Home Startups Innobørs Ukens gründercase: – Våre løsninger kan bidra til å senke ensomheten her...

Ukens gründercase: – Våre løsninger kan bidra til å senke ensomheten her i landet

0

– Våre løsninger kan bidra til å senke ensomheten blant de to millioner ensomme her i landet, sier Christine Olsen, en av gründerne bak Dyrebar Omsorg. De tar i bruk såkalte dyreassisterte intervensjoner, der man nyttiggjør seg av den positive effekten omgang med dyr kan ha på mennesker.

Det Innobørs-registrerte Foretaket ble startet av Olsen i 2004. Konseptet ble til som en del av masteroppgaven hennes, der hun undersøkte effekten av tiltak med dyr som supplement til tradisjonell rehabilitering ved Sunnaas sykehus. Prosjektet ga interessante resultater, og etter å ha vært på diverse studiereiser i utlandet, fant hun ut at dette var noe som måtte systematiseres bedre og også tilbys i Norge.

– Forskning viser at omgang med dyr fungerer som sosial støtte. Når vi er sammen med dyr blir vi ofte tryggere og roligere, og det gir rom for berøring og kjærlig omgang, forteller Olsen.

– Sosial støtte er livsnødvendig

Derfor tar de i bruk hunder og katter i såkalte dyreassisterte intervensjoner. Mange kjenner kanskje til besøkshunder på gamlehjem, men i Dyrebar Omsorg forsøker man også å nå ut til andre grupper.

– Ensomhet og mangel på sosial støtte er et økende problem her til lands. Sosial støtte er nemlig livsnødvendig, og mangel på dette fører til depresjon, dårligere livskvalitet og drop-out fra skole- og arbeidsliv. Av uføre eller personer som ikke er i stand til å arbeide, oppgir 35% at de er plaget med ensomhet, det samme gjelder 30% av aleneboende over 45 år (SSB, 2017). Rapporter viser at intervensjoner basert på sosiale relasjoner utgjør en stor mulighet til å forbedre ikke bare livskvalitet, men også overlevelse, forteller Olsen.

– Nærkontakt med hund kan ha en rekke fysiologiske effekter. Det er lettere å fortelle om sine innerste hemmeligheter/ting som er vondt til en hund som ikke dømmer eller stiller vanskelige spørsmål, forteller Christine Olsen.

Utdanner hunder og førere

I tillegg til å formidle dyrebesøk på institusjoner og i privathjem, tilbyr Dyrebar Omsorg også egnethetsvurdering og utdanning av hund og fører.

– Til nå har vi hatt over sytti personer på utplassering og arbeidstrening, vi har hatt over tusen deltakere på kurs, og vi har hatt en rekke tiltak i skole og helsevesenet. Gjennom min doktorgrad har vi blant annet dokumentert nedgang i depresjon og økt livskvalitet, forteller Olsen.

Dyreassistert rehabilitering er ikke bare givende for den som får besøk, forteller Olsen.

– Hunden skaper ikke bare trygghet for den man besøker, men også for den frivillige. Hunden fungerer som en katalysator for menneskelig kontakt, sannsynligvis fordi terskelen for å snakke til og om en hund for mange mennesker er lavere enn terskelen for å snakke til et fremmed menneske. En hund kan fungere som en bro i relasjonsdannelsen. Hundens nærvær vil kunne bidra til at settingen normaliseres, og dermed åpne for mer naturlig og spontan atferd og kommunikasjon.

– Suveren faglig tyngde

I tillegg til en doktorgrad i folkehelsevitenskap har Olsen en master i etologi med rehabilitering som spesialemne. Hun har også etterutdanning i veiledningspedagogikk. Med seg på laget i Dyrebar Omsorg har hun Line Sandstedt, som er utdannet ved NMBU og har mange års erfaring med ulike typer hundekurs og som instruktør. Hun har også jobbet i ulike internasjonale prosjekter innen temaet dyreassisterte intervensjoner.

– Dyrebar Omsorg har en suveren faglig tyngde. Vi har i tillegg et stort internasjonalt nettverk, og er aktive innen flere Erasmus+-prosjekter. Det høye faglige nivået i tillegg til den praktiske kompetansen er unik, også i verdenssammenheng, forteller Olsen.

Søker investorer og samarbeidspartnere

Nå ønsker de å ekspandere, slik at de kan nå ut til og hjelpe flere. Derfor søker de både investorer og samarbeidspartnere. På Innobørs søker de en investering på to og en halv million kroner, for å bli i stand til å tilby personer over hele landet muligheten til å bidra med frivillighet.

– Ved å støtte Dyrebar Omsorg, vil investorene bidra til at frivillige som ønsker å gå på besøk med sin hund får adekvat opplæring og egnethetsvurdering. Vi ser at det at man kan gå på besøk med hunden sin, gjør at rekrutteringen til frivillig arbeid blir mye større.

De har allerede et samarbeid med NMBU og Norsk Kennel Klubb, men er åpne for flere partnere og ulike samarbeidsløsninger, forteller Olsen.

– Vi trenger flere ansatte og kapital for å utvide vår forskningsbaserte metodikk, samt gode samarbeidspartnere.

At man får se direkte hvordan bidrag fungerer kan være en ekstra motivasjon for investorer og de som ønsker å støtte opp om selskapet.

– Tiltakene kan bidra til å hjelpe mange av de sytti tusen barn med psykiske lidelser, og de kan få mange av de syv hundre tusen som faller ut av skole og arbeidsliv tilbake. Ved å støtte opp om Dyrebar Omsorg, vil man få tilsendt rapporter som dokumenterer hvem som har fått hjelp, og hvordan det har fungert, avslutter Olsen.

InnoMag er Norges ledende innovasjonsmagasin og leverer kvalitetsinnhold uten betalingsmur. Vi er derfor avhengige av støtte fra våre lesere for å kunne fortsette å kunne levere unikt stoff til alle dere som er opptatt av fremtiden og alt det spennende som skjer på innovasjonsfronten, både nasjonalt og internasjonalt.

Dersom du ønsker å støtte InnoMag, kan du sende ditt bidrag via Vipps ved å søke opp InnoMag under "kjøp og betal". Alle monner drar og vi setter stor pris på bidraget! Med vennlig hilsen InnoMag-teamet!

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst