Oslotech-sjef Karl Christian Agerup er skeptisk til Innovasjon Norge som offentlig eiet orakel. Nå drar han i gang sin egen kommisjon.

I pinsen advarte Oslotech-sjef Karl Christian Agerup mot at Innovasjon Norge er i ferd med å utvikle seg til et offentlig eiet orakel.

Nå starter i stedet Oslotech et alternativt høringspanel – kommersialiseringspanelet – for å få innspill til hvordan Norge kan bli bedre på å kommersialisere forskning. Og for å få frem sin side av saken overfor politikerne.

Under kommersialiseringskonferansen ba han deltagerne sende innspill til hello@oslotech.no.

– Vi kommer til å starte arbeidet med å nedsette en egen kommisjon. Noen av innspillene herfra vil vi bringe inn overfor politikerne, varsler Agerup i forbindelse med Kommersialiseringskonferansen tidligere denne uken.

“Dropp den norske modellen. Den funker ikke.”

Ett av de klareste rådene på veien kom fra Menon-utreder Leo Grünfeld, da han blant avviste argumenter om å finne en norsk modell for kommersialisering.

– Vi liker å snakke om den norske modellen. Men den norske modellen fungerer ikke på dette her. Vi kan ikke bygge innovasjon på et sosialt forsikret system, sier Grünfeld.

Han poengterer at suksess på kommersialiseringsområdet står og faller på de som vinner. Det er fjernt fra den nordiske sosialpolitiske modellen.

– Vi har alt å lære av andre land som har hatt suksess på området, sier Grünfeld – og peker i stedet til den anglosaksiske modellen.

Kongsberg-gruppens Walter Quam har et annet perspektiv – og peker på fordelene av det tette samarbeidet i norsk næringsliv.

– Vi blir mistrodd av store amerikanske konkurrenter når vi bringer frem løsninger til en fjerdedel av tida og med halvparten av ressursene. Det er ikke mulig i USA, sier de.

Grünfeld er enig i dette poenget, men kun for etablerte bedrifter.

– Det fungerer godt i næringslivet. Men før bedriftene er etablert kan en ikke tenke sånn, sier Grünfeld.

Han vektlegger i stedet behovet for en kulturendring i universitetssektoren, der de ansatte blir mer opptatt av hva som skjer ute i den virkelige verden. Det gjelder også universitetenes egne kommersialiseringsaktører, TTO-ene.

– TTO-ene må også ut og gjøre gründerarbeid utenfor universitetene. Det må spinnes tynne tråder i alle retninger, poengterer Grünfeld som opplever dagens modell som for lukket.

(Se hele debatten – starter 50 minutter ut i klippet)

God utvikling – trenger penger

Bakteppet for debatten og konferansen er  også Oslotech- og Abelias ønske om mer penger for å forsterke den gode utviklingen kommersialisering av forskningsresultater er inne i.

Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn Traaseth har flere ganger snakket ned et slikt forslag. Hennes poeng er norske gründere først og fremst må bli bedre på marked.

• Les også: Farlig medisin av Traaseth 

I etterkant av sist helgs Twitterdebatt har også Traaseth avvist at hun er mot mer penger til disse selskapene.

Og signaliserer at hun forventer at slike penger kommer i 2016.

Kommersialiseringspanelet

Kommisjonen består ved siden av Oslotechs Agerup foreløpig av:
– Abelias Håkon Haugli,
– Kongsberg-gruppen-sjef Walter Quam,
– UIO-dekan Morten Dæhlen,
– “Life science”-nestor Hilde Steineger
– Anders Haugland fra TTO-en i Bergen
– Eva Dugstad fra Kjeller-miljøet
.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here