– Vi tar sikte på en skalerbar ekspansjon som gjør at BioGren vil bidra til å løse et voksende problem i Norge, nemlig alt for lite skogsindustri, sier gründerne bak oppstartselskapet BioGren.

Strategisk er det ingen tvil om at Norge har behov for mer skogsindustri. Som styreleder i Norsk Skogeierforbund, Olav A. Veum, tidligere har påpekt: «I dag eksporteres 40 % av tømmeret. – Det er en situasjon som den enkelte skogeier kan leve med, men Norge taper mye på at tømmeret går ut av landet, i stedet for å bli foredlet her. – Vi ønsker oss et målrettet samarbeid med regjeringen for å fokusere på økt foredling i Norge.»

BioGren ønsker derfor å satse på grønn produksjon for store reduksjoner av CO2 ved bruk av trevirke som i dag eksporteres ut av Norge, – og virksomheten vil i hovedsak bruke tømmer fra nærområdet.

Bak selskapet stor to godt voksne erfarne ledere, tidligere idrettspresident Arne Myhrvold og Bjørn Ivar Danielsen som tidligere ledet Accenture i mange år.

De har begge rukket å runde 70, men er energiske når de forteller om utfordringene BioGren fokuserer på å løse.

– Den planlagte produksjonen er i første omgang 150 000 tonn hvit pellet, og vi snakker om et reellt råvarebehov på 270 000 tonn trevirke. Vi tar sikte på en skalerbar ekspansjon som gjør at BioGren vil bidra til å løse et voksende problem i Norge, nemlig at alt for lite skogsindustri. Bruk av 150 000 tonn pellets til å erstatte kull i kraftverk, vil gi en reduksjon av CO2 på ca. 300 000 tonn. Vi er derfor overbevist om at dette vil kunne bli en svært god investering for de som vil bli med nå, forteller Danielsen engasjert under et nylig investormøte sammen med NORBAN på Continental.

Anlegget skal ha god infrastruktur og de geskjeftige eldreprenørene har allerede fått Elkem med seg som en partner, forteller gründerne. Elkem har siden 2011 arbeidet med forskjellige løsninger for å få sin produksjon av metaller slik at den gir mindre utslipp av CO2. Et av tiltakene har vært å undersøke mulighetene for produksjon av biokarbon i Norge ettersom en slik produksjon gir et visst overskudd av gass.

– Denne gassen er av en slik kvalitet at den bør benyttes direkte som en energikilde. Et anlegg for trepellets med betydelig behov for energi til tørking, vil derfor være gunstig, forklarer Danielsen.

Elkem og BioGren har derfor inngått en avtale om vurdering av synergier/fordeler ved en samlokalisering av de to anleggene. Ut over bruk av biogass fra Elkem til tørking av partikler, er det en rekke andre synergimuligheter som for eksempel felles infrastruktur med tomt, kai og elektrisk kraft samt felles tørking av partikler, meddeler han.

BioGren forteller også at de planlegger samarbeid med en skogeierforening for å kartlegge forekomsten av råvarer. Spesielt fokus har vært på å skape økte verdier av virke som i dag ikke anses som drivverdig av skogeierne.

­– BioGren kan vokse i flere dimensjoner, og vi forventer sterk vekst i bruk av biomasse i årene som kommer, avslutter Myhrvold.