Home Startups Innobørs Ukens gründercase: Vil gi utviklingsland et alternativ til tradisjonelle energiløsninger

Ukens gründercase: Vil gi utviklingsland et alternativ til tradisjonelle energiløsninger

0
Salg av solcellelamper utenfor Nidecos butikk i Liberia.

– Nideco ble etablert for å bidra til å erstatte tradisjonelle energiløsninger i utviklingsland med bærekraftige løsninger som finnes i vår del av verden, forteller firmaets daglige leder, Hans-Martin Førsund. 

Førsund fikk ideen til selskapet under en tur til Liberia i 2012, der han var representant for NREEG, en gruppe som omfattet sytten selskaper. Gruppa hadde som mål å bidra til at norske selskaper med relevant teknologi og kompetanse kunne komme inn på markeder i utviklingsland, og tok sikte på Øst-Afrika. Turen fikk Førsund til å innse at det var muligheter også i Liberia, og at han ønsket å bidra mer direkte enn som konsulent for andre.

– Nideco ble i første omgang stiftet for å kunne gjennomføre et konsept om landsbyelektrifisering for myndighetene i utviklingsland, et konsept som i bunn og grunn var en oppskrift på hvordan skape bærekraftige samfunn med bruk av samfunnets egne ressurser på en litt annen måte enn idag. Vi var seks aksjonærer som var overbevist om at dette var noe som myndighetene i fattige land ville ha, og at blant annet norske myndigheter ville finansiere, forteller han.

Motivert av internasjonal bærekrafttrend

Gründerne hadde gjennom sitt eget feltarbeid observert at mange utviklingsland har gjort mye for å legge til rette for alternative energiløsninger. Samtidig kom det signaler om en betydelig internasjonal satsning på bærekraftig energi. Dette, sammen med en sterk tro på gründerteamets egen kompetanse og erfaring, var blant grunnene til oppstarten av den Innobørs-registrerte startupen. Selskapet ble etablert i 2014, og har siden den gang drevet gründertrening, forretningsutvikling og salg av solenergiprodukter i flere afrikanske land.

– Vår kjernekompetanse er bærekraftig energi, entreprenørskap, konsulentvirksomhet og mange års erfaring fra utvikingsland, forteller Førsund. 

I tillegg til daglig leder Førsund består Nideco-teamet av Are Larsen Otterdal, Edwina Taylor Flathen, Karl Skaar, Helen Amy Clear og Jan Andreas Edstrøm.

Hans-Martin Førsund og det lokale teamet i Liberia.

Måtte ta “ebola-pause”

Etter å ha fått det tøft innledningsvis måtte Nideco justere forretningsmodellen sin til å også omfatte det private markedet.

– Etter å ha forsøkt i lengre tid i Liberia uten å lykkes, innså vi at vi måtte bygge opp en representasjon i landet, samt også satse på det private markedet med bl.a. salg av solcellelamper og andre produkter og løsninger innen fornybar energi. Etter å ha kommet godt i gang i Liberia, så vi at samme forretningskonsept kunne benyttes i andre land. Dermed kom tanken om en franchisemodell, forteller Førsund.

Selskapet måtte dessuten ta ett års pause da det brøt ut en ebola-epidemi i Liberia i 2014, og all forretningsdrift måtte legges på is.

– I den perioden jobbet vi med å bygge opp representasjon i andre afrikanske land, samtidig som noen av oss drev humanitær bistand i Liberia, blant annet med distribusjon av ti tusen solcellelamper.

– Å bygge tillit er en av de største utfordringene

En av erfaringene gründerne tok med seg inn i bedriften var hvor viktig og utfordrende det kan være å opprette den nødvendige tilliten.

– Vi vil at kundene skal kunne stole på oss og våre representanter når det gjelder produkter, løsninger og service, og vi jobber konstant med å bygge tillit. Dette er imidlertid en av de største utfordringene med forretningsutvikling i utviklingsland.

Gründerne har erfart at selv når produktene som tilbys er lønnsomme for kunden over tid – som for eksempel ved en solcellelampe til mennesker uten innlagt strøm eller et anlegg for kraftforsyning til et hotell eller en matprodusent – bidrar de økonomiske forholdene i utviklingsland til å gjøre investeringsterskelen så høy at salg kan bli utfordrende. Derfor har en av de viktigste oppgavene deres vært å senke denne, gjennom å ta i bruk innovative modeller som gjør det lettere for kunden å gjøre de nødvendige investeringene.

– En av disse måtene er pay-as-you-go-løsninger, hvor investeringene fordeles over bruken. Vi har foreløpig to konsepter som bygger på dette prinsippet: Ett hvor vi tenker å leie ut solcellesystemer for lading av mobiltelefoner – “A dollar a day keeps the phones Okay“. I det andre – “Clean cookstoves and bio/plastic pellets production” – vil vi selge kokeovner uten røyk i kombinasjon med pellets, på tilsvarende måte som man selger printere og blekk. Det vil si at kostnaden i stor grad legges på forbruket, i stedet for på printer/ovn.

Det sistnevnte konseptet innebærer også en ekstra miljøfordel. Nideco vil benytte en kombinasjon av bio- og plastavfall i produksjonen av pellets, og slik ytterligere heve selskapets bærekraftsbidrag.

Åpne for likesinnede partnere

Nidecos målsetning er å bidra til bærekraftig utvikling via fornybar energi, og de er åpne for å jobbe med partnere som har tilsvarende mål.

– Samspillet med partnere bygger på tillit, og at vi i samarbeid kan finne frem til gode løsninger, sier Førsund.

Hva er unikt for dere?

– Vi har konsepter og løsninger hvor vi benytter ulike teknologier – spesielt innen sol og bio – i kombinasjon med konsulenttjenester og opplæring, og en franchisemodell som enkelt lar seg implementere i forhold til representanter fra andre land, forteller Førsund, og fortsetter:

– Vår fremste styrke er at vi kan tilby å kunne gjøre en forskjell i forhold til bærekraftig utvikling i utviklingsland, samtidig som vi kan tjene penger.

Selskapet søker i første omgang kapital til å gjennomføre prosjektet med utleie av solcelleanlegg, og er her ute etter fire hundre tusen kroner.

– Vi har imidlertid også behov for investorer både til prosjektet med bio/plast-pellets, samt til selskapet, og ser for oss en påfølgende aksjeutvidelse. Da snakker vi om en fem til ti millioner, avslutter Førsund.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst