Den første dagen av årets Agder Energi-konferansen var preget av den teknologien, transporten og innovasjonen som vil prege neste generasjons elektriske byer.

Kristiansand-ordfører Harald Furre satte tonen på Agder Energi-konferansens første dag:

– Vi har spurt oss selv: Kan Kristiansand bli hel-elektrisk? Og vi har jobbet med å etablere hvor vi står i dag, og det vi ser er at ja, det er en realistisk visjon. Vi er allerede mer elektrifisert enn landsgjennomsnittet, og vi har områder hvor vi kan ta store steg.

Men utfordringene blir mange. BI-professor Jørgen Randers har vært en av de ledende globale stemmene når det gjelder hvordan man utvikler verden i en bærekraftig retning.

– Ja, det er fullt mulig å nå bærekraftmålene, sa Randers, og fulgte opp:

– Men det vil kreve tiltak som er umulige å vedta politisk i de demokratiske markedsøkonomiene.

Randers understreket at de løsningene om kreves er så store og vil kreve så stor endring, og må skje så raskt, at han mener det er urealistisk at vi klarer å komme dit.

– Likevel må vi fortsette å arbeide for saken, sa Randers.

Konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi sa den teknologiske utviklingen trolig kommer til å endre verden like mye som den fossildrevne revolusjonen har gjort.

– Den vi endre produksjonsmåter, hvordan vi bor og arbeider, hvordan vi beveger oss og utdanner oss, sa han.

Nedenfra og opp
Blant selskapene som jobber med å løse utfordringene som neste generasjons byer møter, er Cowi.

– Vi må bygge byer nedenfra og opp når vi skal realisere den elektriske byen, sa Håkon Iversen i Cowi.

Selskapet har bygget en modell av et nytt Kristiansand hvor Kvadraturen har doblet i størrelse og folketall. Modellen var sentrum i opplevelsessenteret på årets konferanse, hvor også skolebarn fra hele Agder har bidratt med sine visjoner for hvordan byer kommer til å se ut når de flytter hjemmefra.

Bussen til fremtiden
I Oslo jobber Bernt Reitan Jenssen og Ruter med utfordringer knyttet til transport, som fikk mye oppmerksomhet på konferansens første dag.

Ruter arbeider med sin strategi for å gjøre hele kollektivtransportsystemet i hovedstaden elektrisk innen 2028, og er allerede godt på vei.

– Markedet kan levere på disse målene, og samarbeidet med industrien har vært kjempebra når vi for eksempel i løpet av året elektrifiserer Nesoddbåten. Til kraftbransjen har vi et viktig budskap: Å tenke klokt om hvor vi henter ut den største effekten fra strømnettet er noe av det viktigste vi kan gjøre nå, sa Ruter-sjefen.

Ruter er et av Nordens mest innovative transportselskaper. Globalt representerer Hyperloop TT en av de aller mest innovative løsningene for fremtidens mobilitet.

– Teknologien som kreves for å bygge Hyperloop eksisterer. Vi har komponentene, og spørsmålet er ikke lenger om det blir bygget, men når. Og svaret er at spaden stikkes i jorden for det første kommersielt tilgjengelige systemet allerede i høst, og vi regner med at du og jeg og alle i salen kan reise med Hyperloop om kun tre år, sa Ahlborn.

Teknologi som problemløser
Dag 1 av Agder Energi-konferansen 2019 ble avsluttet av globalt ledende teknologiselskaper: Cognizant, Kongsberg Digital og Microsoft.

– Teknologi vil endre alt, også måten å jobbe på, sa Euan Davis, som leder Cognizants Future of Work-senter, et perspektiv Hege Skryseth i Kongsberg delte:

– Skal vi bygge gode byer for fremtiden må vi bli smartere i hvordan vi bruker energi. Vi vil jobbe sammen med spydspisser blant energiselskapene som Agder Energi med å lage innovative løsninger, sa Skryseth.

– Og det er teknologien som gir oss håp for at vi skal klare å løse de utfordringene vi står overfor fremover, avsluttet Kimberly Lein-Mathisen i Microsoft.  

Vi gjør oppmerksom på at innlegget er hentet fra Agder Energi’s egen hjemmeside.