Home Investors Deloitte-topp John Hagel om dagens effektivitetsmodell: – Det er et fengsel

Deloitte-topp John Hagel om dagens effektivitetsmodell: – Det er et fengsel

0

–Bærekraft, skalert læring og viktigheten av å ta i bruk kompetanse og ressurser utenfor din egen bedrift var nøkkeltemaer da Future Insight 2030 gikk av stabelen i går.

– Hva ville du gjort hvis du ikke var redd?

Spørsmålet er hentet fra NHH-professor Tor W. Andreassens foredrag under gårsdagens fulltegnede konferanse, og setter søkelys på hvordan vi trenger mot for å endre oss. Å tørre å se mulighetene, og handle deretter, var et gjennomgående tema i programmet.

John Hagel, styreformann i Deloitte Center for the Edge, var først ut på talerstolen, og satte umiddelbart tonen.

– Jeg mener at skalert effektivitet og skalert læring står i fundamental motsetning til hverandre, og at en bedrifts suksess i fremtiden krever at man velger læring.

Han henviste til et essay av nobelprisvinner Ronald Coase, som hevder at potensialet for effektivisering av kommunikasjon og transaksjoner er årsaken til at store firmaer eksisterer. Med nåtidens teknologiske nyvinninger har situasjonen rundt disse tingene endret seg drastisk, og Hagel mener at for å opprettholde de store organisasjonene trenger vi et alternativ vi kan innovere rundt – skalert læring.

– Dagens modell krever forutsigbarhet og stabilitet. Å feile er ikke et alternativ. Å lære, derimot, krever å feile! Skalert effektivitet forutsetter standardiserte aktiviteter – fjerning av ineffektive buffere. Den er tydelig spesifisert, høyt integrert – hvor finnes det rom for å improvisere? Ingen steder! Det er et fengsel.

Bærekraft gir konkurransefortrinn

Et annet sentralt tema var spørsmålet om bærekraft. I 2015 ble medlemslandene i FN enige om utformingen av 17 bærekraftsmål som grunnlaget for deres fremtidsvisjon. Bjørn K. Haugland fra DNVGL snakket om hvordan bedrifter som klarer å integrere disse målene i filosofien sin, vil ha et konkurransefortrinn i årene som kommer.

– De 17 punktene kan brukes som innovasjonsplattformer. De som har produkter, tjenester og forretningsmodeller som bidrar til en løsning, vil ha bedre langsiktige prognoser enn de som ikke er med på å dra lasset. Å rette forretningsmodellen mot samfunnsutfordringer gir dessuten de flinke unge lyst til å være med på ditt lag – å reformulere hensikten med bedriften til å løse sosiale problemer representerer en mulighet! Mange av de gamle hjørnesteinsbedriftene i Norge ble grunnlagt for å løse sosiale utfordringer, og vokste seg siden store. Vi trenger ikke bare å se inn i fremtiden, vi kan også se inn i historien vår.

Ser utenfor bedriften

Nok en gjenganger var hvordan digitaliseringen har gjort det viktigere enn noensinne å se ut av bedriften for kompetanse, ressurser og læring. Hagel illustrerte ved å sitere Bill Joy: “There are always more smart people outside your company than within.”

Matts Johansen og Trond Atle Smedsrud fra Aker Biomarine viste til hvordan de bare den siste uken har handlet kompetanse fra 12 ulike steder i verden, og utdypet ytterligere:

– Forholdet til kompetanse har utviklet seg veldig de siste årene, fra den enkeltes kompetanse til de du kjenner og relasjonene du har. I dag handler det om å kunne ta i bruk all kompetansen som finnes rundt omkring i verden – den personlige relasjonen teller ikke lenger like mye.

Felles for alle bidragsyterne var fokuset på viktigheten av å ta inn over seg de eksponentielle endringene vi står ovenfor, og tilpasse seg en fremtid full av nye utfordringer, problemstillinger og muligheter.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here