Velger ulike broer over “dødens dal”

Norge trenger å bygge bro over “dødens dal”, samstemte politikerne under Changemaker-konferansen tirsdag. Men hvilken bro som bør bygges er de rykende uenige om. 

Tirsdag åpnet Oslo Rådhus dørene for å ta imot over 350 mennesker i anledningen Changemaker-konferansen 2014. Målet med konferansen var å se nærmere på rammevilkårene for norske endringsagenter og innovatører.

Til den avsluttende politiske debatten kom Venstre-nestleder Terje Breivik direkte fra første dag med budsjettforhandlinger på Stortinget.

– Det er en ting som er viktigere og det er å møte dere som skaper verdiene som vi etter beste evne forsøker å fordele på vegne av fellesskapet i 2015. Så takk til dere for det, startet Breivik – og fikk umiddelbart positiv respons fra salen.

AP-støtte til Venstre

Han fortalte så om Venstres forslag om å skaffe til veie kapital for å bringe gründere over “dødens dal”, altså perioden frem til selskapene begynner å tjene penger, gjennom både skatteincentiver og et gründerfond som utløser midler når private investorer går inn i oppstartselskaper.

Breivik fikk støtte fra Arbeiderpartiet Gunvor Eldegard, som fortalte at partiet nå foreslår 1,1 milliarder kroner ekstra til næringslivet. Deriblant et nytt fond bygd på samme modell som Venstres forslag.

– Vi samarbeider gjerne med Venstre om god politikk for gründerskap, sier Eldegard.

– Arbeiderpartiet viser seg langt mer sjarmerende i opposisjon. Alt det vi tar med inn til forhandlingsbordet med regjeringen har vi stort sett foreslått også i de åtte årene med rødgrønt styre, repliserte Breivik.

– Formueskatt viktigere

Noe gjennomslag hos regjeringskollega Høyre fikk han ikke.

– Vi kan være enige om at vi trenger den typen kapital, sier Høyres Frank Bakke Jensen.

– Så er det en ideologisk diskusjon om hvor denne kapitalen skal komme fra. Vi mener at det å fjerne formueskatten faktisk gir kompetent kapital der ute. Vi henter i nn 12-13 milliarder kroner i formueskatt, som går tilbake til folk som har skapt verdier, sier Bakke Jensen.

Han fikk støtte av Jørund Rytman fra Fremskrittspartiet, som også var opptatt at vi må få inn kapital på andre måter.

– Det skrives mye om rike mennesker som rømmer Norge på grunn av formueskatten. Det skulle vært motsatt, sier Rytman.

Han trakk frem at Norge i dag gjør lite for å gjøre utenlandske investorer interessert i Norge.

– Vi må markedsføre oss som et investorvennlig land, der det er trygt og forhåpentligvis nå forutsigbart. Mange andre land i Europa reklamerer med “invest in” når en lander på flyplassene for eksempel i Latvia, Estland, Frankrike eller Storbritannia, sier Rytman.

Må stimulere private

Venstres Terje Breivik pekte på at det ikke var noe motsetningsforhold mellom å lokke utenlandske investorer og å stimulere til mer privat kapital til selskaper som befinner seg i tidlig fase.

Han beskriver regjeringens budsjettforslag som “kjemisk fritt” for løsninger på nettopp dette.

– Det vi er dårlige på i dag er å stimulere privat kapital inn i høyrisikofasen, kall det gjerne dødens dal. Vi klarer ikke å komme i nærheten av nivået til Israel uten å stimulere private investorer. Vi er knakende gode på forskning og teknologiutvikling, men skammelig dårlig på kommersialisering. Her ligger det et stort uforløst potensial, sier Breivik.

Her kan du se bildene fra Changemakers2014-konferansen:

 

Ny bølge sosiale investeringer

Tidligere på kvelden hadde professor Rotem Shneor fra Høgskolen i Ager fortalt om hva Norge kan lære av hvordan Israel har utviklet og stimulert sitt entreprenør-miljø.

Tonen ble imidlertid satt med næringslivsveteran og tidligere FN-direktør Christian Thommessen fortalte hvordan sosiale investeringer og prosjekter, såkalt “impact investing” kan endre hverdagen og skape store fremskritt for milliarder av mennesker på jordkloden.

Mens ordfører Fabian Stang ønsket velkommen, og fortalte om rådhusets historie og hvordan det ble bygget med “både hjerte og hender”. Blant foredragsholderne var også Playfish-gründer Kim Daniel Arthur og Olav Thon som fortalte om sitt sosiale engasjement.

3in.no kommer tilbake med mer fra

Seminaret ble avrundt med utdeling av priser for Norges mest innovative virksomheter 2014. Kåringen ble utført av 3in i samarbeid med Innovation Forum Norway og utrednings- og faktabyrået Ny Analyse.

UENIGE OM BRO: Fremskrittspartiets Jørund Rytman, Venstres Terje Breivik, Høyres Frank Bakke Jensen og Arbeiderpartiets Gunvor Eldgeard. Helt til høyre står gründer Andre Eidskrem. (FOTO: CAMILLA HELLUM)

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »