Europa etterspør batterier. I Norge er det mulig å utvikle de grønneste og mest bærekraftige batteriene i verden.

Ekspertene er enige; Verden står ovenfor en batterirevolusjon og etterspørselen vil øke. De største europeiske bilprodusentene har allerede signalisert behovet for et batterisenter i Europa for å bli uavhengig av asiatiske leverandører.

– I batteriverdikjeden ligger det mye potensiale. Det er et stort behov for innovasjon for å dempe miljøkostnadene ved batteriproduksjon, som vil øke i takt med etterspørselen etter nye batterier. Her har vi som nasjon en unik mulighet. Som et av verdens mest modne marked for elbiler gjør det Norge til en ideell testasjon for nye batteriløsninger, sier Nora Rosenberg Grobæk, spesialrådgiver i Invest in Norway i Agder, som er en del av Innovasjon Norge.

Mulighet for verdens grønneste batteri-produksjon

Gjennom et samarbeid på tvers av bransjer skal BATMAN-prosjektet sette Norge i førersetet når det gjelder utvikling og resirkulering av batterier. Ved å utforske materialflyten i batteriproduksjon skal prosjektet se på muligheten for å utvikle en sirkulærøkonomi knyttet til batterier.

De fleste partner-selskapene i prosjektet har tilhold på Agder, og kan skilte med langt mer enn at regionen ligger tett på Europa.

– I tillegg til overskudd av fornybar, sikker og rimelig kraft, produseres både kobolt, nikkel og karbon – alle råvarene som trengs for å produsere batterier – i umiddelbar nærhet. Det gjør det mulig å produsere batterier som har verdens laveste CO2-avtrykk, altså verdens grønneste batterier. Dette gjør Norge generelt og Agder spesielt godt egnet til å bli Europas batterinasjon, sier Lars Petter Maltby, CTO i Eyde-klyngen .

Gjenbruk og sirkulære batterier

Norsk transportsektor er allerede blant de mest elektrifiserte i verden. I 2019 er over halvparten av alle solgte biler elbiler. På sikt vil det gi god tilgang på brukte elbilbatterier.

I EU alene anslår Bloomberg at mer enn 200 000 tonn Lithium ion batterier skal gjenvinnes innen 2030, med en dobling innen 2035. Det sier litt om mulighetsrommet når det kommer til gjenbruk av batterier.

Det Oslo-baserte selskapet ECO Home har allerede begynt å utnytte denne muligheten. Selskapet har utviklet en helt ny metode som effektivt forvandler et bilbatteri til et energilagringssystem for nærings- og boligbygg.

Samler batteri-verdikjeden i Norge

11. desember samler BATMAN-prosjektet og Invest in Norway representanter fra hele verdikjeden innen batteri for å se nærmere på de mulighetene som finnes, og hva som må til for at Agder skal bli Europas batterinasjon.

Se fullstendig program her:

https://www.eydecluster.com/no/kalender/2019/norwegian-opportunities-within-lithium-ion-batteries/

Saken er hentet fra NTB.