Ved hjelp av generative AI-modeller har DNB funnet en måte å lage mer relevante, varierte og personlige illustrasjoner, raskere, og uten å gå på bekostning av egen illustrasjonsstil.

DNB har fra tidligere av utviklet sin egen illustrasjonsstil, og laget en rekke illustrasjoner som brukes i alle kanaler. Utfordringen med dette er at illustrasjonene ikke nødvendigvis passer til alle budskap, og at de samme illustrasjonene brukes igjen og igjen. I tillegg er designressurser en knapp ressurs, og man rekker ikke nødvendigvis å lage en skreddersydd og god illustrasjon til ønsket tid.

Sommeren 2022 dukket det derimot opp flere spennende AI-modeller som hadde potensial til å bistå med nettopp dette, blant annet Midjourney, Stable Diffusion og Dall’e. I den anledning så DNB et mulighetsrom.

– Vi så raskt at disse kunne brukes til å løse utfordringen vår. Vi innledet derfor kontakt med programvareselskapet Papirfly om muligheten til å gjøre et prosjekt der hovedmålene var å trene en AI i vår egen stil og bruke den til å lage illustrasjoner basert utelukkende på prompt, samt å trene en AI til å utvide eksisterende illustrasjoner, for eksempel ved å legge til en annen bakgrunn, person eller gjenstand i en gitt illustrasjon, sier Heidi Andersen, fagansvarlig for bankens Brand Centre.

DNB samarbeidet tett med Papirfly for å finne ut av hvilke av de generative bildemodellene som best kunne generere bilder i bankens grunnstil. I den sammenheng var det også viktig at modellen kunne trenes spesifikt med materiell som var laget og godkjent av DNB.

– Valget falt til slutt på Stable Diffusion. Det var denne AI-modellen som ga oss best resultat på vår illustrasjonsstil uten å gå på bekostning av kvalitet, forteller Andersen.

Her er videoen!

Mer tilpasset innhold, raskere

Ved å trene en AI-modell til å lage illustrasjoner som matcher en spesifikk stil, har DNB muliggjort en mer effektiv og kreativ produksjonsprosess. I tillegg har banken også trent AI-modellen til å utvide eksisterende illustrasjoner, som gir enda flere muligheter for visuelt innhold.

– Denne tilnærmingen gir oss også potensial for å skape mer personlig tilpasset innhold, da AI-modellen kan lære fra tidligere interaksjoner og preferanser til brukerne, sier Andersen og legger til:

– AI modellene gir oss et stort potensial til å gi illustrasjoner som er mer relevante, mer varierte og mer spennende i vår kundekommunikasjon. Metoden gir oss kostnadsgevinster og kortere tid til markedet.

Hva dette betyr i spart tid/kroner/ressurser

-For den samme investeringen i det gamle systemet kan vi nå levere 15 ganger verdien med det nye systemet. Det vil si at vi kan redusere kostnader og investeringer med 15, og samtidig beholde samme produksjonsnivå, avslører Andersen.

-Når det gjelder tidsbesparelser, så er de også betydelige. I det gamle systemet var tidsbruken høy, og det var ikke like enkelt å håndtere store mengder. Nå kan brukere på egenhånd lage sine egne versjoner og skalere dem opp i ulike varianter på bare 30 minutter. Tidligere, hvis det ikke fantes en passende versjon, måtte oppgaven sendes til en annen person som brukte 1-2 timer (inkludert tilbakemeldinger) for å løse oppgaven. Den største fordelen her er at mange flere nå kan lage sine egne tilpassede versjoner, noe som tidligere ville vært kostbart og tidkrevende.

– Dette er bare starten!

Hun mener at illustrasjonsprosjektet har gitt mersmak til å utforske hvordan AI kan bidra ytterligere i bankens innholdsproduksjon.

– Vi ser at dette bare er starten. Vi fortsetter å utforske nye AI-modeller, teknikker og stiler for å forbedre vår innholdsproduksjon enda mer i fremtiden. Både ut mot kunden som i Sbanken-konseptet, men også i våre interne tjenester som våre ansatte bruker daglig, avslutter Andersen.