Begrepet “Design Thinking” har oppstått etter at det i store selskaper har blitt utfordrende å holde liv i de kreative prosessene. Etter år med suksess og vekst blir de daglige oppgavene en vane og lite tid brukes på utvikling av nye og eksisterende produkter. Før man vet ordet av det går selskapet under kategorien “feit og lat”, altså lite nyskapende som i dagens marked er oppskrift til en rask død.

Design Thinking er en metodikk hvor en fra et forbrukerperspektiv ser etter mulige innovasjoner ut i fra dens forståelse. Dette kan skape innovasjoner som gjør produktet mer attraktivt ved ny innpakning, markedsføring, produksjon, salg eller utforming. Metoden brukes av ledere som ønsker å finne innovative løsninger til hvordan deres bedrift kan ta større markedsandel. For å by på andre synspunkter oppmuntres det til å bruke designere tidlig i prosessen.

Metodikken er utviklet av Tim Brown i IDEO, selv beskriver han metoden på følgende måte:

Design thinking is a human-centered approach to innovation that draws from the designers toolkit to integrate the needs of people, the possibilities of technology, and the requirements for business success.”
—Tim Brown, president og CEO i IDEO

Det internasjonale designselskapet IDEO utvikler og videreutvikler produkter ved hjelp av Design Thinking og hyppig bruk av designere i kreative prosesser. Bare se hvordan de har lyttet til “sykkel-elskere” og utviklet den innovative sykkelen “Faraday”:

 

Artikkelen er inspirert av boken “Creative management and development” av Jane Henry.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here