Norge ligger langt bak i det digitale skiftet i bygg- og anleggsbransjen. Mangel på kompetanse og data er det største hinderet. Flere initiativ, som nye, digitale løsninger for geobransjen og interne læringskulturer, endrer nå bygg- og anleggsbransjen. Vinnerne er klima og miljø, økonomi og samfunnssikkerhet.

Dette hevder Kristin Paulsen i Norges Geologiske Institutt i en pressemelding denne uken.

– For NGI – Norges Geotekniske Institutt er det å utvikle innovative, digitale løsninger for geobransjen et viktig, strategisk satsingsområde, sier leder for NGI Digital, Kristin Paulsen.

Geofag, som geoteknikk, miljøgeologi og bergteknikk, er som oftest viktige premissfag i byggeprosjekter som direkte påvirker hva som er mulig å få til. Derfor må geofagene ta sin del av ansvaret for det digitale skiftet i bygg- og anleggsbransjen.

– For å utnytte kraften i nye teknologier, inkludert kunstig intelligens (AI), må vi først konfrontere og løse bransjens utfordringer knyttet til datakvalitet og tilgjengelighet. Derfor etablerte vi NGI Digital, en egen avdeling med eksperter innen digital produktutvikling og teknologi, forklarer Paulsen.

Skybasert dataplattform for geotekniske grunnundersøkelsesdata

I stedet for å ha data fra felt og laboratorier om grunnforholdene i prosjekter i mange pdf-dokumenter og excel-ark, som ofte er lagret i ulike systemer og mappefoldere, har NGI i samarbeid med brukerne utviklet en ny, felles digital løsning: Field Manager.

– Field Manager er et kartverktøy som er skreddersydd for å organisere all informasjon fra geotekniske felt- og labundersøkelser og gir bedre kontroll på dataene, sier produkteier for Field Manager, Truls Martens, i NGI.

Field Manager retter seg i første omgang mot geotekniske ingeniører. På sikt er målet å inkludere også andre typer geofag, som miljøgeologi og ingeniørgeologi. Rådgivere, entreprenører og byggherrer viser interesse for programvaren. Siden sommeren 2023 har Norges største rådgivende ingeniørselskap, Norconsult, brukt verktøyet i alle deres prosjekter.

– Det som er banebrytende, er at vi i stedet for å eksportere og importere informasjon, nå kan dele den informasjonen som ligger i skyløsningen Field Manager med andre konsulenter. Det gjør at vi kan jobbe inn i samme prosjekt, sier Henning Firman, leder digitaliseringsgruppe avdeling geoteknikk i Norconsult.

Sikrere og mer forutsigbart

Nettopp deling av data, og at de dataene som ligger i programvaren er strukturerte og av god kvalitet, er en viktig gevinst som kan bidra blant annet til økt samfunnssikkerhet.

– Muligheten til å dele informasjon gjør at man kan redusere responstiden ved for eksempel en skredhendelse, sier Mats Kahlström, geoteknisk ingeniør og produktutvikler i NGI.

I tillegg kan bedre oversikt tidlig i prosjekter kunne bidra til å hindre store kostnadsoverskridelser og en mer forutsigbar økonomi.

Viktig satsing, mener Statsbygg

– At byggebransjen tar grep og klarer å utvikle gode, digitale løsninger, er enormt viktig, sier direktør for Cathrine Mørch, direktør for digitalisering i Statsbygg.

Hun trekker fram hvordan små, prosentvise forbedringer i næringen kan gi store, positive gevinster for hele samfunnet i form blant annet reduserte klimagassutslipp.

– Byggenæringen i Norge må derfor ta grep og forstå mer av det potensialet som ligger i ny teknologi og nye måter å anvende data på. Klarer vi å redusere eksempelvis materialbruk, kan vi få ned CO2-avtrykket betydelig. For å få det til må vi jobbe på en annen måte enn før og ta i bruk nye digitale løsninger og kunstig intelligens. Statsbygg støtter derfor opp under gode initiativer i hele næringen, som NGIs, sier Mørch.

Læring for ledere og ansatte

En undersøkelse i bygg- og anleggsbransjen viser at mangel på kompetanse er ett av de største hindrene for å få til det nødvendige digitale skiftet i bygg- og anleggsbransjen. Både i Statsbygg og i NGI er det satt i gang kompetanseutviklingstiltak. Tiltakene retter seg både mot ansatte og mot ledere.

– Hvis ikke ledere på høyt nivå har den nødvendige digitale kompetansen, har de heller ikke forestillingsevne om hvordan teknologi og data vil kunne treffe forretningsmodellen, sier Mørch.

– Vi må forstå at digitalisering er kjernen av businessen. Og viktigheten av at fageksperter, brukere og teknologer jobber sammen, sier Paulsen.

– Og vi må bygge videre på samhold og delingskultur, slik at vi i fellesskap kan drive bransjen videre, avslutter Martens.