One size does not fit all. Sosiale entreprenører kommer i mange størrelser og former: XSmall, Small, Medium, Large og XLarge. Det ser bare ikke ut slik ut på overflaten.

Nylig var jeg på en Oscar utdeling i Operaen. Det var konsernet Ferd som gjennomførte sin 6. prisutdeling innen sosialt entreprenørskap på sin årlige konferanse. Nærmere 400 mennesker deltok. Det var en sømløs og proff innpakning. Flott lokale, god dialog med salen, filmsnutter, innslag fra scenen, ledelse, utstilling og minglepauser med mat og drikke fløt perfekt avgårde. Prisen består av en halv million kroner, og har hvert år blitt utdelt til aktører som jobber med utsatte grupper innen barn og unge i Norge. Nå er målgruppene utvidet med eldre og innvandrere.

Årets sosiale entreprenør er gründerbedriften Gammel Nok som hjelper arbeidstakere over 50 år til å jobbe lengre.
– Når det sorte gull blir slutt, tar det grå over, sa gründeren Truls Nordby Johansen i sin takketale.

Hvorfor anerkjenne prestasjoner av sosiale entreprenører?
Et utall priser har lenge eksistert i bransjer med musikere, filmskapere, forfattere og forskere. Ferd applauderer arbeidet til aktører for sosial endring som jobber for å utnytte menneskers potensiale bedre. Fokus settes på modige helter som skaper fremskritt for mennesker ut fra den moderne fattigdoms marginalisering  til et bedre liv.
I Norge er det nå motivasjon til å akselerere endring. Å gjøre velferdsstaten bedre. Ved å utvikle bedre og mer effektive løsninger til å løse de samfunnsmessige utfordringene. Som står i kø. Regjeringens gründerplan tar opp sosialt entreprenørskap, det samme gjør Innovasjon Norge. Oslo og Trondheim kommune har laget sine planer. Men det er ennå langt igjen, sa kjerringa og så seg tilbake.

En skaleringsstrategi
Ferd sin strategi er å tilby noen sosiale gründere en mulighet for å bygge noe stort. Med utmerkelsen kommer tilgang til kompetanse og nettverk fra Ferd konsernet. Belønningen støtter innovasjoner som kan bidra til betydelig innvirkning, og som kan skaleres opp til å løse lignende utfordringer over hele landet, noe som sparer verdifull tid og krefter på å finne opp hjulet på nytt. Ferd sin ambisjon er å spre Monstere, Pøbler, Proffer, Frogere, Kjør for livet, Gammelnok og andre konsernet har i stallen utover hele kongeriket. Det er en skaleringsstrategi fra industrilogikken som man må ha når sosiale gründere skal bygge stort. Du skal ha copycats over det ganske land.

Påvirkningsaktør
For å få til dette må du drive påvirkningsarbeid på et tungrodd offentlig rammeverk som trenger modernisering for å lære seg å samhandle med innovative aktører. Ferd har både økonomiske muskler og makt til å få til dette.
– De sosiale entreprenørene ser løsninger der andre ser utfordringer, sa minister Jan Tore Sanner fra  Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.
Det er mye usikkerhet i offentlig sektor om hvordan bruke sosiale entreprenører.

Mangfold ruler
For en som har vært med i et tiår, er det nå blitt vanskeligere å bli forført, berørt eller begeistret over perfekte bekjennelser som kommer fra scenen. Får ikke akkurat tenning på anbudsregler, selv om jeg skjønner det er viktig. Som innovatør blir denne strømlinjeformingen av sosiale entreprenører lett kjedelig. Er blitt mer glad i det uperfekte, både i meg selv og i andre.

Penger er Power. Ferd når frem med sin industritenking og Big Business Love. Det er mange veier til Rom. Vi vil det samme, men det må skapes rom for flere perspektiver i feltet. Det vil være en styrke for feltet.

Jeg undrer meg over at den eneste sosiale entreprenøren som Arbeids og sosial minister Robert Eriksen framsnakker i media er Pøbel prosjektet. Det finnes ikke bare en modell for endring. Det finnes et mangfold av ville blomster der ute som drives av å gjøre verden bedre. Som tar  økonomisk, sosial og personlig risk ved å starte en sosial bedrift.

Det er fint å være tilstede. Konferansen er en møteplass for å treffe likesinnede som du ikke har i ditt lokalsamfunn, der få vet hva sosialt entreprenørskap betyr.
Og det faller noen viktige kommentarer fra scenen. Mikkel Sandvik & Steinar Andersen fra Mestergruppen og Byggeriet sier: -Kunnskap om sosialt entreprenørskap er lav der ute.

Hva hemmer og hva fremmer?
Ferd har en stall med 7 sosiale gründere som blir trent til å bygge stort. Noen tall som verserer nå er at det finnes ca. 420 registrerte sosiale entreprenører pr. dags dato i Norge. Det utgjør omtrent en sosial entreprenør i hver av landets norske kommuner. Mange klumper seg sammen i Oslo regionen og rundt de største byene.

Hva hemmer sosialt entreprenørskap i å blomstre ute i kommune Norge?
Lars Kobro i Telemarksforskning sier dette om kultur for endring: ”Et sted utgjør både et mulighetsrom og en barriere for ildsjeler og andre nyskapingsfaktorer.
Det aller meste av lokale nyskapingsprosesser vil møte motstand og institusjonelle barrierer.
En lokal kultur for nyskapning er (avgjørende) viktig – men de færreste har det! Slik kultur må derfor ofte skapes først – eller parallelt med nyskapningen
Hvordan? Hardt, langsiktig arbeid, i tillitsfulle nettverk – egnede arenaer og stimulerende aktiviteter i kollektive anstrengelser. ”

Find your own way
Det trengs mange modeller for innovasjon. Både Big is Beautiful og Small is Great. Alle kan gjøre en innsats i sitt lokalsamfunn. Vi må  utnytte ressursene i samfunnet bedre. Det må skapes en kultur for å tenke nytt lokalt. Vi kan ikke lenger opprettholde et skarpt skille mellom hva offentlig sektor skal gjøre, eller hva privat sektor og frivillige skal gjøre.
Hvordan vi kan løse oppgavene sammen?  Integrering av flyktninger vil bli en katalysator for dette. Det må skapes innovative møteplasser på tvers av det offentlige, de frivillige og næringslivet. I dette åpne handlingsrommet kan de nye ideene oppstå og utvikles sammen.

The Times They Are a-Changin´
synger Bob Dylan. I underskogen blant unge kan vi registrere at de har en idealistisk  og humanistisk drøm om å ikke bare ha en jobb. I jakten på mening ønsker mange nå å bidra til å gjøre verden bedre. Disse sosiale bedriftene er ikke skapt ennå. Mange av modellene for sosial innovasjon er ikke født.
Fatt håp. Fremtiden flytter inn med begeistring og trosser fordommer, treghet og uvitenhet.

Bitten Schei
Mother Courage

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here