Dette er Norges beste mobilbanker

I en ny undersøkelse basert på forbrukerne egne anmeldelser, er det Norges nest eldste bank som har de mest fornøyde mobilbank-kundene.

Testen ble gjennomført av Sparebanken Vest, Norges nest eldste bank, som har hentet inn alle karakterene mobilbank-kundene har lagt igjen i Itunes (Iphone) og Google Play (Android) fra tidspunktet da de ulike mobilbankene ble lansert frem til 7.12.2016.

Undersøkelsen omfatter totalt 14683 anmeldelser av åtte av Norges største banker inkludert; Sparebank 1, Nordea, Sparebanken Vest, Skandiabanken, DNB, Handelsbanken, Danske Bank og SPBK Sogn og Fjordane.

Basert på kundenes anmeldelser scorer Sparebanken Vest høyest med en snittkarakter på 4,45 av 5, etterfulgt av Danske Bank, SPBK Sogn og Fjordane og Handelsbanken.

– De fleste som legger igjen anmeldelser er som regel enten veldig fornøyd eller veldig misfornøyd med produktet. Det vil derfor være noen avvik i undersøkelsen, men forutsetningene er den samme for alle bankene, forteller Torvald Kvamme som er leder for digitale kanaler i Sparebanken Vest.

Han har en klar mening om hvorfor de scorer såpass høyt blant de 101 000 kundene som månedlig bruker deres mobilbank.

– Vi er veldig flinke til å lytte til kundene våre og tilrettelegge mobilbanken etter deres, gjennom å ta i bruk fokusgrupper, brukertester og spørreundersøkelser. Vi brukertester også alle funksjoner før de lanseres i markedet, og vi har lav terskel for endringer hvis vi ser at det ikke fungerer. Vi har sett mange ganger at «liten tue velter stort lass» når det gjelder digitale brukeropplevelser.

– I tillegg har vi har over tid bygget solid intern kompetanse på brukeropplevelse. Vi har blant annet en fast ansatt UX-designer med overordnet ansvar for brukeropplevelsen, noe svært få av de norske bankene har. Videre er vi svært opptatt av å unngå driftsproblemer. Driftsavvik er kanskje den enkeltfaktoren som påvirker kundenes opplevelse av brukeropplevelse sterkest, mener han.

image002

DNB på sisteplass

Undersøkelsen er basert på den generelle oppfatningen av mobilbankene som en helhet, der kundene rater mobilbankene på grunnlag av sin egen brukeropplevelse på frivillig basis. Undersøkelsen er altså ikke en vitenskapelig undersøkelse, men basert på den generelle oppfatningen av mobilbankene som en helhet.

Hadde man derfor ranket bankene etter kategorier som prisnivå, responstid og andre tradisjonelle egenskaper i bankvirksomhet, kunne resultatene ha sett svært annerledes ut enn den gjør i denne undersøkelsen, sier Kvamme.

Av de 14683 anmeldelsene, er 1576 av anmeldelsene om Sparebanken Vest. Dårligst ut kommer DNB med en snittkarakter på 3,05 av totalt 5436 anmeldelser.

Kan antall anmeldelser ha noe å si for total scoren tror du?

– Antallet er som du påpeker forskjellig, men mer enn stort nok til å gi et inntrykk også for Sparebanken Vest. EPSI-målingen, som blant annet måler kundetilfredshet blant bankene i Norge, er til sammenligning basert på kun 1.900 intervjuer.

Når det kommer til mobilbank på Iphone scorer DNB 2,5 av 5, mens DnBs mobilbank for Android er noe høyere, med en total score på 3,05.

På mail til InnoMag skriver DNBs presseansvarlig Maria Alette Abdli, følgene kommentar om undersøkelsen.

– Dette er ingen vitenskapelig basert undersøkelse, men heller et tilfeldig utvalg av personer som har lastet ned og gitt tilbakemelding på mobilbankene. Det er stor forskjell både på hvor mange som bruker de ulike mobilbankene, og hvor mange som har gitt tilbakemelding. Undersøkelsen gir derfor ikke det totale bildet av hva kundene våre synes om mobilbanken. Når det er sagt, tar vi alle tilbakemeldinger til oss som en inspirasjon til å bli bedre.  Stadig flere av kundene våre velger å bruke mobilbanken, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss slik at bruken skal være enklest mulig.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

3 thoughts on “Dette er Norges beste mobilbanker

  1. DNB sin bedriftsapp er noe av det værste som er laget hva brukervennlighet angår.
    De har animerte slideshow i nettbank-appen!! Reklamer for tjenester som kunden (jeg) allerede har! Det ser ut som bedriftsappen er en slags sammenrabling av koden for websidene, som også er et rotete lite ælvete av unødvendige funksjoner og linker.

    DNB har ikke laget tjenester for sine kunder, de har laget en fasade som de håper skal lokke inn nye kunder.

  2. Jeg vurderer å bytte bank kun fordi Handelsbankens app er så elendig og lite brukervennlig at det er frustrerende.

  3. “Undersøkelsen er ikke en vitenskapelig undersøkelse”, står det i artikkelen. Forskjellen mellom en vitenskapelig undersøkelse og en ikke-vitenskapelig gundersøkesle er at den vitenskapelige er nærmere sannheten. Vitenskapelig innebærer at vanlige forksningsmetoder benyttes. Her kan det blant annet være utvalgsfeil og mulige målefeil. Så disse resultatene har ingen verdi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »