Home Nyheter VR i praksis: Multiconsult-direktør gir oss et innblikk i selskapets strategi for...

VR i praksis: Multiconsult-direktør gir oss et innblikk i selskapets strategi for fremtiden

0

Hvordan skal en formidler av ingeniørkraft skape verdiene sine i en fremtid der datamaskiner kan spytte ut tyve utkast til en bro på en halvtime? IT-direktør Baste Amble i Multiconsult delte tankene sine om hvordan firmaet kan finne sin rolle i en tid med eksponentiell utvikling da InnoMags utsendte fikk en omvisning i bedriftens VR-rom.

Visualisering, ved bruk av virtuell og tilpasset virkelighet, er et av flere satsningsområder for Multiconsult i det de prøver å tilpasse seg en tidsalder der endringer i teknologi og arbeidsmetoder kommer stadig raskere. I fjor høst lanserte de sin 3-2-1 GO-strategi, som staker ut firmaet kurs frem mot 2020.

– I forbindelse med dette kjørte vi en analyse av bygg- og anleggsbransjen – og vår rolle – med tanke på digitalisering. Det fremkom ganske tydelig av funn og rapporter – både i Norge og internasjonalt – at bygg og anlegg scorer lavt på dette området sammenlignet med andre bransjer, forteller Amble.

Les også: Multiconsult-sjefen om digitaliseringsutfordringene: – Bygg- og anleggsbransjen har blitt mindre effektiv

Bedrer kommunikasjon og koordinering

Satsningen på VR er en av flere bedriften har initiert for å tilpasse seg den digitale virkeligheten og ta i bruk de mulighetene teknologien kan gi. I tilfellet VR har den allerede blitt tatt i bruk ved flere prosjekter, blant annet ved byggingen av det nye sykehuset i Tønsberg. I disse dager benyttes virtuell virkelighet i arbeidet med Campus Ås – som etter planen skal ferdigstilles i 2019.

– Noe av det vi ofte får høre er at vi ingeniører som prosjekterer ikke aner hva som foregår ute på en byggeplass. Jeg ser for meg at man på sikt kan ha e-læringsprogrammer hvor man kan kjøre en totimers på hvordan det er å være snekker på en byggeplass og bygge det man prosjekterer. I forhold til logistikk, fremkommelighet, hvordan vi viser de løsningene som blir bygd. Slik får vi satt oss i deres sko på en helt annen måte enn vi klarer nå, forteller Tania Wåge Leporowski, som er leder for kompetansenettverk, FoU og innovasjon i Multiconsult.

Målsetningen er at teknologien skal forenkle koordineringen av et byggeprosjekt, og gjøre kommunikasjonen mellom prosjektleverandør, entrepenør, byggherre og brukere av sluttproduktet mer sømløs. Gjennom å gå inn i virtuelle modeller av et prosjekt før og under selve byggingen får man lettere øye på potensielle problemer og utfordringer – og får dermed muligheten til å løse disse før ressurser blir kastet bort på en løsning som ikke fungerer. Hele den planlagte byggeprosessen fra dag til dag kan legges inn i modellen, og man kan spole frem og tilbake i tid for å forsikre seg om at alle partenes behov blir ivaretatt under byggingen.

Multiconsults VR-ekspert Ignacy Lozinski viser frem bedriftens VR-rom. Her med Hololens-briller.

– Vi må teste ut, prøve og feile

Amble forteller at bedriften befinner seg i en utredningsfase der de prøver å finne ut hvilke områder Multiconsult har forutsetninger for å gjøre seg gjeldende innenfor fremover. Virtuell virkelighet er bare en av syv ulike caser de har gående for øyeblikket – solenergi, gaming, smarte bygg og maskinlæring er andre områder de undersøker mulighetene for å integrere i produktet sitt.

Denne måten å jobbe på – der alt skjer i større tempo og man må ta store avgjørelser uten å være hundre prosent sikker på hvordan ting vil utvikle seg, mener han er en nødvendig del av fremtiden.

– Vi må teste ut, prøve og feile. Og så, når vi ser at ting fungerer, må vi få det raskt ut til de som trenger det. Utredningsfasen kommer til å bli en mye større del av virksomheten enn den tradisjonelt har vært, sier han.

– Samarbeid viktig for innovasjon

En annen ting som legges stor vekt på er samarbeid med andre aktører, innenfor og utenfor egen bransje. Bedriften har blant annet et samarbeid med eSmart fra Halden, som driver med maskinlæring og kunstig intelligens. De har også hatt møter med Telenor om mulighetene for å digitalisere bygg.

– Veldig mange som har jobbet i en annen type bransje er nå i ferd med å utvikle ting som kan være nyttig for oss, forteller Amble, og fortsetter:

– Vi ser at det er veldig nyttig å delta på Open Innovation Lab og møte folk som forteller hva de driver med i helt andre bransjer og firmaer. Hva er det de tenker og utvikler? Er det noe som funker på en måte hos dem som vi kan skru sammen på en annen måte hos Multiconsult, som kan gi oss innovasjon og utvikling? Vi vil ikke klare denne overgangen selv, vi må ha samarbeidspartnere, et økosystem.

– Jeg tenker at Multiconsults forte er at vi har øynene åpne i forhold til utviklingen, og ikke sover i timen. Vi er ute og besøker folk vi ikke har besøkt før, snakker med folk i bransjer vi ikke har snakket med før, skyter Wåge Leporowski inn.

– Bransjen må løfte i flokk

De to trekker også frem viktigheten av samarbeid innad i bransjen.

Det er fint med fyrtårn og spydspisser, men hvis byggebransjen skal være konkurransedyktig i en fremtid med eksponentiell utvikling må det løftes i flokk, mener Amble. Multiconsult må hele tiden forholde seg til entrepenører, byggherrer og kunder, og hvis innovasjonstenkningen stopper opp ved ytterveggene til firmaets lokaler blir digitaliseringsjobben en utfordrende øvelse.

– Vi orienterer oss mot kunder og entrepenører som vil være med på å løfte hele bransjen. Ingen i bygg og anlegg er tjent med at det er en og annen spydspiss med masse middelmådige aktører i mellom. Hvis bransjen skal være konkurransedyktig ovenfor softwareprodusenter og andre som kommer inn og tar over deler av virksomheten må du løfte grunnfjellet, sier Wåge Leporowski, og fortsetter:

– Jeg tenker – når kommer Google Engineering? Det er jo bare et spørsmål om tid. Derfor ønsker Multiconsult å løfte i flokk. Hvis 80% av bransjen ikke leverer varene så holder det ikke. Hvis du derimot løfter grunnfjellet med to etasjer så tar du det steget, og har hele gjengen med deg. Dette er noe vi prøver å få til, blant annet gjennom ulike initiativer og inkubatorvirksomhet. Dette er så viktig at vi ønsker å bidra til at det får næring.

InnoMag er Norges ledende innovasjonsmagasin og leverer kvalitetsinnhold uten betalingsmur. Vi er derfor avhengige av støtte fra våre lesere for å kunne fortsette å kunne levere unikt stoff til alle dere som er opptatt av fremtiden og alt det spennende som skjer på innovasjonsfronten, både nasjonalt og internasjonalt.

Dersom du ønsker å støtte InnoMag, kan du sende ditt bidrag via Vipps ved å søke opp InnoMag under "kjøp og betal". Alle monner drar og vi setter stor pris på bidraget! Med vennlig hilsen InnoMag-teamet!

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst