Årets Black Friday utløste rekordhøyt aktivitetsnivå hos Posten Bring, som kan rapportere om et pakkevolum som ble rundt 12 prosent høyere enn fjoråret. I løpet av forrige uke sendte Posten Bring ut rundt 2,5 millioner pakker til nordmenn over hele landet.

– Mye tyder på at mange av oss startet julehandelen tidlig i år. Posten Bring har aldri tidligere håndtert så store pakkevolum under Black Friday. Nå er det derfor ekstraordinære store volum av pakker på vei ut til landets Post i Butikker. Det er til stor hjelp at pakker hentes så fort man får hentemelding, sier Thomas Støkken, konserndirektør for e-handel og logistikk i Posten Bring.

Terminalarbeidere, postbud og ansatte på hentesteder har hatt sin fulle hyre med å få levert ut alle pakker som har kommet inn.

– Vi har stilt godt forberedt til årets høysesong og hentet inn rundt 750 ekstra medarbeidere for å kunne ta unna de store pakkevolumene og sikre høy leveringskvalitet. Det er grunn til å tro at de største pakkevolumene ligger foran oss de kommende dagene. Mange av de bestillingene som har blitt gjort de siste dagene kommer inn på terminalene denne uken – og trøkket frem mot jul vet vi alltid er høyt, avslutter Støkken.

Forrige uke ble det satt rekord i antall pakker som ble utlevert i Pakkebokser, en selvbetjent løsning hvor kundene kan hente pakker hele døgnet.