50+ helomvending – fra sluttpakke til satsing

Vår tids løsning på det meste mellom personalkonflikter og lavkonjunkturer er gjerne sluttpakker. Men hva er samfunnets kostnad ved å sette stadig flere friske og kompetente mennesker over 50 utenfor arbeidslivet? SISU Business sammen med partnerne Get Started! og Lean Business International ønsker å knuse myten om at arbeidstakere som har passert 50 er overflødige. 

Bedriftenes akutte problem kureres ved å gi sluttpakker, og samtidig er det relativt lett å hente ny arbeidskraft. En sluttpakke kan høres forlokkende ut for den den ikke tilfaller. Jo, visst kan de være fete, og visst åpner de muligheter. Men de innebærer også slutten på en forutsigbar tilværelse og inntekten blir brått en midlertidig ytelse. Noen sluttpakkesituasjoner er mer personlige og mentalt belastende allerede fra start enn andre, men uansett har man på et vis blitt «satt av».

– Også ved masseoppsigelser og «frivillige pakker» er det høy risiko for å havne i en nedadgående spiral, om man ikke kommer i gang med ny virksomhet. Neste instans kan være NAV og deres «jobbsøkerkurs», en prosess mange opplever demotiverende. Tanker om at man ikke er verdifull nok kommer fort snikende sammen med skamfullhet, sorg, depresjon og bekymring for om økonomien vil strekke til. Da er det lett å miste motet og bli veldig rolig. Ja, passiv, sier Kristin Langnes, leder i Sisu Business.

SISU Business, Get Started! og Lean Business International ser et stort potensial entreprenørskap og startups blant voksne, og sammen har de derfor bygget et program for å involvere erfarne mennesker i entreprenørskap på veien mot å skape framtidas næringsliv.

Hvordan «stå i jobb»?

Media melder ofte om viktigheten av å «stå i jobb lenger» som en forutsetning for å opprettholde velferdsstaten. – Om oljen brått forsvinner representerer den et tap på 250 milliarder kroner, meddeler statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen i Nærings- og Fiskeridepartementet på Sisu Business sitt seminar “50 + og ny start med egen bedrift?” i april. Samtidig opplyser Pensjonistforbundet om at 7 av 10 førtidspensjonerte angrer på at de gikk av tidlig.

– Å starte egen virksomhet kan være et alternativ til å «stå i jobb» som kan virke mer motiverende, og gjøre det mulig å unngå tapt verdiskaping for den enkelte og for fellesskapet. Når tradisjonsrike jobber rasjonaliseres bort av ny teknologi, må vi lære å se potensialet i den enkeltes opparbeidede kompetanse anvendt i ny virksomhet, sier Kristin Langnes.

Ressurssterke

– Når erfarne «samfunnsbyggere» over 50 blir gående ledige på dagpenger, trygd eller førtidspensjon representerer det et ressurssløseri med samfunnets opparbeidede kompetanse. Selv om ny teknologi kommer inn på nær sagt alle fronter, mister ikke erfaring og kunnskap sin verdi. Den må bare anvendes på nye måter, sier Mads Haaland-Paulsen, leder i Get Started.

Om de vil starte bedrift, har seniorer gjerne flere fordeler sammenlignet med de under 50, mener programmets initiativtakere. Barna er blitt selvgående og ute av huset, så seniorene har reell mulighet til å prioritere startupen. SSBs statistikk over formuesulikhet bekrefter at 50+ gjerne er mer bemidlet og mindre gjeldstynget enn de yngre, og dermed kapable til å mestre en større finansiell risiko og utfordring.

Sisu Business og partnere lanserer oppstartprogram for seniorgründere. Foto @ SisuBusiness

– Vi mener livserfaring er en styrke også om man vil starte egen virksomhet. Kunnskap om sammenhenger og konsekvenser av valg og hendelser har alltid verdi. Som etablererveiledere blir vi oppmerksomme på både disiplin og adferdsforskjeller mellom gründere i ulike aldre. De litt eldre er ressurssterke og behagelige å jobbe med. Motivasjonen deres er oftere drevet av vilje og lidenskap, snarere enn av penger. De erfarne har lært seg å jobbe og å ta ansvar for både tid, penger og kvalitet i leveranser, sier Haaland-Paulsen.

