– Blankofullmakt til Sanner: Nordmenn sier ja til offentlig digitalisering

Nordmenn er langt mer positive til digitaliseringen av offentlig sektor enn hva som er tilfelle blant innbyggere i andre land, viser en omfattende europeisk undersøkelse.

I en fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos for konsulentselskapet Sopra Steria svarer ni av ti nordmenn at de er positive til at det offentlige i økende grad bruker teknologi og internett til å kommunisere med innbyggerne. En slik oppslutning rundt digitalisering eksisterer ikke blant innbyggerne i de andre landene i undersøkelsen.

Blankofullmakt til Sanner

– Dette er så nært moderniseringsminister Jan Tore Sanner kommer en folkelig blankofullmakt om å øke digitaliseringstempoet i offentlig sektor. Mange opplever utvilsomt at de får hverdagen sin forenklet i forbindelse med for eksempel utfylling av selvangivelsen. Folk flest ser at det er i deres interesse at digitaliseringen og moderniseringen av offentlig sektor fortsetter, sier Bjørn Rollheim, direktør for offentlig sektor i Sopra Steria i en pressemelding.

I undersøkelsen kommer det frem at franskmenn og tyskere under 35 år er betraktelig mer skeptiske til digitalisering enn hva tilfellet er blant nordmenn over 60 år, viser funnene i undersøkelsen.

– Det virker kanskje rart at toneangivende land som Tyskland og Storbritannia kommer så langt bak oss, men den jevne nordmann er nok en god del mer oppdatert på teknologi enn hva tilfellet er blant europeere flest. I en årrekke har vi ligget oppe i verdenstoppen når det gjelder bruk av personlig teknologi, sier Rollheim.

Mens ni av ti nordmenn er positive til offentlig digitalisering, er det bare om lag syv av ti tyskere og franskmenn som ønsker en videre digitalisering av offentlig sektor i sitt land. Tilslutningen er noe høyere i Storbritannia.

Advarer mot overvurdering

Walter Qvam i det nylanserte Toppindustrisenteret, et kompetansesenter på digitalisering, påpeker at det høye velstandsnivået i befolkningen har gjort det mulig for folk flest å ta i bruk ny teknologi raskt. Dessuten har vi råd til å holde høy utskiftningstakt.

– Den norske forbrukeren er en avansert teknologibruker. Likevel ligger ikke digitaliseringsnivået og – infrastrukturen i det offentlige spesielt langt fremme. Selv om for eksempel Altinn var banebrytende i sin tid, er det nå andre land som har betydelig mer utbygde løsninger som integrerer flere funksjoner. Jeg tror at vi overvurderer nivået i Norge, sier Qvam.

75 prosent av de norske respondentene vurderer offentlig sektors bruk av digitale verktøy i dag som «avansert». 70 prosent av franskmennene, 64 prosent av britene og bare 53 prosent av tyskerne gir den samme oppslutningen om nivået i sine land.

Et befolkningsrepresentativt utvalg på 1000 personer fra hvert land deltok i undersøkelsen.

Dette mener vi om digitalisering

* Andel som mener bruken av digitale verktøy i offentlig sektor er avansert:

Norge 75%, Frankrike 70%, Storbritannia 64%, Tyskland 53%

* Andel som mener digitaliseringen av offentlig sektor bør prioriteres fremover:

Norge 89%, Storbritannia 74%, Frankrike 70%, Tyskland 68%

* Andel som er villig til å endre sine personlige vaner for å ta i bruk nye offentlige digitale tjenester:

Norge 88%, Frankrike 88%, Tyskland 83%, Storbritannia 83%

* Andel som ønsker en felles europeisk standard på offentlig digitalisering av for eksempel jobbsøkeverktøy, helsekort mm.

Norge 67%, Tyskland 60%, Frankrike 54%, Storbritannia 34%

(Kilde: Digital Government Barometer – Ipsos/Sopra Steria)

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

One thought on “– Blankofullmakt til Sanner: Nordmenn sier ja til offentlig digitalisering

  1. Det er lett å la seg rive med: Klart vi vil ha digitalisering. Men hva er egentlig digitalisering? Og hva har Ipsos spurt nordmenn om? Er spørsmålene sammenlignbare med hva tyskere og briter er spurt om? Artikkelen indikerer at økende bruk av Internett og teknologi er det samme som digitalisering. Hvis dette er indikativt for ambisjonsnivået, er det Norge som henger etter, ikke landene rundt oss.
    Hvilket stemmer med andre internasjonale indikatorer – produktivitet, innovasjon og mer.

    Ambisjoner er nødvendig, digitalisering er essensielt – og starter med forståelse: Hvor vi er, hva som skal til og at spot-digitaliseringen vi har praktisert i 40 år, ikke flytter oss fremover. Vi trenger transformasjon, både digital og på en lang rekke andre måter. Og transformasjon skjer, men altfor lite, altfor spredt og altfor lite fokusert.

    2017 bør bli året for digital transformasjon – i offentlig sektor og resten av Norge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »