– Vi liker å tro vi er fremst i skoen når det gjelder bærekraft her i Norge, men undersøkelsene viser det motsatte. Vi henger etter andre land vi liker å sammenligne oss med, sier administrerende direktør i Azets Norge, Runar Leite, som denne uken offentliggjør en spørreundersøkelse de har utført blant 520 norske bedrifter.

Mens 36 prosent av bedriftene har implementert grunnleggende initiativer som resirkulering, viser det seg at hele 26 prosent ikke følger noen tiltak for bærekraft, noe som er 9 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet i Danmark, Finland, Irland, Sverige og Storbritannia.

De minste ligger spesielt bakpå, der 43 prosent ikke gjør noen form for bærekraftsarbeid, og kun 30 prosent kildesorterer avfallet sitt.

Til sammenligning er større bedrifter med høyere omsetning mer aktive i sitt bærekraftsarbeid. Mellomstore og store bedrifter er mer tilbøyelige til å følge enkle bærekraftstiltak, og de største bedriftene leder an med 46 prosent som implementerer grunnleggende initiativer.

– Resultatene fra undersøkelsen viser at vi ikke på langt nær er der vi vil vi skal være, og kanskje ikke der vi trodde vi var heller. Det er fortsatt et stort behov for fokus på bærekraft i norske bedrifter, sier Leite.

Funnene i undersøkelsen viser et økende, men noe sporadisk engasjement for bærekraft blant norske bedrifter, der større bedrifter tar en ledende rolle. Dette er nok også fordi større bedrifter i Norge er omfattet av åpenhetsloven, og derfor blir nødt til å presentere eget klimaregnskap. Mange velger å presentere et klimaregnskap også selv om de ikke må, for å styrke egen merkevare.

– Vi ser ikke bort ifra at lovverket på dette området blir strengere i fremtiden, så vi anbefaler å komme i gang med klimaregnskap så raskt som mulig, avslutter Azets Norge sjefen.