Rosing- og konsulentprisene besto av Årets IT-sikkerhetsprisen, Årets konsulentbedrift, Årets konsulent, Årets IT-direktør, Årets toppleder og Rosings hederspris.

Rosing-prisene, oppkalt etter en av Norges første IT-gründere Fredrik Rosing-Bull, er blitt delt ut av Den norske dataforening gjennom mer enn 20 år for å løfte fram spennende norske teknologivirksomheter, produkter og enkeltpersoner, fremgår det i en pressemelding.

I år er Rosing-prisene slått sammen med Konsulentprisen fra Konsulentguiden.

Her er årets vinnere:

Rosingakademiets Hederspris:

Hedersprisen gikk i år til jurist Arve Føyen. Prisen deles ut til enkeltpersoner som på en fortjenestefull og betydelig måte har bidratt i utviklingen, markert og preget norsk IT-fag og -bransje nasjonalt eller internasjonalt over en lengre periode.

Arve Føyen har vært en aktiv pådriver i grenselandet mellom jus og teknologi i en mannsalder. Han er jurist og har i 35 år drevet eget advokatfirma, hvor han har jobbet med mange forskjellige juridiske saker knyttet til IT, telekom, media og mediedistribusjon, teknologiorientert IPR, Internet og Web 2.0, Outsourcing, cloud computing, databeskyttelse og personvern. Fra 2008 til 2016 satt han i Personvernnemnda.

“Vinneren har vært en aktiv talsperson i forbindelse med problemstillinger knyttet til GDPR. Han har vært leder av IT-politisk råd i DND siden 2016. Han sitter også i styret i Digital Insight og i Cloud X Services.”, står det i juryens begrunnelse.

Årets toppleder:

Rosing-prisen for Årets toppleder går til Bjørn Ivroth, toppleder i Evry, som i år går av med pensjon.

Han har mer enn 30 års erfaring i lederstillinger for CGI, IBM og Accenture. Fra 2012-2014 var han administrerende direktør i CGI Sverige, hvor han ledet omleggingen av virksomheten. I mars 2015 begynte han i Evry med ambisjon om å bidra til å utvikle det til å bli det ledende selskapet innenfor IT-tjenester i Norden.

“Ivroth etterlater seg et selskap i svært god stand og i en god posisjon i markedet. I andre kvartal vokste selskapet med 7,5% i forhold til året før og hadde en omsetning på 3,3 mrd kroner. I løpet av 2017 og første halvår i 2018 har Evry greit å tiltrekke seg nesten 1.000 nye medarbeidere innen kompetanseområder som blockchain, kunstig intelligens, utvidet virkelighet, robotisering, maskinlæring og tingenes internett.”, står det i juryens begrunnelse.

Årets IT-direktør / CIO:

Årets IT-direktør er Frode Strand, CIO i Kværner.

“Frode Strand har en nøkkelrolle i den omfattende digitaliseringen industrikjempen Kværner gjennomfører. Utviklingsprogrammene er på flere hundre millioner kroner. Den meget tydelige lederskikkelsen Frode Strand omtales som drivende effektiv med stor oversikt og interesse for både IT-fagfeltet og industrien. Programme har lagt et viktig grunnlag for den tradisjonsrike industribedriftens fremtid.”, skrev juryens begrunnelse.

Årets konsulentbedrift:

Årets konsulentbedrift er Bekk.

I år 2000, mens børsene raste verden over, etablerte et knippe gründere med Olav Folkestad i spissen et helt nytt konsulentselskap, Bekk. Det var dristig, men det lyktes. På 18 år er det blitt et selskap med over 400 spesialister på strategi, design og teknologi, og med kontorer i Oslo og Trondheim.

“Bekk anses som et av de mest attraktive konsulentselskapene å jobbe i for nyutdannede teknologer. De har en bred kompetanseflate, og jobber tverrfaglig med digitaliseringsprosjekter hos mange av de største private og offentlige aktørene i Norge, særlig innen bank/finans og statlig sektor.”, heter det i årets jurybegrunnelse.

Årets konsulent:

For første gang i alle årene Konsulentprisen er blitt delt ut går prisen i år ikke til en enkeltperson, men til tre nøkkelpersoner i et prosjekt.

Vinnerne er et konsulentteam som stod svært sentralt i Avinors utbygging av Gardermoen, det såkalte «T2». Teamet består av prosjektleder Christian Brødsjø, Promis Qualify; Kolbjørn Njøten, Sogeti; og prosjektleder  Wilhelm Otnes, ÅF Technologies. (Otnes jobber i dag i Biot AS).

Avinors T2 prosjekt ga en fordobling av arealet på Gardermoen og hadde et samlet investeringsvolum på mer enn 12 milliarder kroner, ifølge juryen. Vinnerteamets oppdrag var et Operational Readiness and Aviation Transfer-prosjekt (ORAT). Det handler om hvordan man tar et utbyggingsprosjekt over i driftsfasen.

I store prosjekt er det avgjørende å verifisere at helheten fungerer. Et nå klassisk eksempel på hvor galt det kan gå om man ikke gjør en god jobb i denne fasen er T5-prosjektet på Heathrow, hvor hele Heathrow lufthavn stanset i en ukes tid ved idriftsettelse. Avinor og T2 unngikk slike problemer, og ORAT-prosjektet var sterkt medvirkende til det gode resultatet, skriver juryen i sin begrunnelse.

IT-sikkerhetsprisen

Vinner av årets IT-sikkerhetspris er ID-porten/Difi.

Juryen fremholder i sin begrunnelse for IT-sikkerhetsprisen at vinneren «setter offentlige elektroniske tjenester i Norge på kartet». Kandidaten har utmerket seg ved at tjenesten har hatt stor utvikling over tid og at brukere og virksomheter har stor tillit til tjenester som kandidaten tilbyr. Løsningen har vært og er en hjørnestein i fortsatt digitalisering av Norge som nasjon.

Første versjon av ID-porten ble lansert i desember 2008 og har siden lansering blitt utviklet og forvaltet av Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi). ID-porten er en felles sikker, enkel og forutsigbar innloggingsløsning til offentlige tjenester på nett.

“ID-porten har i en 10-årsperiode tilpasset seg ny sikkerhetsteknologi, og tilrettelagt for å dekke nye og framtidige behov for offentlige tjenester. I dag kan brukere velge mellom fem alternative løsninger for elektronisk ID. I løpet av året vil det også bli mulig å benytte eID fra europeiske land, og etter lansering vil man kunne benytte nasjonalt ID-kort. Hvert år siden 2013 har antallet innlogginger økt betydelig, og dette er et tydelig tegn på at tjenesten har vært en stor suksess og at brukerne har stor tillit til at ID-porten vil være viktig også i fremtiden, heter det i juryens begrunnelse.

Jury-oversikt:

Tre juryer har vært i sving for å finne verdige vinnere av disse prisene. Den ene juryen har plukket ut vinneren av IT-sikkerhetsprisen, og består av:

 • Renate Thoreid, Business Security Officer i Telenor (juryleder)
 • Vibeke Gjøsdal, seniorrådgiver i Holte Consulting
 • Eli Sofie Amdam, seniorrådgiver i Transcendent Group Norge
 • Eskild Storvik, managing consultant i Capgemini Norge
 • Tone Bakås, personvernombud Hedmark og Oppland fylkeskommune
 • Siw Tynes Johnsen, manager, cyber security and privacy, EY

Den andre juryen har håndtert prisene for Årets konsulentbedrift, Årets konsulent, Årets IT-direktør og Årets toppleder. Denne juryen består av:

 • Svein Stavelin, Incepto (juryleder)
 • Hans Henrik Merckoll, IBM
 • Hans Christian Westly, Virke
 • Henning Meese, Computerworld
 • Per Høiby, First House
 • Hans Christian Westlye, Virke
 • Tale Skjølsvik, OsloMet

Den siste juryen har kåret vinneren av Rosings Hederspris. Jury for Hedersprisen er:

 • Terje Wold, KPMG (juryleder)
 • Cathrine Klouman, Intrum
 • Morten Thorkildsen
 • Kjell Rusti, SopraSteria
 • Terje Mikalsen, Tysvar
 • Geir Horn, Universitetet i Oslo
 • Svein Stavelin, Incepto AS
 • Truls Berg, Digital Insight
 • Alfhild Stokke, Direktorat for eHelse