Innovasjon Norge lanserer nytt såkornfond for unge gründere innen olje og gass.

Oslobaserte Alliance Venture Spring og Trondheimsbaserte Proventure Management mottok i november 2013 mandater fra Innovasjon Norge til å opprette såkornfondet.

Innovasjon Norge spytter inn hele 250 millioner kroner i egenkapital (inntil 50 % av kapitalen), og private investorer med 50 % av kapitalen. Av de private investorene er Statoil største bidragsyter med 100 millioner, med på laget er også Sparebank 1 SMN, Danske bank, DNB og flere regionale investorer.

Et såkornfond gis typisk til selskaper som arbeider med utvikling av en forretningsidé, hvor utviklingen anslås til å være under fem år. Fondene er registrerte som private investeringsselskaper og forvaltes på kommersiell basis. Denne typen fond går inn som aktive eiere og bidrar med både nettverk og kompetanse.

– Jeg er svært glad for at fondet er på plass, og nå vil begynne å investere. Vi trenger nye bedrifter med internasjonalt potensial, også innen olje og gass. Staten investerer i såkornfond for å øke tilbudet av kapital og kompetanse til unge, innovative bedrifter. Slike bedrifter er svært viktige for vekst og nye arbeidsplasser, Forteller næringsminister Monica Mæland til Innovasjon Norge.

Initiativet ble tatt etter at Stortinget i 2012 bevilget midler til to nye såkornfond i det reviderte statsbudsjettet. Videre fikk Innovasjon Norge arbeidsoppgaven med å administrere ordningen.

– Innovasjon Norge er glade for at private investorer har funnet såkornfondordningen attraktiv, og raskt har stilt opp med nødvendig privat kapitalslik at nye tidligfasebedrifter kan få tilgang til egenkapital og kompetente nettverk gjennom fondet, sier Finn Kristian Aamodt, konstituert administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Kilde: Innovasjon Norge

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here