Home Startups Innobørs Ukens gründercase: Tar i bruk innovativ metode for å hjelpe barn med...

Ukens gründercase: Tar i bruk innovativ metode for å hjelpe barn med å knekke lesekoden

0

Gründer Maaike Visser og hennes Lydfarge AS har som visjon å gi alle barn og ungdommer muligheten til å tilegne seg tilstrekkelige lese- og skrivekunnskaper til å fullføre et utdanningsløp, samt mestre arbeids- og hverdagslivets utfordringer.

Da Visser opplevde at hennes dyslektiske sønn ikke fikk tilstrekkelig utbytte av ordinær spesialundervisning utviklet hun like godt sitt eget verktøy for lese- og skriveopplæring. Gjennom sitt Lydfarge AS søker hun å ta i bruk den innovative pedagogiske metoden for å hjelpe barn og ungdom med å knekke lesekoden.

– Gode lese- og skrivekunnskaper har aldri vært viktigere. Dette er drevet av stadig høyere krav til utdanningsnivå, samt viktigheten av skrifttung datateknologi som internett og sosiale medier. Barn, ungdom og voksne strever i vårt moderne samfunn på grunn av manglende lese- og skriveferdigheter, forteller Visser.

Hun er pedagog, helsesøster og Marte Meo-terapeut, og har lang erfaring innen kunnskapsformidling. Med seg på laget i det Innobørs-registrerte selskapet har hun Tove Krusedokken, som har erfaring som pedagogisk leder i barnehage og kontaktlærer på småtrinnet.

– Letter leseinnlæringen

Selskapets visjon er at alle skal få muligheten til å tilegne seg gode nok lese- og skriveferdigheter til å både komme seg gjennom utdanningsløpet og mestre både arbeids- og hverdagslivets utfordringer. I tillegg er det et ønske å gi en stadig voksende innvandrerbefolkning et bedre verktøy for å lære seg norsk.

– Språkforståelse er grunnleggende for integrering og aktiv deltakelse i samfunnet, sier Visser.

Studier viser at minst tyve prosent av befolkningen har problemer med å tilegne seg skriftspråket, og har vansker med å nyttiggjøre seg av det i hverdagen.

– Lydfargemetoden er en innovativ pedagogisk metode som letter leseinnlæringen. Dagens pedagogikk innen lese- og skriveopplæring går i hovedsak ut på å trene, men ikke jobbe med tilnærmingen. Lydfargemetoden gir eleven en mulighet til å forstå skriftspråkets lyd- og bokstavstruktur, og hvordan dette henger sammen.

Lydfarge-teamet: Maaike Visser og Tove Krusedokken.

Multisensorisk tilnærming

Elever som har brukt metoden leser betydelig fortere, skriver mindre feil og er mer språkbevisste, ifølge Visser.

– På alle nivåer i innlæringen er en multisensorisk tilnærming sentral. Det innebærer at flere sanser stimuleres samtidig eller innenfor et kort tidsintervall. Ved bruk av Lydfargemetoden arbeider elevene med flere aktiviteter som samlet sett utgjør en helhet, og det tas i bruk mange forskjellige verktøy – for eksempel klosser, tusjer og hoppebrett.

Hun forteller at elevene opplever mestring fordi metoden gir dem mulighet til å ta i bruk flere sanser. Progresjonen i læringen kan tilpasses den enkeltes behov. Det kan ta tid, og er til tider krevende, men også variert og motiverende for eleven.

Går digitalt

Forretningsideen til selskapet har bygget på å holde kurs og samlinger for å selge Lydfargemetoden. Dette skjer gjennom salg av kursprogram til pedagoger, lesekurs til foreldre og barn og salg av spesielt utviklet undervisningsmateriell for alle som bruker metoden. Nå skal det hele digitaliseres.

– For en raskere utvikling, og for å nå en større gruppe enn dagens forretningsidé tillater, er det nå utviklet et nettbasert kurs. Vi har kjørt en BETA av kurset med Manglerud skole i Oslo og Ringebu skole. Vårt første ordinære nettbaserte kurs ble lansert i januar.

Innobørs søker selskapet etter investeringer på en million kroner.

– Neste skritt er å digitalisere materialet som er spesielt utviklet til Lydfargemetoden, avslutter Visser.

InnoMag er Norges ledende innovasjonsmagasin og leverer kvalitetsinnhold uten betalingsmur. Vi er derfor avhengige av støtte fra våre lesere for å kunne fortsette å kunne levere unikt stoff til alle dere som er opptatt av fremtiden og alt det spennende som skjer på innovasjonsfronten, både nasjonalt og internasjonalt.

Dersom du ønsker å støtte InnoMag, kan du sende ditt bidrag via Vipps ved å søke opp InnoMag under "kjøp og betal". Alle monner drar og vi setter stor pris på bidraget! Med vennlig hilsen InnoMag-teamet!

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst