Det virker som de store norske selskapene er mer opptatt av branding, enn å skape nye inntektstrømmer, mener 500 Startups Shaun Percival. 

3in.no skrev om 500 Startups ambisjoner om å få på plass et norsk program allerede i vinter. Den gang håpet Percival å få på plass et eget fond for Norge.

Nå er det klart at det første programmet starter opp i en mini-versjon.

Det siste halvåret har han besøkt de store bedriftene og oppstartsmiljøene som allerede eksisterer. Så langt har det kun medført interesse.

– Mange av bedriftene i Norge er nærmest monopoler på sine områder. Men verden er i ferd med å bli globalisert og da risikerer de å bli dinosaurer, påpeker Percival – som mener oppstartsverden kan hjelpe dem:

– Selskaper er ikke så gode på innovasjon. De liker bedre status quo. Derfor må de se til oppstartene for å la seg inspirere, få tilgang og lære, argumenterer Percival.

Mest opptatt av branding

Hans erfaring er at de norske bedriftene han snakker med er mest opptatt av branding-effekten av å koble seg opp mot oppstartsmiljøet. Dette vises også gjennom at bedriftene som så langt har koblet seg opp mot norske oppstartsmiljøer som Startuplab kun har gått inn som sponsorer.

Percival mener imidlertid dette er den minste – og vanskeligste – delen for bedrifter å regne hjem.

– Branding er vanskelig og krevende å kvantifisere. Branding er også mindre viktig enn å innovere og skape nye inntektstrømmer, mener Percival basert på erfaringene han har fra USA.

Venter på momentum

Han håper at miniakseleratoren, større press på bedriftene og stadig mer aktivitet i oppstartsmiljøet, etterhvert vil endre disse holdningene.

– Vi venter på momentum. De store bedriftene vet nå at de kan vente, og har ingen følelse av at det hastverk. Men når det blir mer fart i startupmiljøet og noen selskaper blir solgt, vil de begynne å se at de mister muligheter, sier Percival.

Han trekker frem måten Visa ventet for lenge med å interessere seg i Stripe, et selskap som gjør det enklere for butikker og privatpersoner å integrere betalingsløsninger via såkalte API-er.

– Visa har investert i selskapet, men de kunne antagelig ha kjøpt det, hvis de hadde vært tidligere ute. Nå har de ikke lenger mulighet til det, sier Percival.

500 Startups mini-akselerator-program er det andre i Norge. Brian Weissberg startet opp akseleratoren Betafactory, som gjennomførte et program i 2011 med blant annet Xeneta og Checkd. 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here