Regjeringen la i forrige uke frem en ny krisepakke hvor det foreslås 40 mill. kr. til inkubasjons- og næringshageprogrammene i regi av SIVA. I den anledning tok vi oss en prat med den i Norge som kanskje sitter tettest på utfordringene som innovasjonsselskapene sliter med om dagen, nemlig daglig leder Trine Ellingsen i FIN (Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge).

FIN er som mange av våre lesere vet en egen bransjeforening i Abelia – NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter og har både TTO’ene,inkubatorer klynger og testsentre (katapulter) som medlem.

Fare for redusert tjenestetilbud

-Da korona-krisen traff Norge i midten av mars, opplevde inkubatorene en økt etterspørsel etter deres tjenester. De svarte med å bistå flere bedrifter i større grad enn hva som er tilfelle i løpet av et normalår. Nå er over halvparten av inkubatorene i en situasjon hvor de er i ferd med å gå tomme for programmidler. Noen har dessverre allerede måttet redusere sitt tjenestetilbud og dette er alvorlig, forklarer Trine Ellingsen.

-Derfor er det gledelig at regjeringen endelig kommer på banen og foreslår ekstra program-midler til inkubatorene. Dette har vi jobbet for siden korona-pandemien slo ut, sier Ellingsen.

– men vi har større forventninger til regjeringen, legger hun til…

Hva mangler?

Vi skulle gjerne sett at beløpet var høyere, men enda viktigere er det at pengene kommer frem fort, for det er flere av innovasjonsmiljøene som står i fare for å måtte redusere sitt tilbud. Aktørene er avhengig av forutsigbare rammer, – og forsinkelser vil kunne få store konsekvenser for de 4 000 bedriftene som får tilgang til nettverk, partnere, kompetanse og fasiliteter, gjennom programmene.

Anne Cathrin Østebø er styreleder i FIN og adm.dir. i Validé, et innovasjonsselskap med en av Norges største inkubatorer. Hun mener som Trine Ellingsen at bevilgningen burde ha vært større.

Etterspørselen øker

-Vi inkubatorer opplever en utrolig stor økning i etterspørselen etter våre tjenester. Behovet for entreprenørskap og nye arbeidsplasser er kanskje større enn noen gang. Regjeringen bør satse på virkemidler som har vist seg å ha en god effekt på verdiskaping og doble bevilgningen til inkubasjonsprogrammet, sier Østebø.

-Vi som jobber med gründere hver dag, i opp og nedturer, vet at tid er penger. Derfor er aller viktigste at disse pengene kommer raskt i arbeid. Pengene skal gå fra departement via fylkene og Siva før de havner hos innovasjonsmiljøene og kommer næringslivet til gode. Her har vi ikke mer enn tiden og veien, avslutter Østebø.