Eidsiva Bioenergi og Betong Øst går sammen for å utvikle teknisk løsning som erstatter bruk av fossil gass og olje til fordel for fornybar fjernvarme.

Bygg- og anleggsbransjen er ansvarlig for store klimagassutslipp, hvor utslippet fra betong er vesentlig. Innen 2030 skal Betong Øst redusere klimagassutslippet med 42 prosent, og er Nordens første ferdigbetongleverandør som forplikter seg til rammeverket Science Based Target Initiativ (SBTi).

– Forpliktelsen til SBTi er et bevis på vårt engasjement og i tråd med vår miljøstrategi, sier Silje Gystad Ytterdal, FOU- og miljøleder i Betong Øst i en kommentar.

Betong Øst produserer ferdigbetong på Rudshøgda i Ringsaker kommune hvor energikilden er lokalt produsert bioenergi fra Eidsiva sitt anlegg. Nå tar partene samarbeidet videre og teknologien vil bli ytterligere videreutviklet på Betong Østs doble produksjonslinje på Hamar. Ingen andre ferdigbetongfabrikker i Norge bruker fjernvarme i sin produksjon og dette vil bli banebrytende for bransjen.

– Produksjon av ferdigbetong er energikrevende, og tilkoblingen til en energikilde med betydelig lavere klimagassutslipp sammenlignet med dagens tradisjonelle løsning er stort steg for bransjen. Dette er med på å stadfeste betongens posisjon som et bærekraftig og lokalt byggemateriale, sier Øystein Nymoen, Regionssjef i Betong Øst.

Klimavennlig løsning

Industri som tradisjonelt bruker gass, olje eller strøm i sin produksjon, kan konvertere til fjernvarme med forholdsvis enkle ombygginger.

– Vi har flere gode eksempler på bygg som har blitt bygget om fra elektrisk oppvarming til fjernvarme, og fjernvarme kan brukes til mye mer enn oppvarming, blant annet i industrielle prosesser som dette, sier Terje Ruud Karlsen, leder for kundeutvikling i Eidsiva.

Eidsiva Bioenergi har allerede en fornybarandel på over 95 prosent, og blir av Betong Øst sett på som en viktig samarbeidspartner for å nå sine klimamål. Selskapene ser på dette samarbeidet som en unik mulighet til å gjøre en forskjell.

– Vi har en klar filosofi om å være en sterk bidragsyter til både eiendomsbesittere og bedrifter som ønsker fokus på energieffektivitet og bruk av mer fornybar energi, sier Marit Storvik, direktør i Eidsiva Bioenergi.

– Vi gleder oss over å kunne bidra til utvikling av klimavennlig teknologi i samarbeid med Betong Øst, avslutter Storvik.