Å Energi som er resultatet av fusjonen mellom Agder Energi og Glitre Energi melder denne uken at de går inn som ny eier i Digital Norway.

– Vi er i ferd med å skape det som skal bli det mest fremtidsrettede fornybarkonsernet i Norden, slår konserndirektør i Å Energi, Steffen Syvertsen fast.

Ifølge energikommisjonens ferske rapport trenger vi mer vannkraft, vindkraft, havvind og solkraft – og det raskt – om Norge skal nå sine klimamål innen 2030.

Dette stiller store krav til effektivisering og nye løsninger for hvordan vi utnytter strømnettet for å møte fremtidens energibehov.

Sentralt i omstillingen til et grønnere samfunn er smart bruk av data.

– I Å Energi skal vi bidra ved å øke produksjonen av fornybar energi, levere den effektivt gjennom nettet og ta den ut i nye og spennende markedstjenester, sier Syvertsen og legger til:

– Skal vi klare det, må vi utvikle teknologiplattformene våre og i større grad ta i bruk data for å optimalisere energisystemet.

Det fusjonerte konsernet er Norges største kraftselskap med virksomhet i hele verdikjeden, fra produksjon av vannkraft til å levere strøm og energitjenester til privatkunder og bedrifter i Norge og Norden.

Går nå inn som eier i Digital Norway

For å lykkes med elektrifiseringen av Norge mener Syvertsen det er viktig å samarbeide med andre bedrifter, og lære av hvordan disse jobber i skjæringspunktet mellom digitalisering og grønn omstilling.

Det er én av hovedgrunnene bak hvorfor Å Energi nå går inn som eier i Digital Norway:

– Samtidig er en viktig del av vårt oppdrag å bidra til utvikling av ny industri og arbeidsplasser. Derfor treffer mandatet til Digital Norway om å øke konkurransekraften til næringslivet godt, sier Syvertsen.

Liv Dingsør, administrerende direktør i Digital Norway, sier på selskapets hjemmeside at det er inspirerende å høre en konsernsjef så tydelig uttale at man «sammen skal jobbe for en fornybar framtid»:

– Digital Norway jobber for at alle som digitaliserer kan dra nytte av hverandre, og gjøre hverandre bedre. Oppdraget vårt er å samle aktører, dele kunnskap og data – og bygge ny kompetanse.

Det vil gi fantastiske resultater, ikke bare for den enkelte virksomhet, men óg for Norge, forklarer hun.

– Vi opplever Å Energi som ekstremt fremoverlente og opptatt av hvordan digitale løsninger kan bidra til å øke forsyningssikkerheten raskere. Dette er en høyaktuell problemstilling – og en viktig del av Digital Norway sin agenda. Derfor gleder vi oss til å inkludere Å Energi i vårt fellesskap.

– Utfordringene er mange, men i Å Energi ser man muligheter, forteller Ingvill Heskestad Mykland, konserndirektør Teknologi, innovasjon og sikkerhet i Å Energi, og legger til:

– Vi har data satt i system, er i hele verdikjeden og har over 100 års erfaring. Kombinerer vi dette med spiss domenekompetanse og gode samarbeidspartnere har vi alle muligheter til å lykkes fremover.

Fornybarkonsernet ser stadig mer viktigheten av å være nysgjerrige og utforskende, samt jobbe på tvers både internt i konsernet og i bransjen.

– Det eneste vi med sikkerhet kan si er at fremtiden blir mer kompleks, og at vår konkurransekraft fremover i stor grad avhenger av vår egen evne til å snu oss raskt, jobbe på tvers og lære av hverandre.

Vi i InnoMag gratulerer både Digital Norway og Å Energi med samarbeidet og gjør oppmerksom på at begge også er med i Open Innovation Lab of Norway