Bokanmeldelse: “Fra innsikt til effekt”

For kort tid tilbake presenterte Nofirma boka «Fra INNSIKT til EFFEKT», som innovasjonsgruppen deres står bak.  Vi tok en prat med to av deres seniorforskere, Antje Gonera og Einar Risvik om boka som på en lesverdig måte tar for seg både små og større innovasjoner som har funnet sted blant norske matprodusenter de siste tiårene.

Boka trekker frem en rekke suksesshistorier, og analyserer på en god måte hvorfor de har blitt en suksess.

– For at kunnskap skal bli til innsikt, som igjen skal bli til verdiskaping, er det mange faser man må gå gjennom. Det er viktig å være klar over at innovasjon tar tid og at innovasjonsarbeidet krever god fasilitering og ildsjeler som evner å stå løpet ut. Hos oss ser vi at de beste innovasjonene tar utgangspunkt i forskningen, men det viktigste er jo  å sørge for at prosessen flyter framover og ender opp som penger i kassen, sier Gonera, som leder Nofimas strategiske forskningsprogram innen matinnovasjon.

Boken gir en forståelse for hvordan synet på mat har endret seg i løpet av de siste 30 årene.

– Det er imponerende å se hvordan gode råvarer, stolthet og forståelse for hva kundene ønsker seg, fører til salgssuksess for lokalmatprodusenter så vel som for større produsenter, sier bokens redaktør, seniorforsker Einar Risvik.

Han legger til at viktige forutsetninger har vært offentlig finansiering til så vel forskning og starthjelp for bedriftene som rådgivning basert på matfaglig kompetanse.

Strategi som passer høykostlandet Norge

En av bokas interessante konklusjoner er at god relasjonsbygging som oftest starter i det små og når tilliten øker, skapes de gode ideene som blir til større prosjekter over tid. De to forskerne nevner at flere bedrifter som har blitt med Nofima inn i forskningens verden, startet med et besøk av en fagperson, videre inn i nettverk og deretter i nasjonale og sågar internasjonale forskningsprosjekter. En rask gjennomlesing avslører at denne tverrfaglige involveringsstrategien har vært sentral i mange av innovasjonene som beskrives i boken.

Etter vår oppfatning fungerer boka som en inspirasjonskilde for andre sektorer og bransjer, ikke minst fordi eksemplene i boken illustrerer en strategi for innovasjon som passer for et høykostland som Norge. Det vil si innovasjoner som legger vekt på høy opplevd kvalitet fremfor å fokusere på pris.

Om Nofima

Med kunder fra over 30 land og 148 medarbeidere med doktorgrad er Nofima et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt innen akvakultur,- fiskerinæringen og matindustrien. Nofima er en av deltagere i Open Innovation lab of Norway og leverer innovative løsninger basert på helhetlig verdikjedebetraktning,

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »