Husker du sist gang du måtte i banken? Ikke?!
Om noen år kan de aller, aller fleste av oss sannsynligvis si det samme om legen eller sykehuset.

Kontrasten er stor til den gang helsesektoren stort sett dreide seg om å finne opp nye og bedre medisiner. I dag er aktiviteten like stor på å skape produkter og tjenester som kan hjelpe både pasienter og pårørende til å få et bedre liv. Og å være mindre avhengig av leger og sykehus.

I spissen for dette står klyngen NCE Health Technology.

– Den nye klyngestatusen er et viktig steg i riktig retning til å oppnå vår ambisiøse visjon om å bli en av de mest innovative globale helseteknologiklyngene innen 2020, sier Kathrine Myhre, leder i NCE Health Technology.

Myhre er daglig leder for klyngen og har vært med fra første dag, og sett aktiviteten øke fra 30 til 180 medlemsbedrifter.

De siste årene har klyngen hatt en økt verdiskaping på over 5% årlig. Menon Business Economics’ årlige verdiskapingsanalyse av helseteknologisektoren viser også at næringen er svært internasjonalt orientert fra tidlig utviklingsfase. Myhre poengterer at dette underbygger at næringen har et stort internasjonalt potensial.

Hennes mål er å gjøre helse- og medisinsk teknologi til en av de nye, norske bærebjelkene etter oljen.

Stort potensiale
Health Technology er tidligere kjent under navnet Oslo Medtech, og representerer en ung og fremvoksende næring med stort potensial. Ved å hjelpe gründerne til bedre å treffe markedet, åpner det seg store kommersialiseringsmuligheter. Det globale Health ICT markedet er anslått å være på 2.745 milliarder kroner (2013), og å vokse med 5% årlig til 2020. Bare markedet for mobil-helseapper utgjorde 100 milliarder kroner i 2013, og har en årlig vekst på 30%.

  • Det norske markedet utgjør kun 0,3-0,5% av verdensmarkedet. Bedrifter i denne sektoren må utvikle «best in class»-løsninger, og de er nødt til å tenke globalt fra dag én, poengterer Myhre.

Helseteknologi gis NCE-status

Norske fortrinn og suksessfaktorer:

  • Norge bruker årlig 9 milliarder kroner på forskning- og utvikling (FoU) innen helse. (6 milliarder i Oslo-regionen). Norske helseteknologinæring er svært FoU-intensiv, og er den næringen som anvender nest mest på FoU (1.2 mrd årlig). (Olje og gass-næringen er den næringen som forsker mest).
  • Norge har et veletablert helsesystem, med fokus på kvalitet, effektivitet og god pasientbehandling. Dette gjør også at norske sykehus og kommuner er attraktive samarbeidspartnere for innovasjon og utvikling innen helse.
  • Norske sykehus og kommuner har etablert, eller har under etablering, attraktive testfasiliteter og living labs, der bedriftene kan teste ut og verifisere sine nye produkter og tjenester i samarbeid med brukerne. Enkelte fasiliteter kan teste både på dyr og mennesker. Dette er attraktivt også for et internasjonalt næringsliv.
  • Norge og Norden er kjent for tidlig å prøve ut og ta i bruk ny teknologi. Vi har et innovativt tankesett, noe som også gjelder innen helse.

Upcoming selskaper:

Det er svært mange spennende selskaper innen helseteknologi i Norge. For en samlet oversikt – se nettsiden til Oslo Medtech: www.oslomedtech.no

Noen eksempler:

Dignio AS – tilbyr daglig helsesjekk gjennom monitorering av blodtrykk, puls, blodsukker og vekt. Verktøy for å skape varige endringer for personer med overvekt, hjerte- og karsykdommer og diabetes – eller å forebygge fremvekst av denne typen livsstilsykdommer frem i tid.

Prediktor – løsning for å beregne blodsukkernivå via et kjede eller en klokke.

Apertus – løsning for å oppdage og unngå fall. Bygger på en plattform for analyse av brukerens bevegelser.

Changetech – mobil løsning for å endre brukerens vaner ved hjelp av psykologiske virkemidler.

Lundelab – behandling av ADHD via gamification.

Xethru – ny, avansert sensorteknologi for å spore mennesker for økt komfort og sikkerhet.

Medtech

Les også: http://www.3in.no/ny-rullestol-lar-barna-ri/

Les også http://www.3in.no/slik-vil-oslo-skape-et-marked-for-velferdsteknologi/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here