Innovasjonsåret 2021 viser at bedriftene har kjempet en hard kamp for å overleve. Panikk-innovasjoner har vært løsningen for mange.

Resultatene fra Norsk Innovasjonsindeks 2021 foreligger og bildet er klart: Mange virksomheter har kjempet en hard kamp for å overleve. Det har vært mange «panikkinnovasjoner», som vil si at bedrifter har enten innovert for å bli mer effektive eller utviklet nye produkter eller tjenester for å erstatte tapte inntekter, sier professor Tor W. Andreassen til oss. Denne uken lanserte han norsk innovasjonsindeks som henter inn 23 000 svar fra norske kunder gjennom hele året.

Vi ber han utdype poenget med panikkinnovasjoner, og han svarer ivrig:

-Undertøyprodusenten Janus begynte tidlig å produsere munnbind. Spritprodusenten Arcus blant andre, begynte å produsere hånddesinfeksjon. Kundene opplever ikke dette som innovativt i tradisjonell forstand. I innovasjonsindeksen er det totalt sett ingen vesentlige endringer fra 2020 i tre viktige indekser: kommersielle-, sosiale-, og digitale innovasjoner.

-Men for to av indeksene – kommersiell og sosiale innovasjoner – er det en underliggende negativ trend fra lave tall som er vesentlig. Det er svært problematisk.

-Den flate utviklingen fra 2020 kan i tillegg til panikk-innovasjoner også skyldes at pandemien virker negativt på folks sinnstilstand og dermed på resultatene. Folk er slitne. I tillegg kan økt digital kompetanse i befolkningen ved å leve digitalt profesjonelt og sosialt, øke kundenes forventninger til digitale innovasjoner, forklarer Andreassen oss.

-Studier som DIG-kollegaene Lasse Lien og Bram Timmermans har gjennomført, rapporterer at norske ledere av store og små virksomheter har gjennomført en rekke innovasjoner i 2021. Dette bekrefter at innovasjonene har vært mer panikkartet for å overleve på kort sikt enn strategiske for å posisjonere virksomheten for fremtiden.

-Panikk-innovasjoner handler om å innovere i produksjon og administrasjon for å bli mer effektive fremfor å tilføre kundene verdier i form av verdifulle løsninger. Slike interne innovasjoner legger ikke kundene merke til. Panikk-innovasjoner kan også være at man hurtig utviklet nye produkter eller tjenester for å skape nye inntekter som erstattet tapte inntekter. Kundene opplever dette som agilt, men ikke innovativt i tradisjonell forstand.

Det er når tidevannet går ut at man ser hvem som har svømt naken, er et uttrykk som beskriver innovasjonsåret 2021.

-Det er liten endring i toppen på de tre indeksene over de årene vi har gjennomført målingene. Dette er i tråd med forskningslitteraturen som sier at de dyktige virksomhetene også er dyktige under vanskelige vilkår som for eksempel en pandemi. De som slet før pandemien, sliter enda mer nå og driver i stor grad en kamp om å holde følge med i utviklingen eller unngå å falle ut av markedet.

Mye tyder derfor på at norske forbrukerorienterte virksomheters oppgave fremover blir å innovere for å prøve å ta igjen fronten, mer enn å drive innovasjonsfronten. Frontrollen vil i større grad bli tillagt de digitale og globale aktørene som for eksempel Amazon innen varehandel, Google og Facebook innen media, og Airbnb innen hotell/overnatting.

Her er noen av hans funn fra 2021:

  • Varehandel og strømleverandører er de bransjene med størst %-vis tilbakegang
  • Ingen bedrifter har en positiv endring i kommersielle innovasjoner (> +5%-poeng): Fire har en negativ endring. IKEA rangeres høyest av kundene.
  • Av seks virksomheter med en positiv endring i digitale innovasjoner (> +5%-poeng), er fire offentlig eid (NRK, NAV, Vy og Ruter). Tre med nedgang er innen varehandel. Sbanken rangeres høyest av kundene.
  • Ti virksomheter har en negativ endring i sosiale innovasjoner (> -5%-poeng). Seks er fra varehandel. Tre har en positiv endring (> +5%-poeng). Stormberg rangeres høyest av kundene.
  • Fire virksomheter er inne på alle tre ti-på-topp listene: Altibox, Finn.no, Sbanken, og Telenor Mobil.

 

Norsk innovasjonsindeks

  • Skiller mellom tre indekser: Kommersiell innovasjonsindeks, Sosial innovasjonsindeks og Digital innovasjonsindeks. Ble først lansert i 2016.
  • Indeksene henter inn 23.000 svar fra kunder gjennom hele 2021 og måler omtrent 90 bedrifter i 20 bransjer som er viktig for husholdningenes utgifter.
  • Kommersiell innovasjonsindeks måler bedriftenes totale innovasjonsevne sett fra kundenes opplevelser. Sosial innovasjonsindeks måler hvorvidt kundene ser på bedrifters innovasjonsaktiviteter som nyttige for samfunnet og fremmer bærekraft. Digital innovasjonsindeks måler hvorvidt kundene ser på bedrifter som digitale, i hvilken grad de benytter bedriftenes digitale løsninger, og om de opplever at bedriftene er innovative i sine digitale løsninger.
  • Indeksen er utviklet ved NHH. Den er tatt i bruk i USA, Belgia, Spania, Sverige, Danmark og Finland.