Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har kunngjort at departementet vil lansere en ”kokebok” for sosialt entreprenørskap. Hensikten er at de som ønsker å bruke sosiale entreprenører, skal få gode ideer om hvordan de kan gå frem og få kunnskap om hvilke løsninger som finnes.


Sosialt entreprenørskap handler om å bruke virkemidler fra forretningsverden for å bidra til å løse problemer som er knyttet til sosiale og samfunnsmessige forhold. Det kan være rus, fattigdom, arbeid, integrering, psykiske lidelser, hjemløshet, etc. Med andre ord – alle former for utenforskap som hindrer sosial inkludering, og som bidrar til at mange ressurser i vårt samfunn ikke blir brukt.

I Kommune -Norge er kunnskap om sosialt entreprenørskap ennå liten. Er en kokebok et matnyttig forsøk på å skulle gjøre noe med det? Da står prosessen sentral. At vi får en annen prosess enn fra et Top – Down perspektiv, der det sitter en byråkrat eller en konsulent på et kontor og lager et hefte. Kanskje en kokebok kan være en katalysator for en dynamisk og innovativ utvikling av feltet sosialt entreprenørskap.

INNOVASJON HANDLER OM Å SKAPE ET HANDLINGSROM FOR FOLK SOM ØNSKER Å BRYTE GRENSER

Den innovative kommunen
Det finnes mye silotenking i norske kommuner som i liten grad fremmer nytenking. Innovasjon handler om å skape et handlingsrom for folk som ønsker å bryte grenser, og som er crossovere fra siloene vi opererer i. Som sjelden har en formell posisjon, men som har gode ideer på hvordan ting kan gjøres annerledes. Innovasjon skjer på grasrotnivå, i ytterkanten av etablerte strukturer. I små og fleksible, handlekraftige miljøer.
Kreativitet forutsetter at vi utvikler evnen til å syntetisere, evnen til å kombinere informasjon og kunnskap på en ny måte. Kreativitet forutsetter tillit og evne til å ta risiko. Et kreativt miljø er preget av samarbeid på tvers i en ikke – hierakisk struktur, og med stor takhøyde for å gjøre feil. Kommunen må gå fra å være portvakter til å være døråpnere, legge fra seg regelverket sitt en stund, bli risiko -orienterte og verdsette nettverksarbeid, utradisjonelle løsninger og etablere åpne møteplasser.

– Det må skapes en kultur for å tenke nytt lokalt. Vi kan ikke lenger opprettholde et skarpt skille mellom hva offentlig sektor skal gjøre, eller hva privat sektor og frivillige skal gjøre. Hvordan vi kan løse oppgavene sammen?  Det må skapes innovative møteplasser på tvers av det offentlige, de frivillige og næringslivet. I dette åpne handlingsrommet kan de nye ideene oppstå og utvikles sammen, sier Sanner.

Oppskrift i alkymisme
Entreprenørskapskultur handler om en bestemt type adferd, å skape noe ut av ingenting. De som ser muligheter og har trøkk og tillit nok til å ta en risiko og bygge noe uten å spørre om tillatelse.

“IF YOU FOLLOW THE RULES YOU´LL MISS ALL THE FUN.”

– Vi trenger arbeidsgivere som kan se hva hvert enkelt menneske kan bidra med, som ser forbi hull i CV-en, og som ser løsninger og ressurser der andre ser utfordringer. I disse dager er det mange som søker beskyttelse i Norge. Og de som er flyktninger i dag, skal bli samfunnsborgere i morgen. Vi må utnytte ressursene bedre, tenke nytt og gjøre mer, sier Sanner.

Sanner har fokus på arbeidstakere, mens Maria Amelie, som selv har vært i flyktningenes sko, vil starte gründerkurs for asylsøkere som kommer til Norge med fokus på selvutvikling, sosialisering og mestring, i håp om å ruste dem bedre til å møte et tøft næringsliv ute i norske lokalsamfunn.

Sosial lapskaus og co – creation
Forutsetningen for å lage inspirerende, enkle og smakfulle oppskrifter i en kokebok som folk får lyst til å lage selv, er å inkludere sosiale entreprenører av ulike typer og kommuner i prosessen som bidrar til å skape en strategi aktørene ikke bare tror på, men også er utstyrt til å implementere. Creative cooking krever noen åpne prosesser som er fullt mulig i den digitale verden.

Å ikke vite svaret på forhånd er den grunnleggende forutsetningen for samarbeid som du kan bruke til å løse komplekse problemer.  De fleste mennesker har bygget sine karrierer på å være eksperter. De liker ikke følelsen av å ikke vite, og blir hengende ved sine repetisjoner.

Utfordringen er at en kokebok lett kan bli forutsigbar og lite innovativ som ikke makter å yte rettferdighet til feltets potensiale og innovative element. Full av ekspertvelde og uten undring.

Velferdsstaten er under press
Sosialt entreprenørskap er et nytt landskap å bevege seg i for alle. Det er det nye sosiale kapitalmarkedet som er i utvikling, som kan gi et verdifullt bidrag til velferdsstatens utfordringer. Integrering av flyktninger kan være en katalysator for dette.

Det krever derfor at mange stemmer gir sine innspill. Feltet er i stor grad basert på lederskap nedenfra – fra de som kan koke suppe på spiker og lage himmelsk lapskaus.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here