraft enn tidligere. 50% kjøpte ett eller flere bærekraftige produkter i 2020 sammenlignet med kun 18% i 2019.

– Innen 2023 har vi som målsetning å forlenge livene til minst 50 millioner moteartikler, sier Ruben. Dette skal vi gjøre ved blant annet å fortsette å bruke QR-koder på bærekraftige plagg som forteller kundene hvordan man kan få mest mulig ut av produktet. Vi har allerede sett at 50% av kundene har tatt i bruk denne QR-koden. Når kundene ikke lenger bruker produktet kan vi tilby det til andre kunder, og når de ikke lenger vil ha det blir det resirkulert til ny mote. På den måten lukkes sirkelen.

Zalandos målsetning var opprinnelig å generere 20% av omsetningen fra bærekraftige produkter innen 2023. Etter storsuksess med de allerede eksisterende bærekraftsplaggene besluttet selskapet at dette ikke var ambisiøst nok, og økte derfor målet til 25% fra bærekraftig mote innen 2023.

– Hvis vi ønsker å være et utgangspunkt for motehandel er vi nødt til å bli en del av løsningen, avslutter Ritter.