Finansminister Siv Jensen innledet IKT-Norges årskonferanse NEO2016 for en fullsatt sal i dag tidlig, hvor hun la vekt på viktigheten av kunnskap for økt effektivisering og produktivitet, samt hvorfor digitalisering og IKT er nødvendig for norsk vekst og utvikling.

– Teknologiske endringer foregår i et raskt tempo, og hittil har en rekke manuelle yrker blitt automatisert. Behovet for arbeidskraft er redusert i næringer som har gått gjennom denne teknologiske utviklingen, og fremover må vi også forvente at noen mer avanserte arbeidsoppgaver kommer til å bli erstattet av maskiner, sier Jensen.

– En fornuftig fordeling av arbeidsplass kommer til å bli helt avgjørende for høy produktivitet og høy verdiskaping i samfunnet. På kort sikt kan det midlertidig oppstå utfordringer hvis endringene skjer så fort at arbeidskraften ikke klarer å tilpasse seg, uttalte Jensen.

“DET ER ET VELDIG DÅRLIG SVAR”

– Arbeidsmarkedet står ovenfor omstillinger, ikke minst, de endringene og den nedtrappingen som skjer innenfor petroleums relaterte næringsliv.

– Det er en omstilling som ikke kan møtes med økte offentlige utgifter eller økt sysselsetting i stat og kommune. Det er et veldig dårlig svar, på den langsiktige omstillings-utfordringen norsk økonomi står ovenfor.

Finansminister Siv Jensen innledet NEO2016 (Norge Etter Oljen).
Finansminister Siv Jensen innledet NEO2016 (Norge Etter Oljen).

– Vår fremste oppgave er å legge til rette for et næringsliv med høy grad av innovasjon, og kunnskap, hvor arbeidskraften er fleksibel, og ikke minst mobil. Da må vi unngå reguleringer av arbeidsmarkedet, som hindrer god bruk av arbeidskraft, sier Jensen.

– For å få til dette, så har produktivitetskommisjonen som et eksempel, uttalt at vi trenger en arbeidsstyrke med høy og relevant kompetanse. Og vi trenger et fleksibelt utdanningssystem, som utdanner personer med den kompetansen som bedriftene etterspør.

IKT-Norges årskonferanse handler i år om omstilling, vekst og fremtidenes arbeidsliv.

– Smart bruk av teknologi er nøkkelen til at vi skal lykkes, og for å skape vekst og verdiskaping framover, uttalte administrerende direktør i IKT-Norge, Heidi Austlid under åpningstalen.

– Oljen vil fortsatt være en viktig del av norsk økonomi, men fremtidig produktivitetsvekst skjer ved å omstille industri, næringsliv og offentlig sektor. Samtidig må vi har flere ben å stå på og sikre ny vekst. Digitalisering er nøkkelen – og technæringene har en sentral rolle.

 

 

InnoMag følger konferansen ut dagen. Sjekk live-stream her. 

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here