Glem Maslows behovspyramide som fokuserer på selvrealisering og ikke på at vi er helt avhengig av hverandre for overlevelse. Facebook-generasjonen er grunnlagt på selfies – ME. Skal vi utvikle et bærekraftig samfunn med verdi for alle, må vi orientere oss inn i en WE- kultur, i felles skapende grupper. 

Abraham Maslows behovspyramide ble utviklet i 1948 og er en av de mest populære modellene for selvrealisering innen ledelse. Men Maslows ryddige og hierarkiske modell mangler én ting, nemlig en sosial tilkobling.

Fremtidens nettverksledere deler en visjon om at folk må gjøre mer sammen og dermed bidra til en bedre verden for alle.

Sosiale nettverk, digitale plattformer og lidenskapelige mennesker som lever tett med sine drømmer og som arbeider sammen, bidrar til at det skjer. Fordi vi er alle unike, bringer vi ulike gaver, talenter, og tilnærminger til vår felles intensjon i en co–creation kultur.
Ditt sosiale nettverk er din viktigste kapital. Verden er ikke bare i endring, den er også blitt et mye mindre sted å være.
Gjennom digitale plattformer er vi koblet til folk i minst 12 andre land i tillegg til vårt eget. Det betyr at våre muligheter til å påvirke er mer kraftfull og grenseløs enn noen gang.

Hvis vi ser på det siste tiåret med sosiale plattformer, er det likevel ikke noe fundamentalt nytt. Folk har ikke endret seg. Facebook likner ikke mye på folk som satt rundt bålet, men den sosiale funksjonen er den samme. Vi trenger alle å høre til et fellesskap.

Nettverk og co–creation

Torsdag 10. mars, er det tid for årets tredje SuperTorsdag, en fysisk møteplass for alle som er opptatt av inspirasjon, innovasjon og innsikt. Månedens tema er ”The Future of Networks”, hvor nettverksledere tar mikrofonen.

4 bilder

På talerstolen denne måneden har vi invitert Anders H. Lier, Cathrine Skar, Anne Aaby og Bert – Ola Bergstrand. De vil snakke om nettverk som katalysator for endring:

  • Anders H. Lier – styreleder i Innovation Forum Norway

– Vi har et ansvar om å ikke bare lære, men å dele kunnskapen og gi noe tilbake.

  • Cathrine Skar – partner Nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon SoCentral

– Hvordan vi gjennom samarbeid på tvers av fag, bransje og sektor kan skape løsninger som gir betydelig positiv samfunnseffekt og er økonomisk bærekraftige.

  • Anne Aaby – daglig leder i Prospera Network

– Being successful for someone else. Prospera hjelper sosiale entreprenører og ideelle organisasjoner til å lykkes med å hjelpe andre mennesker.

  • Bert–Ola Bergstrand – brobygger LivingBridgetPlanet

– Alle mennesker vi samarbeider med i Living Bridges Planet nettverk er som en levende pool av innsikt og kunnskap, som vi sjenerøst deler med hverandre .

Du kan lese mer om arrangementet og melde deg på her.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here