Home Inspire partner program Varemerkestrid om Trollpikken-navnet

Varemerkestrid om Trollpikken-navnet

0
Bilde: Ingve Aalbu/Dalane Tidende

Den mye omtalte turistattraksjonen Trollpikken i Egersund står nå i sentrum for en varemerkestrid. To lokale aktører har begge levert inn søknad til Patentstyret om å få registrert navnet som en varemerke.

(InnoMag opplyser om at Patentstyret er en del av content marketing-programmet vårt INSPIRE)

Kjetil Berntsen og Mette Jeanette Tønnesen er de to som har sendt inn merkevaresøknad. Begge kommer fra Egersund i Rogaland, og ønsker å bruke navnet i forbindelse med salg av ulike produkter.

– Jeg søkte rett og slett for å beholde merkevaren lokalt. Dette gjør jeg ikke for å tjene penger selv, men for at de som ønsker å tjene penger på attraksjonen i området kan gjøre det, sier Berntsen i en kommentar til VG.

Førstemannsprinsipp

InnoMag har snakket med Knut Andreas Bostad, som er seksjonssjef i Patentstyrets design- og merkevareavdeling. Han forteller at “førstemann til mølla” er det som veier tyngst i saker der flere har søkt om samme merkevarenavn.

– Det er det enkle hovedprinsippet, sier han.

I den aktuelle saken var Berntsen først ute med å kontakte Patentstyret. Hans søknad ble registrert den 21. juni, mens Tønnesens var inne den 30. juli. Dette kan bli avgjørende når det nå skal bestemmes hvem som stikker av med rettighetene.

Knut Andreas Bostad er sjef for Patentstyrets Design- og merkevareavdeling.

Flere faktorer

Det er imidlertid også andre faktorer som kan spille inn i saker som denne.

– Selv om noen andre var først ute kan det hende at du som søker har bedre rettigheter. Hvis du var først ute med å ta i bruk navnet, og det allerede forbindes med ditt produkt, kan det være med på å styrke saken din. Dette kalles innarbeidelse, forteller Bostad.

I striden om Trollpikken-navnet må det før merkenavnet kan tildeles noen av partene fastslås at Trollpikken er et særpreget varemerke – at det er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres.

– Hvis dette hinderet overvinnes er det heller ikke utenkelig at partene kan samtykke til hverandre, sier Bostad.

Ulike klasser

Selv om noen andre har vært først ute med varemerkerettigheter for et navn betyr ikke det automatisk at du bør la være å søke.

– Patentstyret vurderer søknader om varemerkebeskyttelse i førtifem ulike klasser. Hvis du for eksempel søker på “Viking” vil du se at det er registrert som varemerke for en rekke ulike foretak. Så lenge disse opererer innenfor ulike bransjer er ikke registreringene til hinder for hverandre, forteller Bostad. Han presiserer at kjente merker har utvidet vern, slik at rammene for hva som er overlappende interesser utvides.

Når det gjelder Trollpikken kan det tenkes at enkelte produkter vil være i direkte konkurranse til hverandre, mens andre er svært ulike. I slike tilfeller kan den ene parten samtykke til at den andre bruker merkevarenavnet. Det er heller ikke uvanlig at bedrifter lisensierer ut navnerettigheter.

Åpner for samarbeid

I intervjuet med VG forteller Tønnesen at hun enda ikke er helt sikker på hva hun vil bruke rettighetene til hvis hun går seirende ut av striden. Hun åpner for samarbeid med resten av lokalbefolkningen.

– Jeg har bare lyst til å selge noen produkter, samtidig som vi vurderer å gjøre noe spesielt med dette her, sier hun, og fortsetter:

– Akkurat nå har folk i området en masse ideer, så vi får se hva vi kan finne på, men det blir spennende å se resultatet.

 

Hva kjennetegner et varemerke?

Et varemerke er et særpreget kjennetegn for varer og tjenester. Kan blant annet bestå av navn, ord, logo og figur. Man kan beskytte et varemerke mot etterligninger gjennom å søke om varemerkeregistrering hos Patentstyret. Et varemerke kan registreres bare dersom det er egnet til å skille egne varer og/eller tjenester fra andres.

 

 

 

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst