Over 100 deltakere var innom Ingensteds i Oslo for å høre om fremtiden innen entreprenørskaps-støtte, forskning og teori i et arrangement i regi av Entreprenerdy, Abelia og FIN.

Hovedinnledere var Øystein Søreide Eriksen (adm dir Abelia) og Thorsten Posselt (prof ved Universitet i Leipzig og leder ved det verdensledende forskningsinstituttet Fraunhofer).

Øystein Søreide Eriksen fortalte at en viktig faktor for å lykkes med tidenes omstilling i næringslivet er entreprenørskap. Gjennom en bred involvering av hele økosystemet vil man skape mange nye arbeidsplasser og grobunn for flere norske enhjørninger. Han fortalte videre at det er viktig å akselerere utviklingen for å at vi skal nå bærekraftsmålene

Professor Thorsten Posselt viste til statistikk på at både Norge og Tyskland er ligger i toppen innen OECD på å bruke penger på entreprenørskapsstøtte per innbygger, men at vi foreløpig er i det nederste skikte mtp resultater av denne støtten. Tyskland er nummer 38 og Norge nummer 46 av 47 land i forhold til tidlig fase entreprenøriell aktivitet, og nummer 30 og 43 i forhold til privat eierskap av bedrifter.

Eventet ble avsluttet med en paneldebatt om hva som kan være mulige løsninger fremover. Paneldeltagerne var Professor Posselt, Hilde Indresøvde (Leder for start og skalering, Vestlandets Innovasjonsselskap), Trine Ellingsen (Daglig Leder i FIN) og Muzi Mtshali (CEO, Entreprenerdy Sør Afrika). Konklusjonen av debatten var at det er mer likheter enn ulikheter i forhold til utfordringene innen entreprenørskapsstøtte i de forskjellige landene. Det ble pekt på behov for mer fokus på entreprenørenes behov, bedre samarbeid mellom aktørene i økosystemet for entreprenørskap og innovasjon samt nye KPI’er for å måle programmenes totale effekt og påvirkning.

Fremtidens entreprenørstøtte må være forankret i innsikt og samarbeid for å rive siloene og best knytte de riktige ressursene til hver enkelt entreprenør – når entreprenøren trenger det.

Vi i Innomag gratulerer med 10 årsjubileumet!