Home Nyheter Digitale Toppledere: − Vil ha fart på digitaliseringen

Digitale Toppledere: − Vil ha fart på digitaliseringen

0
Trygve Skibeli i Norstella, er ansvarlig for prosjektet. Foto @ Norstella

Nettverket av Digitale Toppledere har satt seg som mål å bidra til å få mer fart på digitaliseringen i Norge.

Forrige uke lanserte Norstella en ekspertgruppe som skal tilby assistanse til aktører både i privat næringsliv og offentlig sektor som ønsker prosjekter bygget på datadeling.

Stiftelsen NorStella tok i januar 2018 initiativ til å samle viktige aktører som bidrar til digitaliseringen av Norge. Hypotesen var at dette arbeidet er forholdsvis fragmentert og at mer effekt kan oppnås om vi jobber tettere sammen mot samme mål. På det første møtet var det enighet om at det er behov for mer kontakt aktørene i mellom, og det var enighet om at Digitale Toppledere skulle møtes igjen.

På nettverksmøtet i august, med overskriften «Keiserens nye klær», ble det besluttet at det viktigste Digitale Toppledere kan gjøre i det korte bildet for å «kle på keiseren» er å etablere:
1. En ekspertgruppe på datadeling
2. En ekspertgruppe på lover og regelverk som kan bidra med veiledning og konkrete tiltak
for å få fjernet hindringer for digitalisering
3. En ekspertgruppe på finansiering.

Tilstede på møtet var toppledere fra Difi, Brønnøysundregistrene, Virke, IKT Norge, Nærings- og fiskeridepartementet, DigitalNorway, Forskningsrådet, Den norske dataforening, DNDs ITpolitiske råd, Digitaliseringsrådet, Open Innovation Lab, Finans Norge, DSOP (v/Bits) mfl.

Digitale Toppledere bygger på prinsippet – likeverdige partnere i en dugnad. Tirsdag 8.januar ble det lansert en ekspertgruppe som både adresserer datadeling og lover/regler (som ofte henger tett sammen). Ekspertgruppens leveranser vil inkludere svar på spørsmål og assistanse, etablering av en kunnskapsbase på datadeling/«best practices» og relaterte lover/regelverk.

− Difi arbeider målrettet for økt deling av data og regelverksforenkling ettersom det er en forutsetning for gode digitale tjenester til innbyggerne, tilgang til offentlige data for næringslivet og en effektiv forvaltning,  sier Knut Bjørgaas, avdelingsdirektør Digital Strategi og Samordning (Difi) i en pressemelding.

− Vi synes derfor at dette initiativet er både viktig og riktig

Det jobbes også med å levere på det tredje målet – finansiering. Partnerne i nettverket har god kjennskap til de mange forskjellige finansieringsordninger som finnes, så det er godt håp om å levere også på dette punktet i 2019.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst