Det er fortsatt en lav andel kvinnelige patentsøkere, men i fjor økte andelen for første gang siden 2015.

Nye tall fra Patentstyret viser at 6,7 % av fjorårets patentsøkte oppfinnelser har kvinnelig oppfinner. Dette er en økning fra kun 4,9 % i 2022, som var det laveste noensinne. Til tross for økningen er tallene fortsatt lave – også sammenlignet med verden for øvrig.

– Det er fint med en økning i andelen kvinnelige oppfinnere, men vi er ikke der vi bør være. Tallene viser at vi fortsatt må jobbe for å få kvinnene på banen, sier Patentstyrets direktør Kathrine Myhre.

null

Kvinner skaper andre løsninger

Kvinnene søker mest patent innen klassen «menneskelige behov». Denne kategorien omfatter blant annet oppfinnelser relatert til landbruk, fiskeoppdrett, næringsmidler, klær og fottøy, møbler og husholdningsartikler, legemidler samt sport og spill. Deretter «industrielle arbeidsoperasjoner, transport», og «bygg- og anleggsteknikk».

– Kvinner skaper gjerne andre produkter og løsninger enn menn, sier Myhre og fortsetter:

– Derfor er det svært viktig at kvinner motiveres og stimuleres til å anvende sin erfaring, kompetanse, nettverk og kommunikasjonsevne til å skape nye produkter og løsninger som de tar eierskap til, mener Myhre.

null
null

Lavere tall i Norge

Sammenlignet med internasjonale tall fra utenlandske patentorganisasjoner, har Norge fortsatt en vei å gå. WIPO (World Intellectual Property Organization) rapporterte om en global kvinneandel på 16,2 % i 2022, mens EPOs (Det europeiske patentverket) tall viste en stadig økning i de europeiske tallene, med 13,2 % i 2019.

Høyere for design

Patentstyret behandler også søknader for rettigheter til varemerker og design. For sistnevnte er kvinneandelen betydelig høyere enn for patentsøknader.

I 2023 mottok Patentstyret totalt 219 søknader. Der hvor designer er ført opp i søknaden, ser vi at 26 % er kvinnelige designere.

Patentstyret påpeker også at i en del søknader angis bedriften selv som designer.