Vi ønsker DNB velkommen som årets første og nyeste Skiftmedlem! DNB er Norges største finanskonsern og den tiende største banken i Europa. Gjennom sin størrelse har de betydelig påvirkningskraft på omstillingen av Norge og Europa.

Når DNB nå blir med i Skiftfellesskapet er dette et steg i en større bærekraftssatsing fra banken. Gjennom rådgiving, finansiering og tydelige krav ønsker DNB å styre kapitalstrømmene mot mer bærekraftige alternativer.

– Skift har en delingskultur som jeg håper DNB kan bidra til og lære av. Vi har satt konkrete bærekraftsmål, og gleder oss til å bli med i Skiftnettverket fremover. Vi vil arbeide for at kapitalen styres mot mer bærekraftige alternativer og grønne verdikjeder, i tråd med vårt mål om netto nullutslipp innen 2050, sier konsernsjef i DNB, Kjerstin R. Braathen.

I tillegg til kapital krever omstillingen av samfunnet et større fokus på sirkulærøkonomi, innovasjon, natur og biologisk mangfold. Dette har konsernet tatt med i sin nyeste bærekraftsstrategi fra 2021. Fra 2024 vil DNB også rapportere på Scope 3 for hele investeringsporteføljen.

Både Skift og DNB er medlemmer av OIL, Open Innovation Lab, som du kan lese mer om her!

Her kan du lese hele innlegget fra Skift.