Nesten halvparten (42 %) av de ansatte i Norge ville takket nei til et jobbtilbud om de ikke ble tilbudt fleksibel arbeidstid og like mange (40 %) av de ansatte i Norge har byttet jobb i løpet av de siste to årene.

En ny studie, The State of Hybrid Work Report 2022 som kom denne uken fra teknologiselskapet Owl Labs, med deltagelse fra 2 000 respondenter i Norden, hvorav 500 i Norge, viser at nesten halvparten (40 %) av alle ansatte har byttet jobb i løpet av de siste to årene, og av dem som ikke gjorde det, søker 20 % aktivt etter en ny jobbmulighet i 2022.

I løpet av de siste to årene har ansatte over hele verden tilpasset seg en livsstil uten fast arbeidssted. Nå forventer de fleksibilitet, både med tanke på hvor de jobber fra og når de skal jobbe. For å beholde sine ansatte og tiltrekke seg nye topptalenter må arbeidsgiverne tilpasse seg de ansattes ønsker. De trenger å jobbe med ansettelsesvilkår og retningslinjer, tilby bedre ytelser og fleksibelt arbeid. Ellers er risikoen stor for at personalkostnadene skyter i været og veksten stopper opp.

Fleksibelt er det nye “hybrid”

I dagens arbeidsklima eksisterer det knapt en såkalt «9-til-5-jobb» lenger. Den ‘nye’ normalen er at fleksibelt arbeid aksepteres av alle, både av arbeidsgivere så vel som av de ansatte. Når, hvor og hvordan de ansatte jobber, blir også betraktet som en gjensidig beslutning om samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Nær halvparten (42 %) av de ansatte i Norge ville takket nei til en jobb dersom de ikke ble tilbudt fleksibel arbeidstid, og nesten like mange, 35 %, ville takket nei dersom de ikke fikk en fleksibel ordning for hvor de kunne arbeide. 1 av 4 (24 %) av de ansatte svarer at dersom en fremtidig arbeidsgiver krevde at de skulle jobbe på kontoret på heltid, ville de takket nei til jobbtilbudet. Ansatte krever fleksibilitet, og uten en slik fleksibilitet vil de ikke beholde (eller ta) jobben. Så enkelt er det.

De ytelsene som ville være mest attraktive hos en blivende arbeidsgiver i Norge, er fleksibel arbeidstid (35 %), fleksibelt arbeidssted (29 %), 4-dagers arbeidsuke (27 %) og ubegrenset ferie i den grad det går (23 %).

Studien viser også at den ideelle balansen mellom arbeid og kontor er tre dager på kontoret og to dager på avstand.

Nesten halvparten tror at fjernarbeid favoriserer de som jobber på kontoret

Overgangen til hybridarbeid har skjedd raskt, og mange prøver fortsatt å finne ut hvordan hybridarbeid fungerer i praksis. Derfor er mange fortsatt bekymret for at arbeid på avstand kan føre til at de ansatte går glipp av jobbmuligheter og andre fordeler. Hybridarbeid krever at arbeidsgivere tar en grundig gjennomgang av sine nåværende retningslinjer, etterutdanningen av de ansatte, kontorteknologien og bedriftskulturen med tanke på å kunne tilpasse seg et mer spredt arbeidsteam.

  • 47 % av de ansatte i Norden tror at det oppstår favorisering på grunn av hvordan og hvor de ansatte jobber.
  • 54 % av de ansatte i Norden tror at arbeidsgivere har en tendens til å ha mer tillit til de som arbeider heltid på kontoret, enn til hybrid- eller fjernarbeidere.
  • En tredjedel (32 %) av de kontoransatte i Norden synes det er vanskeligere å bygge relasjoner med kolleger som arbeider på distanse

Frank Weishaupt, administrerende direktør i Owl Labs, sier: “Nå går vi inn i neste fase for hvordan vi faktisk jobber, og det er tydelig at arbeidsgivere over hele Europa må tilby fleksibilitet når det kommer til når, hvor og hvordan teamene deres arbeider, for å sikre at de ansatte holder seg engasjerte og fornøyde. Flere valgmuligheter og mer fleksibilitet til medarbeiderne innebærer også at sjefene må være oppmerksomme på eventuelle fordommer som de har mot ansatte som tilbringer mindre tid på kontoret.”

2020 og 2021 – årene da “alle” byttet jobb

Studien viser at andelen ansatte som har byttet jobb i løpet av de siste to årene, er stor i de fire nordiske landene. Både i Danmark og Finland har nesten halvparten, henholdsvis 47 % og 46 % av de spurte, byttet jobb de siste to årene. I Sverige søkte to av fem (40 %) på nye jobber, og i Norge er tallet 38 %.

Resultatene fra studien viser også at av de ansatte i Norden som ikke har byttet jobb de siste to årene, søker 16 % aktivt etter en ny jobbmulighet i 2022.

Resultatene fra undersøkelsen viser at de tre hovedårsakene til at ansatte i Norden søker ny jobb i løpet av året, er: bedre lønn (32 %), bedre karrieremuligheter (32 %) og at de vil gjøre noe de liker bedre (26 %).

Frank Weishaupt fortsetter: “Det fremgår også av forskningen vår at de ansatte krever mer av arbeidsgiverne sine i dag når det kommer til den generelle jobbtilfredsheten. Å tilby de ansatte en robust og fleksibel kombinasjon av ytelser har aldri vært viktigere for å beholde topptalentene.”

Fokuset i 2022 er å beholde personalet og tiltrekke topptalentene

Mens årene 2020 og 2021 var en periode da mange ansatte byttet jobb, er 2022 året da vi må kjempe for å beholde topptalentene. Arbeidsgivere har vært nødt til å intensivere sine strategier nettopp for å beholde sine ansatte. De har sett nærmere på alt fra ytelser, en streng introduksjonsprosess og etterutdanningsportefølje til bedre måter å bruke moderne, inkluderende teknologi i det daglige arbeidet på.

De viktigste ytelsene som ville overbevise de ansatte om å bli hos sin nåværende arbeidsgiver, er: fleksibel arbeidstid (34 %), 4-dagers arbeidsuke (26 %), fleksibelt arbeidssted (26 %) og helseforsikring (23 %).

Metaverse og bedre teknologi på kontoret

Mer enn 59 % av sjefene i Norden tror at metaverse kan være den neste revolusjonerende teknologien på arbeidsplassen, men at metaverse ikke vil bli innført over natten. Organisasjoner er nødt til å tenke på hvordan arbeidet endrer seg og hvordan de kan utvikle seg allerede i dag.

Teknologi vil også spille en avgjørende rolle for å beholde topptalentene. Derfor ønsker mange bedrifter å bygge mer moderne og inkluderende arbeidsplasser som hjelper de ansatte til å trives. Selv om metaverse på kontoret kan virke langt framme, kan bedre videokonferanseverktøy være et første skritt mot å skape et mer inkluderende hybrid arbeidsmiljø.

  • 36 % av de ansatte i Norden sier det er potensial for å forbedre teknologien som brukes til videokonferanser
  • 45 % av de kontoransatte i Norden tror at metaverse kan forbedre mulighetene for fleksibelt arbeid og hybridarbeid

Frank Weishaupt konkluderer: “Teknologien vil spille en viktig rolle for å bevare en engasjerende og likestilt arbeidsplass. Selv om utbredelsen av metaverse på arbeidsplassen kommer til å ta tid, vil enkle forbedringer av videokonferanseopplevelsen ha en betydelig innvirkning på den generelle arbeidsopplevelsen og på virksomhetens lagånd og kultur.”

Om undersøkelsen:

Undersøkelsen ble utført i februar 2022 av Vitreous World, der 2 000 bedriftsledere og sjefer ble intervjuet i Norden (Sverige 500, Finland 500, Danmark 500 og Norge 500).