Nettverket Digitale Toppledere har satt seg som mål å bidra til å få mer fart på digitaliseringen i Norge!

I januar besluttet nettverket å etablere en ekspertgruppe med fokus på datadeling og regelverksforenkling. Etter å ha arrangert en vellykket idédugnad med 70 deltagere hos Difi 28.2 (opptak fra arrangementet er tilgjengelig her: Link) ble ekspertgruppen samlet hos Finans Norge/Bits for noen dager siden til det første ordinære møtet.

Stiftelsen NorStella fasiliterer dette initiativet. Som det fremgår av bildet var det en rekke ildjeler både fra privat næringsliv og offentlig sektor som deltok i diskusjonene om hva som bør gjøres for å få fart på digitaliseringen.

Noen av punktene som ekspertgruppen har satt som mål i mandatet for gruppen:

  • Kompetansedeling – de gode erfaringene må deles!
  • Produsere veiledninger – oversette fra “jussisk” til språk folk forstår!
  • Identifisere hindre for digitalisering – komme med forslag til incentiver!
  • Handling, ikke avhandlinger – det beste skal ikke bli det godes fiende!

– Det er gledelig å se at det er så stor pågang for å få lov å bidra i ekspertgruppen,  sier styremedlem i NorStella, Trygve Skibeli;

– Dette superlaget med eksperter på tvers av mange bransjer og sektorer og de positive tilbakemeldingene lover også bra for det videre arbeidet. Vi ønsker å vise handlekraft. Her skal det tas frem konkrete veiledninger og datadelings-prosjekter – og resultatene skal vise vei.