Home Biz Statsministeren under NHO-konferansen: – Verdien av arbeid er velferd

Statsministeren under NHO-konferansen: – Verdien av arbeid er velferd

0

Behovet for å øke kapasiteten til den norske arbeidsstyrken stod i sentrum da statsminister Erna Solberg talte på NHOs årskonferanse. – For å beholde velferdsmodellen vår kreves det at vi øker timeverket per innbygger i Norge med 13% frem mot 2060, sa hun blant annet.

Tittelen på årets konferanse er “Verdien av arbeid”, noe statsministeren mente var både en god tittel, og lett å svare på:

– Verdien av arbeid er velferd, for Norge og for den enkelte av oss. Arbeid er den beste måten hver enkelt av oss kan påvirke vår inntekt og vår velstand, sa hun. Arbeid gir også et sosialt fellesskap, og er rett og slett bra for hver enkelt av oss, sa hun.

Arbeid er også det som holder velferdssamfunnet i gang, og vår alles felles utfordring er at dagens velferdssamfunn ikke er bærekraftig over tid. I dag er vi litt over fire arbeidsføre personer her i landet for hver person over 67, men denne andelen kommer til å synke dramatisk i årene frem mot 2060, fortalte Solberg. Etter 2030 anslås det et inndekningsbehov på fem milliarder kroner i året.

– Hvis vi ikke gjør noe fremover vil årlige budsjettkonferanser dreie seg om å finne nye milliarder for å dekke demografiske kostnader, sa hun.

Indekning krever større timeverk

Samtidig påpekte hun at det er mulig å gjøre noe med denne utfordringen – fortrinnsvis gjennom å arbeide mer.

– Derfor sier jeg at verdien av arbeid er velferd.

For å møte det nevnte inndekningsbehovet kreves det i følge Solberg at vi øker timeverket per innbygger i Norge med 13% frem mot 2060.

– Et perspektiv å ta med i betraktning for de som snakker om seks timers arbeidsdag, sa hun.

Hun medga at en økning på tretten prosent kanskje ikke var realistisk, men mente at med en mer effektiv forvaltning kunne ti prosent være nok.

– Selv om mer arbeid er helt nødvendig fremover, er ikke det alene nok. Vi må også jobbe med produktivitetsveksten, særlig i offentlig sektor – et oppdrag til alle oss som har lederjobber, både i offentlig og privat sektor, sa Solberg.

– Kvinner en gullgruve

Hvor skal vi så hente inn disse ti prosentene? Solberg presenterte flere tall på tiltak som kunne øke det gjennomsnittlige timeverket, men det var ett som skilte seg ut:

– Hvis alle kvinner i Norge som i dag jobber deltid går over til heltid vil det være en gullgruve for landet. Dette vil øke timeverket for hver innbygger i Norge med 8%.

Andre tiltak som ble nevnt var å øke sysselsettingen blant innvandrere, og å få sykefraværet og uførenivået ned på svensk nivå.

Felles samfunnsansvar

Solberg avsluttet talen med en appell til salen, der hun understreket at næringslivet må ta ansvar for å skape de nødvendige jobbene ved å ta risiko, være kreative og offensive.

– Noen foreslår en handlingsregel for arbeid, og jeg er enig i at de aller fleste jobbene må komme i privat sektor. Vi skal sørge for gode rammebetingelser.

Hun understreket også vårt felles samfunnsansvar når det gjelder å gi en mulighet til de som har ramlet utenfor eller sliter med å komme seg inn i arbeidslivet:

– Det handler om hvilket samfunn vi ønsker at Norge skal være. Vi håper på et godt partnerskap med norsk næringsliv i denne dugnaden.

InnoMag er Norges ledende innovasjonsmagasin og leverer kvalitetsinnhold uten betalingsmur. Vi er derfor avhengige av støtte fra våre lesere for å kunne fortsette å kunne levere unikt stoff til alle dere som er opptatt av fremtiden og alt det spennende som skjer på innovasjonsfronten, både nasjonalt og internasjonalt.

Dersom du ønsker å støtte InnoMag, kan du sende ditt bidrag via Vipps ved å søke opp InnoMag under "kjøp og betal". Alle monner drar og vi setter stor pris på bidraget! Med vennlig hilsen InnoMag-teamet!

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst