I de to foregående InnoMag-artiklene tok vi opp hvordan rask vekst og skifter i forretningsmodeller og teknologi kan påvirke innovasjonstrender innen utdanning, læring og innovasjon. Hastigheten og omfanget av endringene fører til økende etterspørsel etter arbeidserfaring og kompetanse som skaper konkurransefortrinn. Jakten på talent gir innovasjon på læringsfronten.

Endringene har massiv innvirkning på mennesker, organisasjoner, kunnskap og kommunikasjon i prosessene som angår både læring og innovasjon. Derfor forventer vi:

 • At store endringer innen IT -teknologi vil transformere hvordan vi lærer og hvordan læringsutbyttet vil styrke innovasjonskraften.
 • At endringene skjer nå og at virksomheter aktivt utnytter disse mulighetene for å beholde konkurransekraften.
 • At de som ligger i tet av utviklingen vil øke sin konkurransekraft fordi de kan tilby løsninger som er mer bærekraftige, som gir svar på klimaendringene, den pågående Covid epidemien og som bidrar til å styrke posisjonen i den globale kampen om teknologisk lederskap.

Er akademia og utdanningsinstitusjoners bidrag innen læring effektive nok for å imøtegå disse forventningene? Skaper de tradisjonelle opplæringssystemene et bidrag som gir nødvendig konkurransekraft? Vårt svar er nei. Selv om virksomheter lenge har inngått samarbeid med utdanningsinstitusjoner, tar stadig flere mer radikale grep for å dekke de raskt voksende omskolingsbehovene for sine ansatte.

Amazon – opplæring i tet mot 2025

Amazon er verdens mest verdifulle forhandler med en markedsverdi på $ 1,7 trillioner og 1,3 millioner ansatte globalt. Selskapet er et av de raskest voksende innen netthandel/detaljhandel i verden. For å beholde posisjonen tar Amazon i bruk store ressurser i jakten på topp talenter for å klare å oppfylle sine vekstplaner. En sterk talentbase er spesielt viktig ettersom Amazon stadig blir mer teknologidrevet. Juli 2019 kom Amazon med en kunngjøring som omhandlet selskapets behov for fremtidig kompetanse. Den fikk umiddelbart stor oppmerksomhet på tvers av den amerikanske utdannings- og opplæringssektoren. Amazon forpliktet seg i uttalelsen til å ‘kvalifisere 100.000 amerikanske ansatte for etterspurte jobber innen 2025’; og å investere $ 700 millioner over seks år i initiativet.

Dette blir kalt «Upskillig» programmet [Se detaljer i boksen nedenfor] og vil sikre Amazon ansatte tilgang til opplæring for at se skal kunne gå over i både tekniske og ikke-tekniske roller på tvers av selskapets kontorer, teknologi, butikker og transportnettverk. Det gir også ansatte mulighet til å forfølge karriereveier utenfor Amazon. Basert på en gjennomgang av egen arbeidsstyrke og analyse av det amerikanske jobbmarkedet har Amazon funnet at spesifikke kompetanseprofiler som datakartspesialister, dataforskere, løsningsarkitekter, forretningsanalytikere, samt logistikk koordinator, prosessforbedringsledelse og transportspesialister har hatt størst vekst.

 

“Upskilling” 2025 –programmet

 • Amazon Technical Academy. Et opplærings- og stillingsprogram som gir Amazon ansatte uten teknisk bakgrunn de nødvendige ferdighetene til å skifte over til og trives i en yrkeskarriere innen software utvikling.
 • Associate2Tech. Et program som skal utløse potensialet i Amazons talentbase ved å gi de som inngår i basen muligheter til å gå inn i tekniske roller i Amazons enorme operasjonsnettverk. Dette skjer uavhengig av tidligere IT -erfaring,
 • Machine Learning University (MLU). Et initiativ som hjelper Amazonians med bakgrunn i teknologi og koding å tilegne seg ytterligere ferdigheter i maskinlæring.
 • Karrierevalg. Amazon utvider sitt forhåndsbetalte undervisningstilbud for medarbeidere som ønsker overføring til yrker med høy etterspørsel.
 • Amazon Lærling. Amazon øker sitt engasjement og tilbud innen Department of Labor-sertifiserte program. Det er programmer som gir bruker betalt, intensiv klasseromsopplæring og lærlingplasser i Amazon.
 • AWS -opplæring og sertifisering. Dette programmet [som på mange måter ligner sertifiseringsprogrammer for andre store amerikanske teknologiselskaper] er ment å lukke hullet i sky kompetanse hos både den enkelte og ferdigheter totalt i bransjen.

Kilde: Amazon, Juli 2019


Hvordan vil opplæringsinitiativ som dette utvikle seg videre? Her er noen muligheter:

 • Større bruk av AI for adaptiv/personlig læring. Sannsynligheten for at Amazon implementerer det som har blitt ansett som ‘den hellige gral for læring’ øker, ikke minst ved at Amazon har gjort noen godt synlige ansettelser innen adaptiv læring de siste årene. Den mest kjente er ansettelsen av Candace Thille. Thille jobbet med adaptiv læringsanalyse ved Carnegie Mellon University før hun begynte ved Stanford Learning Lab. Hun flyttet deretter til Amazon i januar 2018 og tok stillingen som direktør for Learning Science and Engineering.
 • Ny kursdesign, plattformarkitektur og metoder for forbedret læringseffektivitet. Dette kan resultere i kortere og ‘stablebare’ kurs som krever lavere elevforpliktelser per emne. Læringsarkitekter har lenge argumentert for mer detaljert læring og kortere kurs som gir elevene mer fleksibilitet i planleggingen. Det gjør det mulig å «stable» eller bygge samlinger av kurs som til sammen gir anerkjennelse og legitimerer egen karriereutvikling.
 • Fleksible læringsplattformer som muliggjør hybrid læringsmodeller, team- og prosjektbasert læring og smarte digitale assistenter. Amazon leder utviklingen av talegjenkjenning – for eksempel via Amazon Alexa. Denne teknologien kan være spesielt nyttig i mobile læringsapplikasjoner. Digitale assistenter som kan dra fordel av Amazons AWS-databaseressurser, samt Alexa-ekspertisen, kan potensielt bringe oss neste generasjons digitale læringsassistenter.

Teknologigigantene deltar i kappløpet

Noen av elementene i Amazons opplæringsprogrammer er ikke nye eller radikalt forskjellige fra det selskaper (i Europa eller USA) har gjort tidligere. De fleste selskaper, tech og non-tech, har lenge hatt interne ‘corporate training’ operasjoner, eller inngått tredjeparts avtaler for å tilby opplæring til sine ansatte. Selskap som Cisco, Oracle, IBM og SAP har bygd store læring- og opplæringsoperasjoner, i noentilfeller i form av bedriftsuniversiteter.

Det er omfanget og egenskapene til Amazons satsing som betyr ny og større oppmerksomhet knyttet til læring. Aktiviteten har fått stor oppmerksomhet, også i form av frykt blant akademiske institusjoner. Frykt for mulig fremvekst av store og mektige konkurrenter som potensielt kan true deres overlevelse. Og Amazon er ikke alene om å satse på nye veier til læring. Mange elementer i Amazons «Upskilling» 2025-initiativ er i samsvar med hva kjente amerikanske teknologiselskaper har gjort på utdannings- og opplæringsfronten tidligere:

 • Apple: har lenge hatt en stor intern opplæringsoperasjon – spesielt for salgsvirksomheten. I 2009 leide Apple inn dekanen ved Yales School of Management for å lede et nytt program kalt Apple University, med fokus på intern lederopplæring. Apples kunder kan bruke iTunesU, en app som Apple introduserte i 2007—men som ble “phased out” I de siste 2 årene. Appen gav tilgang til mer enn 350 000 lyd-og videofiler med læringsbasert innhold fra toppuniversiteter, museer og offentlige medieorganisasjoner fra hele verden.
 • Google: har fått anerkjennelse på utdannings- og opplæringsfronten, spesielt etter at selskapet gjennomførte en vellykket markedsføringskampanje og vant skolemarkedet for Chrome Books. Googles interne bedriftsopplæring bygger på et ansatt-til-ansatt (“g2g” —Googler-to-Googler) og frivillig undervisningsnettverk. Google har også samarbeidet med MOOC-leverandøren Udacity for å designe kurs med fokus på tekniske områder som er viktige for Google.
 • Oracle: Mye av intern og ekstern opplæring – inkludert sertifiseringsprogrammet med 2,2 millioner Oracle Certified Professionals globalt – har blitt levert via Oracle University. Selskapet har tatt i bruk ulike læringsplattformer, inkludert en ‘Human Capital Management (HCM)’ -plattform levert via Oracle Cloud. Siden Oracle kjøpte PeopleSoft i 2003, har Oracle benyttet en rekke eldre PeopleSoft -produkter i opplæring, inkludert PeopleSoft Enterprise Learning Management.
 • Cisco: har lenge vært en viktig pådriver for e-handel og bruk av internett, inkludert online læring. John Chambers, administrerende direktør fra 1995 til 2015, var en viktig profil i arbeidet med å få opp bruken av online læring og en viktig støttespiller for utviklingen av interne opplæringssystemer. Cisco tilbyr et bredt spekter av online sertifiseringer og har laget utdannings- og læringsprodukter som videoplattformen Webex samt interne institusjoner som Cisco Networking Academy. Flere Cisco ledere har lenge spilt aktive roller i å fremme online læring.
 • Microsoft. har sikret seg en tydelig posisjon innen utdanning og læring via egne maskinvare- og programvareprodukter. Microsoft økte også satsingen på utdanning og læring gjennom noen viktige oppkjøp. Linkedin ble kjøpt for $ 26,2 milliarder i 2019 [se mer om Linkedin i avsnittet nedenfor]. LinkedIn kjøpte Lynda.com i 2015, i dag kjent som Linkedin Learning. Indirekte ble Microsoft derved tilbyder av over 16 000 videokurs undervist av bransjeeksperter innen programvare, kreative emner og forretningsutvikling. Microsoft har også en stor lærings- og utviklingstjenesteenhet som tilbyr omfattende sertifiseringer for Microsoft -produkter. Selskapet har også ambisøse planer for Microsoft Hololens –et “augmented reality headset”—og håper denne teknologien vil se stor bruk i “corporate training” og i utdannings applikasjoner i tremtiden.
 • Salesforce. Dette SF-baserte teknologiselskapet har bygget opp en omfattende intern læringsplattform kjent som ‘railhead’ Salesforce har i tillegg en rekke eksterne teknologiplattformer for læring og opplæring. Selskapet har personer i nøkkelroller som brenner for og deltar aktivt i forskningsarbeider knyttet til neste generasjons teknologiprogrammer, for eksempel AI og blockchain tatt i bruk innen utdanning og læring.

I neste artikkel innen temaet “læring @arbeid” presenter vi noen videre pespektiv—utover hva store teknologi firma har gjort og gjør innen dette feltet. Vi tar for oss noen interessante utviklinger som kan bidra til å hjelpe “working learners” (som Amerikanske akademikere—blandt annet innen Stanford universitetet i Silicon Valley—i den siste tiden har begynt å vise økende interesse for) med å både finne bedre læringstilbud men også å bedre kunne dra nytte av det de allerede har lært seg gjennom praktisk erfaring på jobb. Og dermed lettere og bedre bygge sine
karrierer og fremtid.

 


NB! Denne kronikken er et samarbeid mellom Eilif Trondsen og Kristian Folkman. Eilif er en av Open Innovation lab of Norway’s medlemmer som brenner for læring, innovasjon og virtuelle teknologier. Han bor i USA og er også Director Emeritus, Silicon Vikings and Strategic Business Insights.

Kristian Folkman som er seniorrådgiver i Skatteetaten (også de medlemmer i Open Innovation lab of Norway) og brenner for nye innovative måter å lære på og de ønsker seg begge tilbakemeldinger fra nettopp deg!