Sluttpakkesituasjoner

Lavkonjunkturer rammer seniorer i stadig sterkere grad. I årene 2014-2016 økte ifølge NAV ledigheten med 30 % blant personer over 60 år, mens den bare økte 5 % blant unge. Sluttpakker er ikke lenger forbeholdt nøkkelpersoner som styret av en eller annen grunn ønsker å kvitte seg med. Mange seniorer får tilbud om sluttpakker ved nedbemanning i form av masseoppsigelser.

– En sluttpakke kan gi blandede følelser. Den gir et mulighetsrom med valgfrihet, men markerer samtidig opphør av en forutsigbar tilværelse som lønnsmottaker. Å komme i gang med noe mer aktivt og skapende enn å sende inn meldekort til NAV er viktig for å unngå en nedadgående og vitalitetsdrepende spiral. Entreprenørskap gir i seg selv holdning og utstråling i møte med nye mennesker. Man unngår hull i CVen og gjør lettere et positivt inntrykk, også om man går tilbake til å søke jobb, poengterer Langnes.

Oppstartsprogram for personlig avklaring, nettverksbygging og ideutvikling

Kristin Langnes fra Sisu Business og Mads Haaland-Paulsen fra Get Started har funnet sammen via SoCentral. Foto @ Sisu Business

Sisu Business holder til i inkubatoren hos SoCentral i Oslo. Stedet fungerer som en koblingsarena, og nettopp her har Langnes møtt både Get Started og Innovasjon Norge som har involvert seg i satsingen for seniorentreprenørskap.

– Vi har sammen utviklet et program for å gi mulighet til å teste ut en forretningside som noen allerede bærer på. Andre er tiltrukket av entreprenørskap som sådan, og for dem blir den personlige avklaringen viktigst. Alle deltakere vil tilegne seg nye nettverk og koble seg opp med «økosystemet» av myndigheter, veiledere, klynger og andre «gode hjelpere», forsikrer Langnes oss.

Deltakere kan starte uten en konkret forretningside, og la den krystallisere seg ut undervegs. Personlig avklaring vil være en rød tråd gjennom programmet. Om man velger å ikke gå videre med egen virksomhet, kan det være like nyttig som å konkludere med å starte egen bedrift. Å bistå andre virksomheter som mentor eller rådgiver er en mulighet for å involvere seg i gründervirksomhet uten å pådra seg stor personlig risiko. Noen kan også konkludere med at de vil fortsette som lønnstakere og praktisere intraprenørskap – bruke sin entreprenørånd som ansatt i en bedrift

Yngve Dahle fra Lean Business International som er partner i akseleratoren. Foto @ Sisu Business

«Senior med SISU!» er navnet på oppstartprogrammet som Sisu Business og Get Started vil tilby i samarbeid med Lean Business International. Programmet vil omfatte tre samlinger over i alt 5 dager og med tett oppfølging av mentor mellom samlingene. Digital tilgang til Lean Business Plattform som verktøy er inkludert. Fellesskap blant deltakerne er avgjørende for utbyttet av programmet, og 10 deltaker per gjennomføring er vurdert som optimalt.

– Vår erfaring er at vellykkede entreprenører starter med noe, og ender opp med noe helt annet. Så om jeg skal trekke fram to egenskaper som kan lede til suksess, må det bli en kombinasjon av fleksibilitet til å endre kurs under vegs og å være tilstrekkelig sta til ikke å gi seg, sier Yngve Dahle i Lean Business International.

Innovasjon Norge kunne hjelpe!

I utgangspunktet hadde ikke Langnes helt troen på at Innovasjon Norge kunne hjelpe, men hun spurte likevel. Der var lurt, for de var i gang med et samarbeid med Senter for seniorpolitikk, og velviljen uteble ikke. Langnes gikk på første “Sølv i håret, gull for Norge!”-seminar, ble inspirert, og konkluderte “Her er en jobb å gjøre!”.

Bård Stranheim, spesialrådgiver i Innovasjon Norge. Foto: Agnete Brun

– Vi har nå i tre år arrangert seminaret «Sølv i håret, gull for Norge!». 50+ passer perfekt med vårt samfunnsoppdrag: Flere gode gründere! Forskning på entreprenørskap viser nemlig at de gråhåra gjør det bedre enn de unge. 44 til 59 er glansalderen for en gründer om man skal tro utenlandsk forskning. Og 60-åringen gjør det bedre enn 20-åringen. Dykking i våre egne data underbygger dette; seniorer gjør det litt bedre. Seniorgründere har mer å gi, om de kommer seg på banen. Vi må gjøre terskelen lavere for voksne gründerspirer, sier Innovasjon Norges spesialrådgiver Bård Stranheim.

Seniorgründere har sine særpreg, og Innovasjon Norge erfarer at kommunikasjon og tilbud må tilpasses målgruppen. – Rekrutteringen og motiveringen, og kanskje også opplæringen må skreddersys. Norge trenger å ta i bruk alle ressursene for å bygge morgendagens velferdssamfunn, og mange seniorer trenger å skape sin egen arbeidsplass for å gi hverdagen størst mulig mening, følger Stranheim opp.

Gründere med best mulige forutsetninger

Sisu Business sitt initiativ for å lage et akseleratorprogram for 50+ er det første ut så langt Innovasjon Norge er kjent med. Derfor har Innovasjon Norge valgt blant annet å samarbeide i rekrutteringen, så vil erfaringen vise om dette treffer et reelt behov i tråd med hypotesen.

– Vi legger opp til et langsiktig løp for økt oppmerksomhet og lyst til å gründe blant flere. Medieskapte bilder av gründeren som den unge studenten som starter i familiens garasje må endres. De finnes, men det er langt flere godt voksne som starter opp vekstbedrifter. Vi inviterte med 84 år gamle Hans Christensen på seneste seminar, som mange så på Dagsrevyen. Han mente selv han var for gammel til å være noe forbilde, da jeg inviterte han. «Nei, du er helt perfekt», sa jeg. «Alle som drar kortet «jeg-er-for-gammel» kan heretter ikke bruke dette før de er minst like gamle som deg!». I Norge er det få seniorer som starter eget, fordi de må.

Velferdsordningene i Norge er så fordelaktige at få kastes ut i entreprenørskap av nød, slik situasjonen er eksempelvis i statene. Men forskning rundt seniorgründere som personer skiller ikke på land eller velferdsnivå. Så seniorer som har lyst, bør ha fortrinn i forhold til unge, også her på berget. Innovasjon Norge erfarer at voksne kan mer om kundebehov basert på egne erfaringer, de er bedre til å bygge gode team, de har større nettverk, et langt liv gjør magefølelse til en kilde på linje med big data, og de har et bedre økonomisk fundament.

– Vi har brukt mye ressurser på andre deler av gründermangfoldet -unge, kvinner, innvandrere, nå er det kanskje riktig timing for å gi denne målgruppen fortjent oppmerksomhet fra vår side også? Hver fjerde gründer som støttes av Innovasjon Norge er over 50 år. Hver sjette er over 55, og du finner dem til og med i aldersgruppen 67 pluss. Vårt mål er ikke å bidra til at det blir flest mulig, men at flere bruker muligheten til å skape vekstbedrifter. Bedrifter som når et internasjonalt marked, skaper mange arbeidsplasser og rask vekst, sier Stranheim.

Seniorgründere er ennå ikke tilgodesett noen særskilt løyving over statsbudsjettet. Men helse og sosialministeren og næringsministeren tok sammen initiativ til det første «Sølv i håret, gull for Norge!»-seminaret. Med det var Innovasjon Norge på sporet.

– Se på hårfargen min, så skjønner du sikkert hvorfor jeg brenner for seniorinitiativet. Egentlig er det litt tilfeldigheter. Etter ministrenes initiativ så jeg hvor lite vi egentlig hadde av innsikt. Nysgjerrigheten ble vekket. Sammen med Senter for seniorpolitikk og Sisu Business kan vi løfte mer, enn noen av oss hver for seg. Jeg tror hele landet har uoppdaget «grått gull»! Mange mellom 50 og 100 er ute av yrkeslivet, men ønsker å bidra. Om man ikke vil starte egen business, kan man hjelpe andre som mentor, styremedlem eller medarbeider på hel- eller deltid. Noen besitter både kapital, nettverk og kompetanse, og kan få forløst sitt potensial som engleinvestorer. Litt av seniorenes tid og penger kan bety den store forskjellen for unge gründere. Og for seniorene kan nettopp de unge være gode mentorvalg. Slik skapes mangfold på sitt beste, avslutter Stranheim.

Sjekk ut informasjonsmøtet om oppstartsprogrammet Senior med SISU! under Innomags eventoversikt.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Vi anbefaler:

Translate »